НАКАЗ №176 від 17.06.2011 Про порядок роботи КЗШ № 68 щодо обліку руху учнів та ведення алфавітної книги

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 68

 

 

НАКАЗ

 

м. Кривий Ріг

від 17.06.2011 року                                                                                        № 176

 

 

Про порядок роботи  КЗШ№ 68

щодо обліку руху учнів та ведення алфавітної книги

 

 

На виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 16, 18, 34 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 5 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», пп. 17, 18, 19, 20, 22, 27, 40 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, п. 2.5., 2.7. «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284, наказів Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 (зі змінами, затвердженими наказом від 12.09.2008 № 845 та від 21.12.2009 № 1151), Положення про визнання іноземних документів про освіту, затвердженого наказом Міністерства освіти науки України від 20.08.2003 № 563, Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.12.2010 № 1/9-950 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», від 17.02.2011 № 1/9-109 «Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», наказу Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації «Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Дніпропетровської області» та з метою упорядкування роботи щодо обліку руху учнів та ведення алфавітної книги у загальноосвітньому навчальному закладі

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити «Рекомендації щодо порядку роботи загальноосвітнього навчального закладу з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги» (далі – Рекомендації) (додаються).

2.Секретареві школи Поповій Н.О. взяти Рекомендації до керівництва в практичній  роботі.

3.Заступникам директора з НВР:

3.1.Взяти Рекомендації до роботи з метою контролю за нормативністю діяльності.

3.2.Проводити аналіз руху учнів по школі.

Щомісяця

3.3.Надавати до районного відділу освіти що семестрову  інформацію про рух учнів у КЗШ № 68. Вересень, січень, травень

4.Контроль за виконанням даного наказу лишаю за собою.

 

Директор школи                                                                            Л.Камлик

 

З наказом ознайомлені:

Попова Н.О.

Синичич В.В.

Кужева В.В.

 

 ДОДАТОК

 до наказу

 №176 від17.06.2011

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо порядку роботи КЗШ № 68 з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги

 

На виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 16, 18, 34 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 5 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», пп. 17, 18, 19, 20, 22, 27, 40 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, п. 2.5., 2.7. «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284, наказів Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні»,  Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 (зі змінами, затвердженими наказом від 12.09.2008 № 845 та від 21.12.2009 № 1151), Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.12.2010 № 1/9-950 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», від 17.02.2011 № 1/9-109 «Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», наказу Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 14.03.2011 № 147 «Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Дніпропетровської області» та з метою упорядкування роботи загальноосвітнього навчального закладу рекомендується проводити роботу таким чином:

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ

Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.[1] Держава гарантує молоді право на отримання повної загальної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і може отримуватись у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів.[2] Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах.[3] Відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми покладається на їх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, – на осіб, які їх замінюють, або загальноосвітні навчальні заклади, де вони виховуються.[4]

Навчальний рік у закладі будь-якого типу і форми власності починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.[5], [6], [7], [8].

Атестація включається у структуру навчального року.[9] Державна підсумкова атестація для випускників 11-х класів проводиться з трьох предметів з 20 по 26 травня 2012 року у вигляді шкільних підсумкових контрольних робіт. У цьому навчальному році навчальні заняття завершуються в 11-х класах 18 травня 2012 року, у 1–10-х класах – 26 травня 2012 року. Після завершення навчальних занять у загальноосвітніх навчальних закладах 27 травня проводиться свято «Останній дзвоник».[10] Документи про повну загальну середню освіту вручаються випускникам 28 травня 2012 року. на урочистих зборах.[11]

 

ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО КЗШ № 68

Згідно закріпленої за загальноосвітнім навчальним закладом відповідної території обслуговування (видається наказ голови Саксаганського району ) до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають їх відвідувати.[12], [13], [14]

Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора школи[15] (додаток 1).

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка[16], особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу)[17], до загальноосвітнього навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти[18] (вказуються інші умови зарахування, що не суперечать законодавству України).[19]

Не допускається збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, довідок з місця роботи, проживання, про заробітну плату батьків, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до систематичного навчання в школі.[20]

Наказ про зарахування дитини до 1 класу КЗШ № 68 видається директором на основі поданих документів, як правило, до початку навчального року.[21]

До першого класу зараховуються, як правило[22], діти з шести років[23], [24] і які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання.[25]

Обстеження фахівцями й оцінку функціональної готовності дитини до школи проводять за рік (у 5 або в 6 років) перед вступом до школи[26].

Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах на кожного учня-першокласника оформляється особова справа.[27]

Зарахування учнів (вихованців) до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування., [28]

При прийомі дитини до 1 класу є неприпустимими проведення тестувань, співбесід, екзаменів тощо з перевірки засвоєння навчально-виховної програми дошкільного навчального закладу.[29]

Учні 1 класу, які навчаються на базі дошкільного навчального закладу, як правило, враховуються в контингент загальноосвітнього та дошкільного навчальних закладів. Клас (група) одночасно є класом загальноосвітнього та групою дошкільного навчальних закладів.[30] Контингент учнів 1 класу, які навчаються на базі дошкільного навчального закладу, у статистичній звітності показуються: як вихованці дошкільного навчального закладу – у формі № 85-К (за винятком тих, які відвідують лише навчальні заняття) і як учні загальноосвітнього навчального закладу – у формі № ЗНЗ-1.[31]

За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, учні можуть перебувати у закладі тільки на період навчальних занять. У цьому випадку вони не є вихованцями дошкільного навчального закладу, враховуються лише в контингент учнів загальноосвітнього навчального закладу.[32]

Учні, які закінчили 1 клас на базі дошкільного начального закладу, продовжують навчання у 2 класі загальноосвітньої школи.[33]

Проходження дитиною підготовки до школи у дитячих садках, підготовчих групах при школах, вдома не замінює навчання в першому класі, не є підставою для зарахування дітей до других класів.[34]

 

ЗАРАХУВАННЯ/ ВІДРАХУВАННЯ ДО КЗШ № 68

Приймання до загальноосвітньої школи № 68 відбувається без конкурсу.[35]

До загальноосвітнього навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.[36]

 

 

ПЕРЕВЕДЕННЯ УЧНІВ ДО НАСТУПНОГО КЛАСУ

Переведення учнів (вихованців)  до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН[37], [38]: за рішенням педагогічної ради, яке затверджується наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, незалежно від рівня навчальних досягнень учні (вихованці):

- 1-3-х, 5-8-х і 10(11)-х класів на підставі річного оцінювання переводяться до наступних класів;

- 4-х класів переводяться до основної школи[39]; Педагогічна рада загальноосвітнього навчального закладу на підставі результатів навчальної діяльності учнів ухвалює рішення про переведення їх до основної школи.[40]

- 9-х і 11-х класів на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації отримують відповідні документи про освіту та випускаються із загальноосвітнього навчального закладу.[41]

Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).[42]

Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).[43], [44]. За наслідками річного оцінювання, яке проводиться у серпні-вересні, педагогічна рада загальноосвітнього навчального закладу приймає остаточне рішення щодо подальшого навчання учня (переведення його до наступного класу, на навчання за скоригованою навчальною програмою з окремих предметів, на індивідуальну форму навчання тощо). На підставі рішення педагогічної ради керівникзагальноосвітнього навчального закладу видає наказ, який у письмовій формі доводиться до відома учня, батьків (осіб, які їх замінюють).[45] Учні (вихованці), які не пройшли річного оцінювання в серпні-вересні, зараховуються до наступного класу, де їх навчання відбуватиметься за скоригованими навчальними програмами з відповідних предметів. Річне оцінювання за попередній клас таких учнів здійснюватиметься протягом навчального року відповідно до часу засвоєння програмового матеріалу. За підсумками цього оцінювання та на підставі рішення педагогічної ради видається наказ керівника загальноосвітнього навчального закладу.[46] Випускники 9-х класів, які не атестовані з одного і більше предметів, можуть зараховуватись до 10-х класів середніх загальноосвітніх шкіл, вечірніх (змінних) шкіл.[47]

 

ВІДРАХУВАННЯ УЧНІВ ІЗ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У разі потреби учень (вихованець) може перейти упродовж будь-якого року навчання до іншого загальноосвітнього навчального закладу.[48] Переведення учнів (вихованців) до іншого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється за наявності особових справ учнів (вихованців) встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.[49]

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття[50].

У разі переходу учня до іншого загальноосвітнього навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого загальноосвітнього навчального закладу[51].

У разі вибуття учня упродовж поточного навчального року з населеного пункту

 • на тимчасове навчання за кордон – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та документи, що підтверджують запрошення чи направлення учня на навчання;
 • на постійне місце проживання за кордон – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та документи, що підтверджують виїзд дитини (підлітка) за кордон;
 • до іншого населеного пункту з реєстрацією – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та разом із заявою документи, що підтверджують виїзд дитини (підлітка) до іншого населеного пункту (копія довідки із ЖЕД про зняття з квартирного обліку або копія сторінки паспорта батьків із штампом про виписку);
 • до іншого населеного пункту без реєстрації – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та упродовж місяця з дня відрахування дитини (підлітка) довідку, що підтверджує навчання в загальноосвітньому навчальному закладі іншого населеного пункту.

Кожен випадок розглядається керівником закладу індивідуально. Заява батьків про відрахування учня повинна містити максимально точну інформацію про місце подальшого проживання та навчання дитини (підлітка). За нормативність переходу учня з одного загальноосвітнього навчального закладу до іншого несуть солідарну відповідальність керівники обох загальноосвітніх навчальних закладів.

