НАКАЗ №176 від 17.06.2011 Про порядок роботи КЗШ № 68 щодо обліку руху учнів та ведення алфавітної книги

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 68

 

 

НАКАЗ

 

м. Кривий Ріг

від 17.06.2011 року                                                                                        № 176

 

 

Про порядок роботи  КЗШ№ 68

щодо обліку руху учнів та ведення алфавітної книги

 

 

На виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 16, 18, 34 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 5 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», пп. 17, 18, 19, 20, 22, 27, 40 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, п. 2.5., 2.7. «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284, наказів Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 (зі змінами, затвердженими наказом від 12.09.2008 № 845 та від 21.12.2009 № 1151), Положення про визнання іноземних документів про освіту, затвердженого наказом Міністерства освіти науки України від 20.08.2003 № 563, Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.12.2010 № 1/9-950 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», від 17.02.2011 № 1/9-109 «Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», наказу Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації «Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Дніпропетровської області» та з метою упорядкування роботи щодо обліку руху учнів та ведення алфавітної книги у загальноосвітньому навчальному закладі

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити «Рекомендації щодо порядку роботи загальноосвітнього навчального закладу з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги» (далі – Рекомендації) (додаються).

2.Секретареві школи Поповій Н.О. взяти Рекомендації до керівництва в практичній  роботі.

3.Заступникам директора з НВР:

3.1.Взяти Рекомендації до роботи з метою контролю за нормативністю діяльності.

3.2.Проводити аналіз руху учнів по школі.

Щомісяця

3.3.Надавати до районного відділу освіти що семестрову  інформацію про рух учнів у КЗШ № 68. Вересень, січень, травень

4.Контроль за виконанням даного наказу лишаю за собою.

 

Директор школи                                                                            Л.Камлик

 

З наказом ознайомлені:

Попова Н.О.

Синичич В.В.

Кужева В.В.

 

 ДОДАТОК

 до наказу

 №176 від17.06.2011

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо порядку роботи КЗШ № 68 з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги

 

На виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 16, 18, 34 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 5 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», пп. 17, 18, 19, 20, 22, 27, 40 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, п. 2.5., 2.7. «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284, наказів Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні»,  Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 (зі змінами, затвердженими наказом від 12.09.2008 № 845 та від 21.12.2009 № 1151), Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.12.2010 № 1/9-950 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», від 17.02.2011 № 1/9-109 «Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», наказу Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 14.03.2011 № 147 «Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Дніпропетровської області» та з метою упорядкування роботи загальноосвітнього навчального закладу рекомендується проводити роботу таким чином:

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ

Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.[1] Держава гарантує молоді право на отримання повної загальної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і може отримуватись у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів.[2] Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах.[3] Відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми покладається на їх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, – на осіб, які їх замінюють, або загальноосвітні навчальні заклади, де вони виховуються.[4]

Навчальний рік у закладі будь-якого типу і форми власності починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.[5], [6], [7], [8].

Атестація включається у структуру навчального року.[9] Державна підсумкова атестація для випускників 11-х класів проводиться з трьох предметів з 20 по 26 травня 2012 року у вигляді шкільних підсумкових контрольних робіт. У цьому навчальному році навчальні заняття завершуються в 11-х класах 18 травня 2012 року, у 1–10-х класах – 26 травня 2012 року. Після завершення навчальних занять у загальноосвітніх навчальних закладах 27 травня проводиться свято «Останній дзвоник».[10] Документи про повну загальну середню освіту вручаються випускникам 28 травня 2012 року. на урочистих зборах.[11]

 

ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО КЗШ № 68

Згідно закріпленої за загальноосвітнім навчальним закладом відповідної території обслуговування (видається наказ голови Саксаганського району ) до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають їх відвідувати.[12], [13], [14]

Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора школи[15] (додаток 1).

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка[16], особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу)[17], до загальноосвітнього навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти[18] (вказуються інші умови зарахування, що не суперечать законодавству України).[19]

Не допускається збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, довідок з місця роботи, проживання, про заробітну плату батьків, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до систематичного навчання в школі.[20]

Наказ про зарахування дитини до 1 класу КЗШ № 68 видається директором на основі поданих документів, як правило, до початку навчального року.[21]

До першого класу зараховуються, як правило[22], діти з шести років[23], [24] і які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання.[25]

Обстеження фахівцями й оцінку функціональної готовності дитини до школи проводять за рік (у 5 або в 6 років) перед вступом до школи[26].

Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах на кожного учня-першокласника оформляється особова справа.[27]

Зарахування учнів (вихованців) до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування., [28]

При прийомі дитини до 1 класу є неприпустимими проведення тестувань, співбесід, екзаменів тощо з перевірки засвоєння навчально-виховної програми дошкільного навчального закладу.[29]

Учні 1 класу, які навчаються на базі дошкільного навчального закладу, як правило, враховуються в контингент загальноосвітнього та дошкільного навчальних закладів. Клас (група) одночасно є класом загальноосвітнього та групою дошкільного навчальних закладів.[30] Контингент учнів 1 класу, які навчаються на базі дошкільного навчального закладу, у статистичній звітності показуються: як вихованці дошкільного навчального закладу – у формі № 85-К (за винятком тих, які відвідують лише навчальні заняття) і як учні загальноосвітнього навчального закладу – у формі № ЗНЗ-1.[31]

За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, учні можуть перебувати у закладі тільки на період навчальних занять. У цьому випадку вони не є вихованцями дошкільного навчального закладу, враховуються лише в контингент учнів загальноосвітнього навчального закладу.[32]

Учні, які закінчили 1 клас на базі дошкільного начального закладу, продовжують навчання у 2 класі загальноосвітньої школи.[33]

Проходження дитиною підготовки до школи у дитячих садках, підготовчих групах при школах, вдома не замінює навчання в першому класі, не є підставою для зарахування дітей до других класів.[34]

 

ЗАРАХУВАННЯ/ ВІДРАХУВАННЯ ДО КЗШ № 68

Приймання до загальноосвітньої школи № 68 відбувається без конкурсу.[35]

До загальноосвітнього навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.[36]

 

 

ПЕРЕВЕДЕННЯ УЧНІВ ДО НАСТУПНОГО КЛАСУ

Переведення учнів (вихованців)  до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН[37], [38]: за рішенням педагогічної ради, яке затверджується наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, незалежно від рівня навчальних досягнень учні (вихованці):

- 1-3-х, 5-8-х і 10(11)-х класів на підставі річного оцінювання переводяться до наступних класів;

- 4-х класів переводяться до основної школи[39]; Педагогічна рада загальноосвітнього навчального закладу на підставі результатів навчальної діяльності учнів ухвалює рішення про переведення їх до основної школи.[40]

- 9-х і 11-х класів на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації отримують відповідні документи про освіту та випускаються із загальноосвітнього навчального закладу.[41]

Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).[42]

Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).[43], [44]. За наслідками річного оцінювання, яке проводиться у серпні-вересні, педагогічна рада загальноосвітнього навчального закладу приймає остаточне рішення щодо подальшого навчання учня (переведення його до наступного класу, на навчання за скоригованою навчальною програмою з окремих предметів, на індивідуальну форму навчання тощо). На підставі рішення педагогічної ради керівникзагальноосвітнього навчального закладу видає наказ, який у письмовій формі доводиться до відома учня, батьків (осіб, які їх замінюють).[45] Учні (вихованці), які не пройшли річного оцінювання в серпні-вересні, зараховуються до наступного класу, де їх навчання відбуватиметься за скоригованими навчальними програмами з відповідних предметів. Річне оцінювання за попередній клас таких учнів здійснюватиметься протягом навчального року відповідно до часу засвоєння програмового матеріалу. За підсумками цього оцінювання та на підставі рішення педагогічної ради видається наказ керівника загальноосвітнього навчального закладу.[46] Випускники 9-х класів, які не атестовані з одного і більше предметів, можуть зараховуватись до 10-х класів середніх загальноосвітніх шкіл, вечірніх (змінних) шкіл.[47]

 

ВІДРАХУВАННЯ УЧНІВ ІЗ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У разі потреби учень (вихованець) може перейти упродовж будь-якого року навчання до іншого загальноосвітнього навчального закладу.[48] Переведення учнів (вихованців) до іншого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється за наявності особових справ учнів (вихованців) встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.[49]

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття[50].