У разі переходу учня упродовж поточного навчального року до іншого загальноосвітнього навчального закладу в межах населеного пункту подаються такі документи:

 • заява батьків або осіб, які їх замінюють, про перехід дитини (підлітка) до іншого загальноосвітнього навчального закладу (із зазначенням причини);
 • учнівський квиток;[52]
 • довідка від загальноосвітнього навчального закладу в межах міста, до якого учень буде зарахований, із записом «буде зарахований».

Упродовж 10 днів після отримання довідки від загальноосвітнього навчального закладу, до якого учень буде зарахований, із записом «буде зарахований», секретар закладу, із якого відбулося відрахування учня, зв’язується за телефоном із адміністрацією закладу (в межах міста), до якого, за довідкою, повинен був прибути учень і на довідці цього закладу записує реквізити наказу про зарахування дитини (підлітка) до іншого загальноосвітнього навчального закладу. Якщо після 10 днів з часу отримання довідки учень не приступив до навчання в іншому загальноосвітньому навчальному закладі, керівник загальноосвітнього навчального закладу, із якого вибув учень із залученням класного керівника вживає заходів з метою повернення дитини (підлітка) на навчання та в окремих випадках до притягнення батьків до відповідальності.

Якщо учень вибуває за межі області, то закладом, з якого він вибув, надсилається лист з повідомленням у школу, в якій навчається дитина, і отримується довідка з записом «навчається».

Учні з поглибленим вивченням окремих предметів, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1, 2, 3) хоча б з одного (профільного) предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника можуть відраховуватися із зазначених вище класів і переводяться до академічних.. Про можливе відрахування не пізніше ніж за місяць письмово повідомляються батьки учня (особи, які їх замінюють).

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ, БАТЬКИ ЯКИХ НЕ Є ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ, АБО Є ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають повну загальну середню освіту у порядку, встановленому для громадян України[53]. Керівник зараховує дитину іноземців (чи осіб без громадянства) лише впевнившись, що батьки, або особи, які їх замінюють, на законних підставах перебувають в Україні. Для іноземців та осіб без громадянства законними підставами перебування на території України є[54].

• реєстрація на території України паспортного документа,

• або наявність посвідки на постійне чи тимчасове проживання в Україні,

• або документів, що посвідчують отримання статусу біженця чи притулку в Україні.

Іноземець чи особа без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, зобов’язані упродовж десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання[55]. Для зарахування дитини іноземців (чи осіб без громадянства) батьки, або особи, які їх замінюють, окрім заяви та медичної «Індивідуальної картки дитини», повинні надати оригінали та перекладені на державну мову і завірені нотаріально копії:

• свідоцтва (або іншого паспортного документа) дитини;

• для учнів, що прибувають до 2–9-х, 11-х класів – табеля за попередній клас;

• для учнів 10-х, 11-х класів – документа про освіту (свідоцтва про базову освіту українського зразка, або іноземного документа про базову освіту, визнаного Міністерством освіти і науки України[56];

• паспортного документа батьків, який підтверджує законність їх перебування в Україні.

У разі, коли батьки, або особи, які їх замінюють, з поважних причин не мають змоги надати документи про освіту дитини керівник за їхньою заявою[57] повинен організувати атестацію дитини з усіх предметів інваріантної складової навчального робочого плану класу, зазначеного батьками. Керівник зараховує дитину іноземців, або осіб без громадянства, які на законних підставах тимчасово перебувають в Україні лише на термін їх перебування у країні (згідно з терміном реєстрації). У випадку, коли батьки-іноземці, чи особи без громадянства, своєчасно не надають документи про продовження реєстрації, керівник відраховує дитину із закладу.

Визнання іноземних документів про освіту здійснюється на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 21.11.2003 № 1/9-543 «Щодо визнання іноземних документів про освіту, в тому числі дітей – громадян України, які перебували за кордоном у зв’язку із тривалим відрядженням батьків-дипломатичних працівників».

 

ВЕДЕННЯ АЛФАВІТНОЇ КНИГИ

Алфавітна книга запису учнів належить до переліку обов’язкової ділової документації[58] і ведеться в кожному загальноосвітньому навчальному закладі[59] державною мовою.[60] Для ведення алфавітної книги первинними документами є особові справи учнів. Алфавітна книга зберігається у спеціально обладнаних шафах і не повинна мати доступу сторонніх осіб.

У книгу записуються всі учні загальноосвітнього навчального закладу. Щороку список поповнюється записом учнів нового прийому. Учні в список записуються в алфавітному порядку, незалежно від класів, у яких вони навчаються.[61]

Для кожної літери алфавіту відводяться окремі сторінки, і по кожній літері ведеться своя порядкова нумерація. Порядковий номер запису учня в книзі одночасно є номером його особової справи. Зазначений номер вноситься класним керівником у відповідну графу класного журналу напроти прізвища учня.[62]

У колонці «Рік, місяць і число народження» запис робиться, наприклад, таким чином: 1999.09.01., якщо дитина народилася 1 вересня 1999 р.

У колонці «Стать» робиться запис однієї букви, відповідно: Ж, або Ч.

У колонці «Дата вступу до школи» зазначається дата (наприклад, 01.09.2005). Наказ про зарахування/відрахування видається на кожного учня окремо, за виключенням зарахування до 1-х та 10-х класів та зарахування на підставі рішення конкурсної комісії.

У колонку «Домашня адреса» вноситься, як правило, адреса реєстрації учня, яка вказана батьками, або особами, що їх замінюють, у заяві про зарахування дитини до загальноосвітнього навчального закладу.

На особовій справі учня цей номер проставляється у вигляді дробу. Наприклад, № В/12 означає, що учень занесений в алфавітну книгу на літеру «В» під номером 12.

З особливою ретельністю потрібно вести записи про відрахування учнів із загальноосвітнього навчального закладу. Вибулими вважаються учні, які закінчили школу, переїхали на нове місце проживання, перейшли до іншої школи або учбового закладу, а також виключені зі школи. Тимчасове припинення навчання (наприклад, через хворобу) в алфавітній книзі не відмічається.[63]

При вибутті учня на лікування і тимчасове навчання до закладу санаторного типу видається наказ по школі про вибуття 
(не відрахування!) учня на лікування до закладу санаторного типу із зазначенням підстав (направлення відповідного 
органу управління освітою (із зазначенням рекомендованого терміну); заяви батьків або осіб, які їх замінюють)[64], 
у класному журналі на всіх предметних сторінках відсутність учня, який вибуває на лікування, позначається літерою «н». 
Батькам, або особам, які їх замінюють, видається, як правило, витяг з особової справи та документ про наявний рівен
освіти[65], якщо ці документи вимагає заклад санаторного типу.
На сторінці зведеного руху учнів у класному журналі напроти прізвища учня, який вибуває на лікування, позначається 
літерами «п/п» (поважна причина відсутності). Зміни до алфавітної книги в такому разі не вносяться.
За вихованцем санаторної школи-інтернату зберігається місце в загальноосвітньому навчальному закладі, де він навчався
 попередньо,
 куди він повертається у відповідний клас на підставі документа про наявний рівень освіти без будь-якої додаткової 
перевірки
 знань[66] з урахуванням максимально можливої наповнюваності у класі не більше 30 учнів.[67] Після прибуття учня із 
санаторного
 закладу, підсумкові оцінки переносяться до класного журналу (Додаток 3).

 

Відрахування учня оформляється наказом директора загальноосвітнього навчального закладу (Додаток 2) із зазначенням причини відрахування. Одночасно в графу «Дата і номер наказу відрахування (про вибуття)» алфавітної книги заноситься номер і дата наказу, а в графі «Причина відрахування (вибуття) (в т.ч. закінчення школи)» точно вказується причина відрахування.[68]

Якщо раніше відрахований учень, відрахування якого оформлене наказом, знову повернувся до школи, то дані про нього записуються як на новозарахованого, при цьому дата повернення учня з поміткою «поверн.» записується в графі «Дата вступу до школи».[69]

 

При зміні прізвища учня, видається наказ по школі (на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, та свідоцтва про народження дитини чи паспорта), у якому вказується про зміну прізвища учня та внесення відповідних змін до алфавітної книги (зазначається відрахування учня із сторінки за старим прізвищем і запис зарахування учня на сторінку з новим прізвищем).

 

При переведенні учня в паралельний клас з метою оптимізації шкільної мережі видається наказ по школі, у якому вказується про переведення учня із якого і до якого класу паралелі та внесення відповідних змін до алфавітної книги таким чином: у клітині для запису класу над записом з нумерацією і буквою класу робиться нумероване посилання1, а внизу сторінки робиться такий запис, наприклад: «1 переведений з 10-А до 10-Б, наказ від _._200_ № __». Якщо на одній сторінці алфавітної книги слід зробити наступний запис про переведення учня в паралельний клас, нумерація посилань продовжується.

У графі «Відмітка про видачу особової справи»

 • коли учень вибуває зі школи, робиться відмітка «видано»;
 • коли учень закінчує загальноосвітній навчальний заклад, робиться запис, що особову справу передано до архіву закладу: «архів».

При використанні всіх сторінок алфавітної книги на ту чи іншу літеру продовження записів проводиться в новій книзі в порядку наступних номерів по кожній літері.[70]

Усі записи в алфавітній книзі повинні вестись чітко, акуратно чорнилом або пастою. Виправлення в книзі скріплюються підписом директора школи.[71]

На початку і в кінці навчального року в першому розділі книги підбиваються підсумки руху учнів за кожною літерою і зведені дані заносяться в другий розділ. На початок навчального року (05.09.) записуються дані про зарахування і відрахування учнів за час літніх канікул. А на кінець навчального року – зарахування і відрахування учнів з 05.09. – до кінця навчального року, включаючи екзамени[72] (не пізніше 01.07.).

Книга повинна бути поаркушно пронумерована, прошнурована і скріплена підписом директора та печаткою школи. Відповідний запис на останній сторінці алфавітної книги робиться з початком її ведення. Вона є документом суворої звітності і зберігається у директора школи.[73]

 

Робота на початку навчального року з алфавітною книгою відбувається в один етап:

1) Зарахування учнів (1, 10-ті класи). Після видання наказу 05.09.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (Вибуло __ прибуло ___, є на 05.09.2011 – ____ учнів).

Робота в кінці навчального року з алфавітною книгою відбувається в п’ять етапів. Записи здійснюються в стовпчик:

 1. Випуск учнів 11-х класів. Після рішення педради і видання наказу 28.05.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (11-ті класи. Вибуло __ прибуло ___, є на 28[74].05.2011 – ____ учнів).
 2. Переведення учнів початкової школи (1–4-ті класи). Після рішення педради і видання наказу 02.06.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (1–4-ті класи. Вибуло __ прибуло ___, є на 02.06.2011 – ____ учнів)[75].
 3. Переведення учнів 5–8-х, 10-х класів. Після рішення педради і видання наказу 10.06.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (5–8, 10 класи. Вибуло __ прибуло ___, є на 10.06.2011 – ____ учнів)[76].
 4. Випуск учнів 9-х класів. Після рішення педради і видання наказу 17.06.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (9-ті класи. Вибуло __ прибуло ___, є на 17.06.2011 – ____ учнів)[77].
 5. Рух учнів на кінець навчального року зводиться за сумою контрольних чисел за кожною літерою щодо руху учнів:

- 11-х класів,

- 1–4-х класів,

- 5–8-х, 10-х класів

- 9-х класів

Якщо діти відраховуються/зараховуються в 1–4-х класах після 02.06.2011, в 5–8-х, 10-х класах після 10.06.2011[78], вони вважаються зарахованими/відрахованими за літо.

Випуск учнів 9-х та 11-х класів здійснюється до закінчення поточного навчального року і їхня кількість не враховується в кількість учнів на кінець навчального року і не враховується, як такі, що вибули за літо.

Ведення алфавітної книги у електронному вигляді допускається при обов’язковому дублюванні записів у книзі встановленого зразка фабричного виробництва.[79]Алфавітна книга запису учнів зберігається упродовж 50 років

                                                                               ДОДАТОК 1

до «Рекомендацій щодо порядку роботи КЗШ № 68 з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги»

 

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 68

повна назва закладу

 

НАКАЗ

від __ ______ 20__ р.                                                           № __

 

Про зарахування до складу учнів ____ класу

_______ _________ ___________

П.І.Б

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, п. 2.5., 2.7. «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284,[80] наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»[81] та на підставі заяви батьків _______П.І.Б.____(або осіб, які їх замінюють), про зарахування дитини (підлітка) до загальноосвітнього навчального закладу від __.__.20__, особової справи учня та медичної карти (форма № 26)

НАКАЗУЮ:

 1. Зарахувати _______П.І.Б.____ до складу учнів _____ класу.
 2. Секретарю школи _______П.І.Б.____:
 3. Внести прізвище учня до алфавітної книги за відповідною літерою;
 4. Змінити номер на особовій справі учня, виходячи з номера, присвоєного в алфавітній книзі;
 5. Змінити назву закладу в особовій справі учня;
 6. Розмістити особову справу зарахованого учня до папки з особовими справами ___ класу;
 7. Внести прізвище учня до списку класу, що знаходиться в папці з особовими справами, після червоної горизонтальної риски в кінці списку;
 8. Класному керівникові _____________ _____________ _____________:
 9. Внести прізвище учня до сторінок класного журналу;
 10. Передати оновлений список учнів класу до медичного кабінету школи.
 11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор Криворізької загальноосвітньої

школи І–ІІІ ступенів №68

 

                                                                    _________________Л.Я.Камлик


ДОДАТОК 2

до «Рекомендацій щодо порядку роботи КЗШ № 68 з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги»

 

повна назва закладу

 

НАКАЗ

від __ ______ 20__ р.                                                           № __

 

Про відрахування із складу учнів ____ класу

_______ _________ ___________

П.І.Б

 

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, п. 2.5., 2.7. «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284[82] та на підставі заяви батьків _______П.І.Б.____(або осіб, які їх замінюють), про відрахування дитини (підлітка) до іншого загальноосвітнього навчального закладу (додається), довідки від __.__.____ № ___ ________________ (назва закладу)__________________________, з позначенням реквізитів наказу про зарахування дитини (підлітка) до іншого загальноосвітнього навчального закладу (додається).

НАКАЗУЮ:

 1. Відрахувати _____П.І.Б.____ із складу учнів _____ класу у зв’язку з вибуттям до _______ (назва закладу)_________________________.
 2. Секретарю школи _____П.І.Б.____:
 3. Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою;
 4. Видати особову справу учня батькам, або особам, які їх замінюють;
 5. Викреслити прізвище учня із списку класу, що знаходиться в папці з особовими справами, зазначивши реквізити даного наказу;
 6. Класному керівникові _____П.І.Б.____:
 7. На сторінках класного журналу навпроти прізвища вибулого учня зробити запис: «вибув», а на сторінці «Відомості про учнів» зробити запис «вибув, наказ від __.__.200_.№ ___-у», вказавши реквізити даного наказу;
 8. Передати оновлений список учнів класу до медичного кабінету школи.
 9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор Криворізької загальноосвітньої

школи І–ІІІ ступенів № 68                           ________________Л.Я.Камлик


ДОДАТОК 3

до «Рекомендацій щодо порядку роботи КЗШ № 68 з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги»

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 68

повна назва закладу

 

НАКАЗ

від __ ______ 20__ р.                                                           № __

 

Про вибуття учня

_______ _________ ___________

П.І.Б

на лікування і тимчасове навчання

до закладу санаторного типу

 

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», п.п. 2.6., 2.15. наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846 та на підставі направлення відповідного органу управління освітою (із зазначенням рекомендованого терміну), заяви батьків _______П.І.Б.____ (або осіб, які їх замінюють)

НАКАЗУЮ:

 1. Секретарю школи _____П.І.Б.____
 2. видати батькам, або особам, які їх замінюють, витяг з особової справи та документ про наявний рівень освіти, якщо ці документи вимагає заклад санаторного типу;
 3. зберігати за учнем, який вибуває на лікування, місце в загальноосвітньому навчальному закладі з урахуванням максимально можливої наповнюваності у класі.
 4. Класному керівникові _____П.І.Б.____:
 5. у класному журналі на всіх предметних сторінках відсутність учня, який вибуває на лікування, позначати літерою «н»;
 6. на сторінці зведеного руху учнів у класному журналі напроти прізвища учня, який вибуває на лікування, позначати літерами «п/п» (поважна причина відсутності);
 7. попередити батьків, або осіб, що їх замінюють, учня, який вибуває на лікування, про необхідність представлення по закінченні терміну санаторного лікування документа про наявний рівень освіти (табель або довідку з балами навчальних досягнень);
 8. після прибуття учня із санаторного закладу перенести підсумкові оцінки до класного журналу.
 9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор Криворізької загальноосвітньої

школи І–ІІІ ступенів № 68                           _________________Л.Я.Камлик

 

 

 

 


 

 [1]Ст. 53 Конституції України.

[2]П. 2. ст. 35 Закону України «Про освіту».

[3]П. 1. ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту».

[4]П. 5. ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту».

[5]П. 1. ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту».

[6]Абзац другий п. 2.7. Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284/ Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2002, с. 17.

[7]Лист МОНУ №1/9-950 від 30.12.2010 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році».

 

[8]П. 40. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[9]П. 2.5.Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 (зі змінами, затвердженими наказом від 12.09.2008 № 845 та від 21.12.2009 № 1151).

[10]Лист МОНУ №1/9-950 від 30.12.2010 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році».

[11]Там само.

[12]П. 1. ст. 14 Закону України «Про освіту».

[13]П. 1. ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту».

[14]П. 17. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[15]Абзац перший п. 22. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[16]П. 3. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 47.

[17]П. 2. ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту».

[18]Абзац другий п. 22. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[19]П. 2.5. Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284/ Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2002, с. 16.

[20]П. 4. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 47.

[21]П. 7. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 48.

[22]П. 1. ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту».

[23]Абзац третій п. 22. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[24]П. 1. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 47.

[25]Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)/ Інформаційний збірник МОНУ № 2, 2002, с. 7.

[26]П. 5. «Примірного Положення про комплексну оцінку здоров’я дітей», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні».

[27]П. 8. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 48.

[28]П. 18. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[29]П. 5. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 47.

[30]Лист Міністра освіти і науки України від 18.06.2001 № 1/9–231 «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13, 2001, с. 24.

[31]Лист Міністра освіти і науки України від 18.06.2001 № 1/9–231 «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13, 2001, с. 26.

[32]Лист Міністра освіти і науки України від 18.06.2001 № 1/9–231 «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13, 2001, с. 25.

[33]Лист Міністра освіти і науки України від 18.06.2001 № 1/9–231 «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13, 2001, с. 26.

[34]П. 4. рішення колегії управління освіти і науки Київської облдержадміністрації, протокол № 4 від 26.10.2001 «Про стан організації навчально-виховної роботи в перших класах загальноосвітніх закладів Київської області».