У разі переходу учня до іншого загальноосвітнього навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого загальноосвітнього навчального закладу[51].

У разі вибуття учня упродовж поточного навчального року з населеного пункту

 • на тимчасове навчання за кордон – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та документи, що підтверджують запрошення чи направлення учня на навчання;
 • на постійне місце проживання за кордон – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та документи, що підтверджують виїзд дитини (підлітка) за кордон;
 • до іншого населеного пункту з реєстрацією – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та разом із заявою документи, що підтверджують виїзд дитини (підлітка) до іншого населеного пункту (копія довідки із ЖЕД про зняття з квартирного обліку або копія сторінки паспорта батьків із штампом про виписку);
 • до іншого населеного пункту без реєстрації – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та упродовж місяця з дня відрахування дитини (підлітка) довідку, що підтверджує навчання в загальноосвітньому навчальному закладі іншого населеного пункту.

Кожен випадок розглядається керівником закладу індивідуально. Заява батьків про відрахування учня повинна містити максимально точну інформацію про місце подальшого проживання та навчання дитини (підлітка). За нормативність переходу учня з одного загальноосвітнього навчального закладу до іншого несуть солідарну відповідальність керівники обох загальноосвітніх навчальних закладів.

У разі переходу учня упродовж поточного навчального року до іншого загальноосвітнього навчального закладу в межах населеного пункту подаються такі документи:

 • заява батьків або осіб, які їх замінюють, про перехід дитини (підлітка) до іншого загальноосвітнього навчального закладу (із зазначенням причини);
 • учнівський квиток;[52]
 • довідка від загальноосвітнього навчального закладу в межах міста, до якого учень буде зарахований, із записом «буде зарахований».

Упродовж 10 днів після отримання довідки від загальноосвітнього навчального закладу, до якого учень буде зарахований, із записом «буде зарахований», секретар закладу, із якого відбулося відрахування учня, зв’язується за телефоном із адміністрацією закладу (в межах міста), до якого, за довідкою, повинен був прибути учень і на довідці цього закладу записує реквізити наказу про зарахування дитини (підлітка) до іншого загальноосвітнього навчального закладу. Якщо після 10 днів з часу отримання довідки учень не приступив до навчання в іншому загальноосвітньому навчальному закладі, керівник загальноосвітнього навчального закладу, із якого вибув учень із залученням класного керівника вживає заходів з метою повернення дитини (підлітка) на навчання та в окремих випадках до притягнення батьків до відповідальності.

Якщо учень вибуває за межі області, то закладом, з якого він вибув, надсилається лист з повідомленням у школу, в якій навчається дитина, і отримується довідка з записом «навчається».

Учні з поглибленим вивченням окремих предметів, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1, 2, 3) хоча б з одного (профільного) предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника можуть відраховуватися із зазначених вище класів і переводяться до академічних.. Про можливе відрахування не пізніше ніж за місяць письмово повідомляються батьки учня (особи, які їх замінюють).

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ, БАТЬКИ ЯКИХ НЕ Є ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ, АБО Є ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають повну загальну середню освіту у порядку, встановленому для громадян України[53]. Керівник зараховує дитину іноземців (чи осіб без громадянства) лише впевнившись, що батьки, або особи, які їх замінюють, на законних підставах перебувають в Україні. Для іноземців та осіб без громадянства законними підставами перебування на території України є[54].

• реєстрація на території України паспортного документа,

• або наявність посвідки на постійне чи тимчасове проживання в Україні,

• або документів, що посвідчують отримання статусу біженця чи притулку в Україні.

Іноземець чи особа без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, зобов’язані упродовж десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання[55]. Для зарахування дитини іноземців (чи осіб без громадянства) батьки, або особи, які їх замінюють, окрім заяви та медичної «Індивідуальної картки дитини», повинні надати оригінали та перекладені на державну мову і завірені нотаріально копії:

• свідоцтва (або іншого паспортного документа) дитини;

• для учнів, що прибувають до 2–9-х, 11-х класів – табеля за попередній клас;

• для учнів 10-х, 11-х класів – документа про освіту (свідоцтва про базову освіту українського зразка, або іноземного документа про базову освіту, визнаного Міністерством освіти і науки України[56];

• паспортного документа батьків, який підтверджує законність їх перебування в Україні.