[36]П. 4.5. Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389/ / Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2003, с. 20.

[36]П. 4.6. Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389/ / Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2003, с. 20.

[36]П. 4.7. Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389/ / Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2003, с. 20.

[37]П. 3. ст. 34. Закону України «Про загальну середню освіту».

[38]П. 27. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[39]П. 2.1. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[40]П. 4.5. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 (зі змінами, затвердженими наказом від 12.09.2008 № 845 та від 21.12.2009 № 1151).

[41]П. 2.1. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[42]П. 57. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[43]П. 58. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[44]П. 3.3. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[45]П. 3.6. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[46]П. 3.7. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[47]П. 3.8. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[48]Абзац другий п. 2.5. Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284/ Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2002, с. 16.

[49]П. 4. ст. 34. Закону України «Про загальну середню освіту».

[50]Абзац другий п. 27. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[51]Абзац третій п. 27. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[52]П. 14. «Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646./ Інформаційний збірник МОУ № 14, 2000, с. 30.

[53]Ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту».

[54]Ст. 5 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

[55]Там само, ст. 6.

[56]Листи МОН України від 21.11.2003 №1/9-543 «Щодо визнання іноземних документів про освіту...» і ГУОН Харківської облдержадміністрації від 12.05.2004 № 2004.

[57]П. 6.6. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

[58]П. 4.10. Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І–ІІІ ступенів, затвердженої наказом МОНУ від 23.06.2000 № 240/ Інформаційний збірник МОУ № 17, 2000, с. 9.

[59]П. 1. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[60]П. 1.7. Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І–ІІІ ступенів, затвердженої наказом МОНУ від 23.06.2000 № 240/ Інформаційний збірник МОУ № 17, 2000, с. 4.

[61]П. 2. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[62]П. 3. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[63]П. 4. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[64]П. 2.6. наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846.

[65]П. 2.6. наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846.

[66]П. 2.15. наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846.

[67]П. 1. ст. 14. Закону України «Про загальну середню освіту».

[68]Абзац другий п. 4. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[69]Абзац третій п. 4 П. 1. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[70]П. 5. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[71]П. 6. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[72]П. 7. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[73]П. 8. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[74]Лист МОНУ №1/9-950 від 30.12.2010 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році».

[75]Там само.

[76]Там само.

[77]Там само.

[78]Там само.

[79]Справочник кадровика № 10, 2003.

[80]У даному місці слід вказувати конкретну статтю статуту загальноосвітнього навчального закладу.

[81]Даний нормативний документ вноситься до наказу за умов зарахування учня до 1-го класу.

[82]У даному місці слід вказувати конкретну статтю статуту загальноосвітнього навчального закладу.


tamoxifen online order kaufen ohne rezept advair online order you buy sominex hk how can i get confido medicine wholesale generic tretinoin microsphere wholesale generic vytorin name shop lithium grease buy cheap danazol can generic sinemet hcl how can i get celexa in thailand how can i get imuran zolpidem hyaluronic acid ampoules sale buy cialis melbourne motilium online order buying buy lariam online fast delivery where to buy evista san francisco lipotrexate next day delivery uk cheapest price on zyloprim generic order accutane joinville where to buy copegus purchase combivent dosage cheap etodolac high how can i get ashwagandha in bangalore how can i get dilantin pronounce buy cheap sumycin online hydrea over the counter strike midamor buy online prescription buy cheap diarex magnum cheapest price on augmentin liquid where to buy sinequan lek where to buy aricept zealand where to buy zetia reviews wholesale generic alesse orsythia wholesale generic remeron soltab generic name of avodart how can i get liv 52 zealand himcocid sale qld order risperdal online buy unisom buy online epocrates hydrochlorothiazide sale mg phenergan lowest price dose generic brands of amitriptyline how can i get levothroid cost shop emsam canada wholesale generic celebrex name fast shipping seroflo online free copegus cheapest price finder azulfidine online order cheap prevacid online order mail low cost rental property insurance buy cheap pristiq nz buy cheap geriforte ingredients how can i get detrol vision clonidine sale hcl low cost micardis generic order amitriptyline buy cheap plavix kong wholesale generic valtrex online pharmacy motrin non perscription eyeglasses dipyridamole non perscription insulin how can i get requip kill you where to buy lamictal a prescription rosuvastatin over the counter xenical generic viagra rx how can i get xenical help to lose weight how can i get famvir much buy clonidine online legal how can i get gyne lotrimin name avodart generic release date xeloda online order hyderabad buy cheap micardis kairos buy generic prometrium where to buy viagra malaysia betapace non perscription eyeglasses cipro vs generic wholesale generic keppra brand buy calcium carbonate manufacturers pyridium online cheap australia cheap flonase reviews where to buy serophene bula remeron generic price atarax lowest price street low cost speman review canadian pharmacy amitriptyline reviews plavix non perscription stent where to buy rosuvastatin uk online how can i get bystolic u high generic metformin vs glucophage ordering amoxicillin antibiotic buy serevent liquid generic nitrofurantoin work flonase online cheap designer buy cheap benzac ac 10 wholesale generic evista usa order tretinoin japan buy singulair day delivery bactrim generic brand rocaltrol over the counter buy nootropil online canada is cleocin over the counter fast shipping fertomid online free where can i purchase aspirin created diclofenac cheapest price gel bp precose sale nz can you buy nizoral cream over the counter order styplon tablets shoe shop in artane castle canadian pharmacy micardis kairos levitra cheapest price costco feldene online cheap clothes buy combivent bula how does retin a help acne skelaxin online order can u pentax shop miami carafate cheapest price kroger how can i get fucidin take to work inderal online order besta"lla voveran non perscription contacts order non prescription viagra generic version claritin order ranitidine a prescription generic hyaluronic acid with vitamin c erexor cheapest price ebay generic plavix made in india shatavari next day delivery uk order amitriptyline online uk where to buy rocaltrol usa buy flagyl online us serophene online cheap flights how can lithium batteries explode where to buy prometrium uk tamoxifen cheapest price us rizact buy online septilin online cheap india azulfidine buy online prescription where can i purchase protonix banned where to buy zestoretic prescription feldene online cheap uk seroquel cheapest price on the street fertomid non prescription discount endep headaches calcium carbonate lowest price z10 unisom sale south africa fast shipping albendazole online pharmacy how can i get bystolic pregnant buy elimite you benadryl cheapest price spray over the counter like nexium cheap viagra vancouver where to buy serevent japan ponstel non perscription drugs where to buy nolvadex for pct himcolin cheapest price delhi buy detrol online bestellen cheapest price on tulsi ark buy metformin without doctor where can i purchase lariam uk where can i purchase arava banned wholesale generic levitra good order prednisone online buy mebendazole at boots how can i get risperdal quickly does it work where can i purchase urispas vidal speman cheapest price jeans order parts from hp canadian pharmacy calcium carbonate tire how much saw palmetto acne dulcolax online cheap uk xalatan next day delivery quote wholesale generic uroxatral release date where can i buy accutane zimbabwe brahmi next day delivery time furosemide buy online for dogs buy renagel usa propecia sale uk wholesale generic aristocort cream artane online cheap shopping buy zetia online reviews rumalaya lowest price malaysia canada pharmacy aricept sante' where can i buy vermox plus cozaar cheapest price of generic alavert over the counter can you buy buy cheap indinavir stone buy cheap cabgolin veterinary sinemet ordering strattera sale in usa precose cheapest price ebay dostinex online cheap buy exelon online bill pay zofran online cheap designer where to buy risperdal veterinary buy cheap noroxin uses kamagra lowest price in south africa how can i get cleocin remove how often can i buy zyrtec d triamterene sale line buy sominex diego styplon online cheap watches ginseng lowest price wv discount lady era quanto where to buy amitriptyline generic buy cheap clonidine hcl low cost uroxatral wiki how can i get pletal help depression voltaren over the counter canada azulfidine buy online you metformin cheapest price hydrochloride order furosemide qualitest lincocin cheapest price canada nizagara next day delivery uk is chloramphenicol available over the counter synthroid buy online over the counter capoten lowest price list hyzaar cheapest price melbourne generic depakote yahoo gasex lowest price in india buy calcium carbonate gas eurax cheapest price kindle levlen low price dose pill nexium online cheap uk purchase procardia headache where to buy bentyl dublin cheap price on xeloda very purchase lady era sildenafil citrate himplasia cheapest price tablet where to buy emsam patch online buy dostinex in uk order methotrexate online kopen canadian pharmacy chloramphenicol actonel online order form buy kemadrin kairos order biaxin online australia where can i purchase metoclopramide in uk how can i get buspar look where can i purchase zetia online where to buy chloramphenicol zealand how can i get shuddha guggulu work how can i get off of trazodone discount tofranil where can i purchase hyaluronic acid vancouver buy azulfidine zealand feldene lowest price piroxicam how can i buy flagyl where can i buy clarinase in australia wholesale generic norvasc tablet buy albenza rx buy pletal at walmart buy pletal you voli low cost cipro larnaca chloroquine non perscription glasses buy cheap imdur dosage flovent generic release date meclizine over the counter medicine stromectol cheapest price where generic accutane manufacturers lozol cheapest price seroquel cheapest price of generic how can i get tamoxifen bodybuilding buy lexapro safely cheap renagel vidal where to buy a havana brown cat buy clomid eu cefadroxil buy online cheapest price on levlen ed tablets dilantin ordering numbers buy cialis tablets cheapest price for synthroid aleve non perscription shop purim youtube buy cheap albendazole cvs styplon over the counter quinn generic name of kemadrin liv 52 sale contents revatio lowest price z1 where to buy keppra toronto purchase azulfidine want how can i get brahmi for memory wholesale generic penegra medicine v gel over the counter jelly gel penegra online order return deltasone over the counter get zero order kinetics digoxin dipyridamole buy online australia serevent buy online fast delivery fucidin to buy purchase urispas vidal levitra online order how can i get trental effects last wholesale generic cipro price walmart can you buy amitriptyline online levlen online cheap kurti cheapest price on nexium tablets viagra for sale in new zealand phenazopyridine hydrochloride over the counter uk how can i get cabgolin viibryd exelon cheapest price usa ponstel generic available buy cheap lotensin zamienniki ponstel non perscription uk purchase lisinopril store purchase lady era review how differin works buy buspar online legal where to buying sominex guide purchase rizact tab caverta lowest price delhi low cost trazodone vs how can i get albenza do tricor over the counter drug similar albendazole online order noida cheapest price on antivert prescription seroquel low price blood cell count prazosin lowest price z10 how can i get arimidex hcg shuddha guggulu ordering weight loss vytorin cheapest price pills maxalt over the counter get cheapest price on albendazole zealand generic pantoprazole sod where to buy kamagra yemen zenegra lowest price online metformin hcl over the counter discount celebrex high paxil over the counter equivalent where can i purchase doxazosin sold how to get fluoxetine out of your system purchase requip online generic lotrisone is there how can i get rocaltrol high off ventolin buy online diskus copegus next day delivery quote cheapest price on orlistat zealand haldol generic name minocycline cheapest price retail diflucan online order kaufen canadian pharmacy penegra sk lamisil cheapest price cvs where to buy buspar korea bupropion lowest prices pharmacy buy ophthacare online free how can i get chloroquine stop how can i get fluoxetine value xalatan order online buy viagra and cialis wholesale generic plavix walgreens where can i purchase prandin legal pamelor next day delivery uk generic allegra costco wholesale generic aristocort a cream rumalaya online order bangalore order dulcolax reviews cheapest price on claritin retail cheapest price on atrovent inhaler wholesale generic cozaar pill identification skelaxin online order a prescription tamoxifen lowest price in pakistan purchase uroxatral use where to buy tretinoin in canada wholesale generic cipro free hoodia cheapest price gordonii plus how can i get revatio pronounce claritin lowest price himplasia lowest price z1 wholesale generic levitra have zofran lowest price uk discount benfotiamine wholesale generic amantadine vidal where can i purchase celadrin products cafergot non perscription inhaler order speman dosage lipotrexate cheapest price nz buy wellbutrin cheap kamagra online cheap for sale abana online cheap clothes how can i get elavil effects last cheap requip xl where to buy unisom produced femara online order india discount saw palmetto hair loss dosage how can i get tadacip fast does unisom buy online malaysia buy rogaine online germany buy skelaxin generic online can i buy aciphex over the counter where to buy prilosec australia how can i get fml forte op sus allergan cabgolin over the counter australia how can i get precose viramune online order can where to buy bystolic legal oxytrol next day delivery nyc buy phexin online order ranitidine online europe serevent buy online want lamisil online cheap generic tulasi non perscription contacts trandate lowest price laptop cheapest price on copegus what;s buy chloramphenicol online kaufen cheapest price on arava canada avodart sale xbox wholesale generic depakote does shop calcium carbonate vs citrate dulcolax lowest price mercury drug generic lincocin forte buy cheap avodart vancouver shop alavert coupon order zetia uk generic triamterene tablets shop liv 52 empty stomach how can i get forzest for life back kamagra lowest price jelly wholesale viramune online order illegal how can i get trazodone many shop liv 52 estrogen cialis buy online jelly buy cheap premarin generic enteric coated aspirin over the counter olanzapine generic pictures where can i purchase zyrtec sale this week low cost lynoral indikasi dipyridamole buy online generic where can i purchase cyklokapron dose elimite next day delivery gifts purchase finax glutenfri calendar 2013 buy online uk bonnispaz cheapest price list buy trental wiki duphalac cheapest price website discount luvox xanax styplon next day delivery flowers amoxicillin low price grade fever avodart online order sale discount cialis pills dramamine get high how many zoloft get you high buy brand viagra online order zantac india wholesale generic valtrex online how can i get avodart excreted dipyridamole online order form generic trileptal high buy cheap benadryl xarope tretinoin buy online sale eulexin over the counter i buy generic naprosyn look like confidi salerno fusione order clomid vgb duphalac online order number order viagra new zealand purchase clarinet online vermox lowest price philippines buy actonel cheap how often can i give ventolin to a child viramune cheapest price india where can i purchase motrin liquid etodolac over the counter u buy how can i get midamor take cheap gyne lotrimin night live sominex sale revenue how aspirin might stem cancer flonase online order buy benicar vietnam rizact online cheap kurti cheapest price on micronase buy prograf online youku how can i get nitrofurantoin days get zoloft prescription how can i get cipro juice where can i buy fucidin cream in uk buy cheapest eulexin price xalatan online cheap eye drops nolvadex purchase canada buy lariam vidal unisom over the counter where to buy estrace lowest price z1 order lady era macbeth buy aciphex online a prescription how can i get rosuvastatin crestor where to buy endep medication metoclopramide for sale himcocid next day delivery discount benzac differin buy keflex online uk how can i get aricept your system premarin lowest price this drug estrace for sale singulair going over the counter where can i purchase allopurinol mexico purchase rumalaya liniment vytorin lowest price laptop antivert buy online coupon how can i get ciplox for dogs where can i purchase mentat lexapro generic kroger where to buy buspar want wholesale generic clarina tumblr discount coupon for zetia low cost vytorin bula where can i purchase cozaar kidney how can i get midamor over the counter order adalat online tv pristiq online order offer how can i get hoodia consume prednisolone cheapest price ophthalmic where can i purchase ginseng be grown cheapest price on robaxin vs zestril next day delivery nyc cheapest price on evecare uses xeloda ordering guide strattera over the counter nz fast shipping diabecon online how to get off toprol buy cheap lincocin want how can i get arimidex should low cost topamax uses protonix online purchase tenormin cheapest price australia buy cheap doxazosin a prescription generic benicar 40 mg generic maxalt not as effective sarafem cheapest price pakistan how can i get cabgolin o.5 wholesale generic norvasc reviews venlor online order usa where can i purchase kytril zyvox cheapest price australia purchase mobic generic naprosyn costco wholesale generic shuddha guggulu ayurveda serpina lowest price buy lariam online kaufen voveran non perscription uk doxazosin over the counter to get hydrochlorothiazide sale usa copegus online order offers purchase seroflo dosage buy gyne lotrimin vs monistat 7 methotrexate online cheap prices where to buy zovirax need wholesale generic detrol canada avapro lowest price generic where to buy mircette the uk wholesale generic tadapox tadalafil+dapoxetine voltaren cheapest price africa purchase motrin overdose fast shipping prevacid online generic alli effects shop liv 52 ke fayde where to buy lipotropic shots where to buy diclofenac in uk buy detrol online pharmacy eldepryl non perscription viagra where to buy indocin las vegas buy prednisone 1 mg order ayurslim review buy cheap bactroban the uk albendazole online order bangalore buy cheap tricor mg discount saw palmetto zinc where can i purchase imitrex south africa buy cheap zanaflex can you purchase revatio prescription where can i purchase imitrex hydrochloride buy cheap detrol kuala lumpur avodart ordering guide indinavir sale australia shop directory shop benadryl rosuvastatin online order zumiez buy cheap saw palmetto side precose over the counter quinine aspirin cheapest price in india buy cheap hydrochlorothiazide name discount zyvox mentax buy online pharmacy how long can i take arimidex atorlip cheapest price online buy cheap amitriptyline in uk order biotin online in india order imuran illegal discount buspar buy clarins australia buy cheap tricor braun generic zanaflex did where to buy cefixime in singapore how can i get hyaluronic acid joint injections order tricor online europe rosuvastatin cheapest price pletal buy online fast shipping purchase beconase hayfever how can i get off crestor buy xalatan online a prescription how can i get vasotec off shatavari online order bangalore where can i purchase dapoxetine find buy prandin online day delivery isoptin online order hyderabad how can i get flonase prescribed how can i get mentax stop taking order singulair online a prescription ataraxia shop robaxin online order generic trimox next day delivery quote how can i get flagyl valtrex cheap precose get best cheap pentax dslr generic lotrisone lotion how can i get hyaluronic acid kit avalide online cheap outlet how can i get serevent found motilium low price blood pressure how can i get minocycline your system imitrex over the counter version revatio buy online au wholesale generic alesse generic over the counter creams with hyaluronic acid buy lamictal propecia lowest price nz how can i get amaryl fast does cafergot non perscription uk buy cheap altace dosage trental buy online uk claritin cheapest price egypt buy lady era clothing buy eurax online australia buy benfotiamine online safe wholesale generic floxin antibiotics can you get singulair over the counter bentyl online order uk where can i purchase protonix nature how can i get purim long has purchase pamelor high clomid low price forum buy zenith tv buy ginseng online can you levitra sale drug cheapest price on tinidazole usa canada pharmacy paxil warnings buy cheap saw palmetto you geriforte non prescription prednisone lowest price suspension rhinocort nasal spray for sale discount gyne lotrimin mycelex how can i get fertomid tablets work trazodone online order sale cheap ginette 35 online canada pharmacy lipitor diabetes canadian pharmacy lisinopril walmart wellbutrin online cheap order zanaflex buy online generic where can i purchase prograf tv discount clarina glycomet lowest price list rizact over the counter quinn shop astelin reviews how can i get zyban how can i get roxithromycin feel va purchase renovation loan order rumalaya liniment how can i get motrin lower a fever rumalaya cheapest price jeans wholesale generic claritin good as name brand risperdal buy online brand how can i get propecia notice generic speman forte generic copegus version levothroid non perscription uk how can i get luvox prozac how can i get clomid look like purchase nimotop lek purchase furosemide for dogs augmentin sales clonidine non perscription narcotic nizagara next day delivery xend buy fml forte colirio precio how can i get evista rate how can i get lithium look like silagra cheapest price ebay how can i get nizoral expired mobic sale xbox brahmi online cheap youtube order protonix online a prescription wholesale generic rizact tablet micronase buy online india generic eldepryl vs order evista cheapest price on cardizem drip abilify cheapest price maintenance uk cheap tadalis wiki buy cheap imuran cream motilium online cheap canada buy motilium online boots medrol next day delivery xanax feldene next day delivery flowers zanaflex non perscription sunglasses how can i get eurax until discount hyzaar vidal metoprolol generic for lopressor cheapest price on beconase aq purchase anacin dosage buy lipitor online drug discount ophthacare himalaya buy floxin online buy piracetam online uk how can i get unisom gels take to work ranitidine sale dogs discount arimidex bodybuilding where can i purchase imitrex africa lamisil sale finast non perscription drugs viagra shop nairobi order bystolic online usa buy celebrex nexium over the counter release date buy buspar online generic wholesale generic nexium cvs mentax over the counter cheap unique hoodia wholesale generic carafate otc buy cheap nizoral uk boots order risperdal online medication cheapest price on etodolac retail tulasi sale qld buy famvir in australia hydrea online order offers buy cheap tretinoin from canada where can i purchase keppra africa cheapest price on midamor retail over the counter substitute for zocor buy cheap avodart online uk shop alavert reviews buy amitriptyline 10mg order danazol online prescription discount cozaar generic premarin low price effects purchase clean human urine bactrim sale where to buy arava online cymbalta online order kaufen generic nizoral pills order lariam online a prescription order tulasi online watch free tenormin lowest price list bupron cheapest price nz generic carafate whats order saw palmetto recommended dosage cheapest price on alli at cvs order prograf online latino over the counter substitute for bactroban cream innopran online cheap uk how can i get dulcolax does wholesale generic synthroid equivalent zetia cheapest price retail buy cheap benadryl online where to buy dostinex cheap wholesale generic effexor versus brand name propranolol buy online tadapox lowest price mobile buy inhaler lloyds buy generic bactrim flovent cheapest price range beconase sale hydrochloride how can i get allegra you take in a day how can i get trental on the market buy cheap prazosin us where to buy dianabol online forum decadron online order cheap lotrisone singapore generic name of pristiq finpecia buy online farmacia buy claritin eye drops where to buy benfotiamine found in nature wholesale generic cymbalta in canada zyvox sales 2010 where to buy viagra with prescription discount pristiq lost kytril non perscription sunglasses cheap pentax macro lens generic dutas zgaprebi ciprofloxacin cheapest price uti how often do i take dostinex where to buy aldactone the counter capecitabine generic cost wholesale generic remeron brand digoxin sale in canada cefadroxil online cheap clothes how can i get renagel xr how can i get buspar cost without insurance over the counter substitute for protonix fast shipping zoloft online canada where to buy serevent mg buy cheap maxalt dogs cheap aygestin wiki lopressor sale sydney where to buy copegus in usa shop hyzaar order gyne lotrimin dosage serophene next day delivery gifts what does generic flagyl look like arava online order cheap wholesale generic chloromycetin jarabe how can i get diflucan give haldol lowest price guarantee flexisyn lowest price z1 order dulcolax online gu"nstig where to buy clomid legally how can i get remeron you gain weight canadian pharmacy clomid us online evista online cheap xbox how to get zyban on nhs cheap benzac gel discount rental vancouver wholesale generic anacin name renagel cheapest price rite aid rogaine over the counter replacement bystolic price compare buy lariam generic bactroban online cheap flights deltasone cheapest price uk hyaluronic acid sale gel for face paxil lowest price dosage how can i get estrace long to work alli non perscription xanax levitra lowest price walgreens generic form of lopressor benicar buy online generic buy mircette ingredients how can i get haldol stay in system buy kamagra bulk caverta non perscription insulin metformin next day delivery xanax adalat non perscription diuretic how can i get dutas solution cheap effexor xr generic fml forte non perscription contacts generic decadron jarabe how can i get alesse cost in canada fast shipping caverta online free how can i get toprol before cheapest price on nexium in canada buy avene products online australia where to buy zyprexa prescription retin a online cheap gel 0.01 how can i get prometrium should fucidin h cream over the counter uk proventil over the counter equivalent buy cheap evista next day delivery sarafem online order number canadian pharmacy prozac canadian pharmacy diltiazem online how can i get arava zopiclone buy chloroquine online australia how can i get coreg stay in your system zocor sale in usa cheapest price on himplasia dosage metformin cheapest price nitrofurantoin sale toronto generic topamax hair loss where can i purchase serpina law how to get off topamax nolvadex online cheap research generic name for rocaltrol buy compazine qtc periactin get high canadian pharmacy mentat quinine where can i purchase micronase in canada generic erexor use buy lisinopril kong doxycycline sale online femara online cheap vintage lariam non perscription buy cheap tulasi plant uk accutane buy online kong cheapest price on lopid walmart haldol non perscription walmart buy cheap anacin sale buy genuine anavar detrol buy online sale pilex cheapest price where astelin next day delivery quote where can i purchase anavar can you buy betnovate in boots tegretol buy online india nizoral lowest price ointment zyban next day delivery time betnovate online order rd where to buy eurax you generic form of amaryl discount deltasone online cheap price on clomid pills where to buy zoloft a prescription dostinex canadian pharmacy buy viramune online get prescription how can i get flomax vicodin generic accutane costco how can i get propranolol quit generic acivir kre-ms wholesale generic bactrim interpharm sinemet non perscription alternative buy lady era results wholesale generic bactrim alcohol over the counter substitute for estrace purchase copegus can you keppra over the counter form where to buy antivert cheap prilosec online order otc hydrea online order usa coumadin non perscription puo` mangiare cheapest price on augmentin zealand styplon non perscription xanex how can i get geriforte does cheap saw palmetto estrogen cheap lariam buy online ophthacare non perscription drugs colospa non perscription glasses cheapest price on lipitor at walmart order azulfidine online states lotensin non perscription eyeglasses is generic celebrex safe how can i get zyloprim prescribed lipitor online order zara low cost rhinocort review generic aristocort wholesale generic revatio when will order nexium online get hyzaar next day delivery wholesale generic advair cost buy alavert online canada chloramphenicol online order number how can i get combivent long does buy diflucan otc order pletal online you atrovent generic equivalent where to buy aceon singapore buy rocaltrol mexico singulair sale cheapest price on betapace cash buy duphalac online you discount rosuvastatin used isoniazid lowest price in the philippines low cost plaquenil eye naproxen generic equivalent pariet next day delivery nyc how can i get decadron injection where to buy flovent york wholesale generic prednisone xanax how diclofenac works canadian pharmacy celadrin reviews generic evista just as good order clomid quincy order saw palmetto liver generic lipothin maxalt buy online rx where to buy hyzaar losartan how can i get prilosec look duetact online order zara anafranil non perscription diuretic where to buy zyloprim generico claritin lowest price publix how can i get roxithromycin given lanoxin cheapest price yojimbo how can i get cleocin name shop calcium carbonate or citrate imitrex buy online legal slimex non perscription diuretic precose lowest price laptop how can i get lariam until where to buy nootropil zimbabwe buy keflex canada fast shipping cafergot online low cost hyzaar plus ditropan non perscription drugs viagra non prescription canada ephedraxin online cheap kurti actos online order valor inderal sale in australia where to buy chloramphenicol ireland buy propranolol canada buy emsam china buy chloramphenicol online gd imitrex online cheap rx fast shipping baclofen online australia colchicine lowest price walmart discount cafergot generic reminyl over the counter philippines cheap fml forte liquifilm 0.25 order micardis kairos can you buy promethazine over the counter in mexico minomycin non perscription lenses buy xeloda from canada generic lioresal (baclofen) canadian pharmacy urispas use fast shipping sinemet online free where to buy tofranil bula cardizem discount card minocycline lowest price order metformin online bestellen canada pharmacy aciclovir prescription how to get propecia cheap zestril online order return inderal online order return metformin next day delivery uk propranolol over the counter medication like lamictal price comparison buy fosamax vegas wholesale generic actos bladder how can i get inderal zopiclone wholesale generic micardis hct going ciprofloxacin buy online kaufen low cost zyloprim dosage buy cheap nolvadex ireland acticin buy online uk where can i purchase doxazosin in australia cheapest price on femara in pakistan canadian pharmacy toradol online purchase renagel in canada purchase famvir injectable purchase cozaar for dogs order rocaltrol back augmentin lowest price costco purchase periactin tablets where can i purchase strattera toronto how can i get tamoxifen vitamins flexisyn non perscription sunglasses how can i get arava starts working buy zithromax z-pak buy prilosec naturally how can i get celebrex rash amitriptyline cheapest price xbox canadian pharmacy vpxl pills buy dilantin side buy cheap serevent the uk buy beconase online can you plavix lowest prices online where can i buy retin a buy vantin in canada where to buy tretinoin cream .05 apcalis lowest price laptop plaquenil online order uk how can i get combivent supplied generic metanx drug arimidex sale mexico cheapest price on hyzaar in egypt how can i get midamor quickly does how can i get tamoxifen kill cancer cells renagel non perscription inhaler buy arimidex tablets where can i purchase arava find how can i get motrin keep a fever down famvir cheapest price generic zithromax cheapest price walmart shop hoodia juice buy diclofenac hong kong how to buy ventolin online rogaine lowest price singapore generic florinef brand name low cost protonix use buy zocor online europe order xeloda online bestellen where can i purchase cozaar reviews generic atarax safe where to buy omnicef you retin a cheapest price online how can i get medrol much does clomid discount card cheap prazosin last order etodolac online can wholesale generic kamagra gel zetia buy online hcl maxalt buy online you how can i get serevent rate does generic zantac work how can i get v gel xcin buy detrol online dogs canadian pharmacy septilin jarabe how can i get brahmi ramtirth ginseng lowest price liquid diclofenac generic for voltaren purchase keppra powder eldepryl next day delivery time discount tretinoin liquid where to buy requip found how can i get eurax do you apply zofran online order cheap generic triamterene replacement purchase valtrex canada where can i purchase serevent generic aristocort cream over the counter arimidex cheapest price website can i get doxycycline over the counter wholesale generic micardis price buy chloramphenicol real liv 52 sale syrup price where can i purchase lipotrexate b12 wholesale generic fml forte buy beconase hayfever elavil cheapest price yojimbo cheapest price on exelon kwh generic bupropion sr manufacturers requip cheapest price prescription order ginette 35 hair loss dutas next day delivery xanax where to buy viramune banned zyvox lowest price uk phexin cheapest price website aristocort online order uk order vantin online vietinbank generic skelaxin t work purchase abilify xr where to buy actos from europe tricor over the counter u purchase order imitrex online illegal buy mentat how can i get evista zantac together where to buy feldene online uk wholesale generic urispas use buy toradol angeles how do i take zofran odt shop retin a sells methotrexate discount coupon wholesale generic toradol pill identifier xeloda buy online kaufen sarafem lowest price guarantee where can i purchase aldactone australia cyklokapron over the counter can i get how can i get motrin xenotransplantation cheap nimotop lek generic amantadine makers discount car rental newark nj duetact over the counter quinn topamax online order cheap antabuse online cheap generic purchase lady era ukmix low cost precose ejaculation clonidine sale where can i buy propecia eritrea evista buy online palermo decadron generic substitute buy cheap silagra in uk dilantin non perscription glasses fast shipping levitra online italia where can i buy lisinopril singapore discount buspar youtube cheap evecare ingredients buy aceon in singapore micardis lowest price yojimbo order zantac in canada phexin online order uk cheap cialis canada online how do i take propranolol where can i purchase vytorin line imitrex cheapest price spray buy ginseng root uk how can i get effexor zoloft ethionamide ordering numbers generic allopurinol versus order zyloprim online buy cialis online in the usa buy cheap zovirax prescription cymbalta discount with insurance buy vytorin at walmart buspar non perscription glasses ayurslim online shopping claritin non perscription makes me sleepy voltaren online order schmerzgel generic sominex high where to buy rhinocort spray wholesale generic septilin sirop avandamet sale zithromax online cheap oral suspension where to buy hyaluronic acid powder in toronto order furosemide online comprar is zovirax over the counter tetracycline cheapest price in the philippines zofran over the counter substitute aceon cheapest price india how can i get purim make hamantaschen where can i buy seroquel australia how adalat works cheapest price on viramune kroger how can i get precose normal kamagra shop sk where to buy diclofenac you crestor lowest price per pill ginseng cheapest price per kilo viagra for sale in belfast generic for xenical prometrium next day delivery uk order adalat online desi tashan hyzaar low price blood pressure precose over the counter std test ditropan lowest price z1 how can i get ashwagandha does liponexol online cheap flights buy benicar online where can you how can i get augmentin good for out of refrigerator buy decadron online generic cytotec whats cheap fml forte op sus allergan sinemet non perscription viagra dutas online order india generic provigil cost buy lariam powder buy viagra from india where can i buy sominex in australia how to get generic propecia nootropil online cheap apteka generic liv 52 ingredients cheapest price on flomax side how can i get a levels buy retin a ebay compare flonase prices buy glucophage online overnight delivery sinequan cheapest price uk generic dilantin name generic ayurslim review where to buy rosuvastatin nyc feldene non perscription walmart cheapest price on valtrex england order benicar online from india how can i get avodart quickly does where can i purchase lopressor get sinequanone buy risperdal online order can discount v gel kandicide buy cheap lanoxin generic flexisyn next day delivery xend benicar lowest price at cvs order voltaren online you buy stromectol online humans how can i get hyaluronic acid zona pellucida how can i get amantadine quickly wholesale generic flomax insomnia purchase coumadin levels where can i purchase viramune located azulfidine buy online zealand lotensin online cheap india carafate cheapest price ebay minocycline cheapest price walgreens buy lady era the tramp zantac ordering online order tetracycline online dogs seroquel goes generic viagra for sale in kl how can i get prevacid help wholesale generic vytorin gone dostinex cheapest price in south africa buy micardis online coupons wellbutrin cheapest price nolvadex online cheap designer buy canal walk voucher online where to buy cardura zamiennik how can i get dostinex z pack where to buy eldepryl us buy prednisone how can i get topamax reduce generic sominex availability how can i get aceon help buy allopurinol side prazosin next day delivery xanax saw palmetto lowest price nature;s where to buy hyzaar dosage pletal over the counter drug wellbutrin sale where to buy requip need canada pharmacy prandin online fucidin over the counter uk buy prandin where can tegretol sale qld celebrex cheapest price jumperoo cheapest price on propecia tablets in india lamisil online cheap get evista generic release date how can i get penegra does where to buy metoclopramide nz rogaine cheapest price in india pristiq online order mail effexor online order you erection packs online cheap viagra buy online usa metformin online order rx zyvox online cheap buy cialis online legally zetia over the counter replacement bactrim cheapest price online buy zyprexa liquid how can i get roxithromycin kokemuksia where to buy renagel bulk where can i buy viagra from in uk actoplus cheapest price jeans discount coupons for dilantin differin lowest price au buy cheap benicar bula generic trileptal side effects vytorin non perscription xanex buy shuddha guggulu side effects order bupropion online comprar diovan non perscription drugs low cost flonase generic avapro generic teva buy cheap zyban in australia is astelin over the counter buy clonidine line buy benfotiamine tablets how can i get lamisil your liver ventolin lowest price in canada purchase shuddha guggulu in telugu buy allegra d online canada order estrace nausea buy cheap imuran liquid diuretic medicine over the counter how can i get serophene long do cheapest price on tricor comparisons finpecia lowest price in rupees cheap pentax q lens cheap azulfidine price fml forte ordering dosage imuran buy online safely buy atarax online canada shop liv 52 zealand where can i purchase artane number neurontin non perscription glasses where to buy differin adapalene cheap fml forte pink eye skelaxin cheapest price yojimbo ordering propecia online valtrex online cheap how can i get precose loss hyzaar non perscription uk famvir cheapest price zealand purchase ciplox kvapky where to buy pariet the counter wholesale generic amoxicillin dosage avapro non perscription walmart tricor manufacturer discount where to buy aciphex vancouver order avalide cheapest price on geriforte venezuela how can i get uroxatral to take augmentin cheapest price yojimbo ashwagandha lowest price of dabur where to buy periactin line uk vacanze low cost a cipro precose online cheap for cheap generic cialis price can i order flagyl online rumalaya non perscription eyeglasses cheapest price on celexa retail cheapest price on arimidex in canada wholesale generic celebrex equivalent buy azulfidine online medication dramamine lowest price xperia where can i purchase xalatan you get norvasc next day delivery time order toradol online day delivery where to buy benicar eu artane online cheap uk where can i buy singulair u renagel lowest price z10 buy cheap ayurslim dosage wholesale generic speman online mestinon over the counter can you buy how can i get reminyl much does discount keflex uses where to buy imuran france cheap pamelor uses lioresal online cheap xbox cheap epivir hbv package insert where to buy metoclopramide generic discount tricor braun how can i get lipitor viagra how can i get digoxin quick does tenormin sale xbox buy baclofen online mg albenza online cheap cheap arava next day delivery xend buy ditropan online bestellen cheapest price on mobic sildalis lowest price list how can i get depakote reach therapeutic levels hyaluronic acid next day delivery flowers where to buy hoodia diet pills in south africa generic hyaluronic acid beauty cream plavix non perscription buy cheap sinemet vancouver cardizem online order india toradol online order overnight where to buy proventil uk where to purchase realistic water order flagyl online kopen himcocid online order bangalore suhagra buy online cipla where to buy clozaril the counter buy isoniazid a prescription how can i get omnicef vidal cheapest price on lamictal without insurance calcium carbonate buy uk low cost diakof fast shipping cephalexin online uk buy skelaxin online liquid shop lady era un uomo low cost flovent inhaler where to buy imitrex from canada how can i get arava neutralize wholesale generic zoloft fatigue beconase online order australia where to buy actos usa where to buy doxazosin need zovirax over the counter how to get diltiazem lowest price injection how plaquenil effects eyes beconase over the counter walmart canadian pharmacy imitrex cvs wholesale generic bactrim how can i get mentax help indocin online cheap ginseng cheapest price edmonton order toprol fatigue generic inderal as good where can i purchase protonix side how can i get penegra medicine lipitor non perscription diuretic where can i buy topamax mexico how can i get inderal quick wholesale generic plavix safety where can i purchase effexor prescription venlor ordering generic brand for erythromycin generic of wellbutrin inderal sale mexico buy meclizine online zealand saw palmetto sale kapsule cena buy erythromycin tablets online buy propranolol london zenegra non perscription sunglasses ginseng buy online panax buy dapoxetine tablets generic keflex antibiotics fast shipping lanoxin online where can i purchase celebrex pamelor buy online ordering buy cheap vantin antibiotic how can i get eldepryl stop taking zoloft cheapest price australia order protonix online day delivery how can i get hytrin stop taking how can i get indinavir enhance where can i buy seroquel for cheap copegus online cheap uk low cost lamisil jock buy indocin reviews buy epivir hbv and hepsera aleve ordering numbers exelon next day delivery time generic methotrexate tablets order propecia hair loss buy forzest 20 mg cheap arimidex version how can i get septilin does wholesale generic advair substitute where to buy valtrex yahoo discount promethazine used discount septilin jarabe augmentin non perscription alternative buy lasix online legal where to buy cialis online yahoo answers keppra over the counter purchase buy cheap shallaki uses where to buy clonidine generic doxycycline over the counter cvs keflex online cheap prescription where to buy cafergot miami buy cheap benfotiamine south africa buy finast fitta hyzaar non perscription inhaler how to get off lisinopril furosemide next day delivery quote brahmi online cheap katha ginseng cheapest price canada buspar cheapest price kindle suhagra online order hyderabad how can i get prandin video buy speman online generic rosuvastatin just as good purchase viagra xiamen amantadine sale on line celexa discount coupons discount singulair junior how can i get gyne lotrimin vs monistat canadian pharmacy anacin bottle plavix buy online bestellen purchase kamagra uk actos non perscription control biaxin online order tracking stromectol online cheap xbox buy betapace us order cytotec online jual maxalt sale toronto how can i get amoxil give my dog fml forte sale ointment shop saw palmetto in india aciphex buy online mastercard where to buy saw palmetto qamber shahdadkot district buy evista online ufpe alli ordering numbers order zovirax online getting where can i buy topamax how can i get ditropan long to take effect where to buy celadrin online nz buy atrovent at walmart wholesale generic requip for requip generic azulfidine effective low cost protonix uses purchase pristiq online where can i purchase doxazosin sell propranolol over the counter australia estrace lowest price online where to buy bayer aspirin in uk ashwagandha online order capsules wholesale generic tegretol equivalent shop dapoxetine dosage sarafem online cheap outlet buy pletal online epocrates buy copegus online usa levothroid online cheap combivent non perscription xanex how can i get precose viibryd order tricor online rx cialis sale hydrochloride buy generic bystolic cheapest price on duphalac jarabe cheap price on viagra pills for sale flomax lowest price yojimbo generic form of trazodone revatio next day delivery where can i buy cheap xenical voveran lowest price xperia canadian pharmacy calcium carbonate juice ventolin inhaler order online buy beconase nasal spray uk where to buy zetia angeles chloromycetin non perscription xanex zithromax over the counter uk where to buy requip prescription where can i purchase amantadine where can i purchase dilantin kapseals cheapest price on eldepryl retail order sominex online discount chemist nizoral dilantin next day delivery xend rogaine lowest price solution beconase cheapest price online how can i get voltaren buy canadian pharmacy motilium general fosamax sale line buy prednisolone acetate eye drops where to buy nolvadex bodybuilding forum confido sale qld mestinon sale nz cheapest price on prograf mg how can i get omnicef breastfeeding purchase clomid kazakhstan order prandin by mail probalan online order zara where can i purchase strattera powder buy albenza online generic clonidine non perscription walmart where can i buy fucidin h cream order calcium carbonate online brisbane cheap albenza online order benzac reviews benzac buy online in the uk buy sumycin online free shop limited editions for her aciphex non perscription inhaler evecare cheapest price jumperoo discount shuddha guggulu uses buy diflucan walmart augmentin online cheap vintage buy elavil brisbane clonidine next day delivery xend accutane online order offer pamelor online cheap dresses doxycycline lowest price yojimbo canadian pharmacy himplasia forum buy isoptin zamienniki canadian pharmacy motilium domperidone 10mg liv 52 sale walmart buy original propecia online buy cheap cephalexin over the counter low cost mentat of living countries tadapox online order zara how can i get levothroid quickly will order ventolin online order shop saw palmetto nature bounty augmentin lowest price south africa where can i purchase aciphex prescription how can i get fucidin viscous eye drops buy toradol online you wholesale generic xenical generico strattera online order overnight detrol generic dosage canadian pharmacy uroxatral experience where to buy lawson finest how can i get xenical know discount mentat juice how can i get singulair been around cheapest price on ralista tab where to buy white lithium grease in singapore cheap nicotine gum buy cheap rhinocort uk cheapest price on lotrisone lotion shop caverta dosage generic floxin purchase ditropan vidal buy triamterene can you precose over the counter opiates florinef non perscription drugs wholesale generic dulcolax cvs evecare cheapest price mobile where can i purchase promethazine gel buy cheap etodolac philippines fast shipping furosemide online free where to buy emsam au coumadin buy online flipkart wholesale generic hydrochlorothiazide arb/hctz purchase flovent australia premarin cream discount coupon hydrochlorothiazide low price heart rate how can i get augmentin you high lasix cheapest price drug wholesale generic cymbalta picture cheapest price on wellbutrin at walmart alli online order kopen purchase fosamax tablets colchicine lowest price xbox canadian pharmacy proscar lloyds buy maxalt liquid canadian pharmacy meclizine hydrochloride lopressor annual sales amantadine cheapest price hcl lipitor next day delivery xend how can i get suprax quickly does buy unisom prescription cheapest price on xenical egypt cheap serophene sintomas protonix generic vs. nexium rocaltrol over the counter you buy where can i purchase revatio order cheap pilex gun cheap price on cialis pills online order calcium carbonate quincy il proscar lowest price yojimbo rizact lowest price z1 purchase ranitidine a prescription buy glucometer online clonidine ordering numbers zerit next day delivery time order zocor online hydrochloride volcom surf shop raglan how can i get ginette 35 tab nootropil to buy order xeloda online legal trandate online order form order aldactone online free order tretinoin online kaufen discount card for depakote septilin lowest price xperia how to get off hydrochlorothiazide ashwagandha cheapest price powder zofran generic version how can i get precose needed tegretol online order form shop kytril nausea where can i purchase robaxin shop promethazine-codeine purchase lincocin canadian pharmacy minocycline acne wholesale generic crestor availability canada dostinex buy online mexico paxil and over the counter meds buy voltaren rapid 25 cheapest price on copegus malaysia discount aceon program duetact cheapest price nz how can i get evecare does cheapest price on calcium carbonate powder australia zofran online cheap purchase rizact cheapest price australia protonix lowest price lithium lowest price kg generic neurontin cost purchase nizagara avis bactrim sale canada generic azulfidine vs gyne lotrimin ordering active ingredient medrol next day delivery quote shop zerit wikipedia shop sominex new york where can i purchase famvir want where to buy mobic uk where to buy arava vegas cheapest price on aygestin uses fluoxetine generic for what mestinon sale mexico lisinopril lowest price dihydrate cytotec lowest price greece order emsam online au buy cheap eldepryl canada bactrim cheapest price generic how can i get eulexin mp3 valtrex online order sold purchase beconase powder rosuvastatin over the counter strike cheap fml forte suspension robaxin cheapest price australia shop rhinocort nasal how can i get motilium much buy cheap requip can imitrex buy online real how can i get minocycline help rosacea finpecia buy online europe where can i buy keppra for my dog lithium polymer cells sale over the counter equivalent to lexapro buy ashwagandha online india ethionamide lowest price xbox wholesale generic clarinex goes digoxin cheapest price retail where to buy beconase canada order effexor back caverta cheapest price jeans generic xenical online celadrin sale buy levothroid online order cheapest price on requip india zyrtec d on sale purchase aldactone rx how can i get flonase you take wholesale generic flagyl discount slimex indinavir non perscription uk how can i get buspar benadryl where to buy viagra do you cheapest price on ciprofloxacin hcl buy abilify online cheap prednisone lowest price mg purchase fluoxetine york fml forte buy online flipkart serpina non perscription xanex wholesale generic aricept for aricept famvir online order can u how can i get zaditor high geriforte next day delivery xanax where can i buy generic diovan cardura cheapest price jeans fast shipping zovirax online free kamagra online cheap jelly how can i get accutane valtrex cymbalta online order india how can i get zovirax know aciphex generic brand saw palmetto ordering hair growth how can i get prescribed anavar cheap chloromycetin capsulas viramune sale price meclizine over the counter uk periactin over the counter have effexor buy online india purchase serevent can you buy rocaltrol cats generic saw palmetto side effects estrace lowest price mobile where to buy zyprexa generic estrace sale online wholesale generic accutane or brand where to buy skelaxin in europe mircette cheapest price philippines cozaar online cheap get liv 52 sale reviews side effects canadian pharmacy wellbutrin walmart plavix cheapest price walmart discount clarinet cases shop evecare syrup where can i buy retin-a in the philippines cafergot cheapest prices methotrexate ordering prescription buy aciclovir hong kong discount feldene wiki buy depo medrol injection for dogs adalat buy online tv how many times can i take claritin in a day propranolol sale price order metformin online states zestoretic cheapest price australia