У разі, коли батьки, або особи, які їх замінюють, з поважних причин не мають змоги надати документи про освіту дитини керівник за їхньою заявою[57] повинен організувати атестацію дитини з усіх предметів інваріантної складової навчального робочого плану класу, зазначеного батьками. Керівник зараховує дитину іноземців, або осіб без громадянства, які на законних підставах тимчасово перебувають в Україні лише на термін їх перебування у країні (згідно з терміном реєстрації). У випадку, коли батьки-іноземці, чи особи без громадянства, своєчасно не надають документи про продовження реєстрації, керівник відраховує дитину із закладу.

Визнання іноземних документів про освіту здійснюється на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 21.11.2003 № 1/9-543 «Щодо визнання іноземних документів про освіту, в тому числі дітей – громадян України, які перебували за кордоном у зв’язку із тривалим відрядженням батьків-дипломатичних працівників».

 

ВЕДЕННЯ АЛФАВІТНОЇ КНИГИ

Алфавітна книга запису учнів належить до переліку обов’язкової ділової документації[58] і ведеться в кожному загальноосвітньому навчальному закладі[59] державною мовою.[60] Для ведення алфавітної книги первинними документами є особові справи учнів. Алфавітна книга зберігається у спеціально обладнаних шафах і не повинна мати доступу сторонніх осіб.

У книгу записуються всі учні загальноосвітнього навчального закладу. Щороку список поповнюється записом учнів нового прийому. Учні в список записуються в алфавітному порядку, незалежно від класів, у яких вони навчаються.[61]

Для кожної літери алфавіту відводяться окремі сторінки, і по кожній літері ведеться своя порядкова нумерація. Порядковий номер запису учня в книзі одночасно є номером його особової справи. Зазначений номер вноситься класним керівником у відповідну графу класного журналу напроти прізвища учня.[62]

У колонці «Рік, місяць і число народження» запис робиться, наприклад, таким чином: 1999.09.01., якщо дитина народилася 1 вересня 1999 р.

У колонці «Стать» робиться запис однієї букви, відповідно: Ж, або Ч.

У колонці «Дата вступу до школи» зазначається дата (наприклад, 01.09.2005). Наказ про зарахування/відрахування видається на кожного учня окремо, за виключенням зарахування до 1-х та 10-х класів та зарахування на підставі рішення конкурсної комісії.

У колонку «Домашня адреса» вноситься, як правило, адреса реєстрації учня, яка вказана батьками, або особами, що їх замінюють, у заяві про зарахування дитини до загальноосвітнього навчального закладу.

На особовій справі учня цей номер проставляється у вигляді дробу. Наприклад, № В/12 означає, що учень занесений в алфавітну книгу на літеру «В» під номером 12.

З особливою ретельністю потрібно вести записи про відрахування учнів із загальноосвітнього навчального закладу. Вибулими вважаються учні, які закінчили школу, переїхали на нове місце проживання, перейшли до іншої школи або учбового закладу, а також виключені зі школи. Тимчасове припинення навчання (наприклад, через хворобу) в алфавітній книзі не відмічається.[63]

При вибутті учня на лікування і тимчасове навчання до закладу санаторного типу видається наказ по школі про вибуття 
(не відрахування!) учня на лікування до закладу санаторного типу із зазначенням підстав (направлення відповідного 
органу управління освітою (із зазначенням рекомендованого терміну); заяви батьків або осіб, які їх замінюють)[64], 
у класному журналі на всіх предметних сторінках відсутність учня, який вибуває на лікування, позначається літерою «н». 
Батькам, або особам, які їх замінюють, видається, як правило, витяг з особової справи та документ про наявний рівен
освіти[65], якщо ці документи вимагає заклад санаторного типу.
На сторінці зведеного руху учнів у класному журналі напроти прізвища учня, який вибуває на лікування, позначається 
літерами «п/п» (поважна причина відсутності). Зміни до алфавітної книги в такому разі не вносяться.
За вихованцем санаторної школи-інтернату зберігається місце в загальноосвітньому навчальному закладі, де він навчався
 попередньо,
 куди він повертається у відповідний клас на підставі документа про наявний рівень освіти без будь-якої додаткової 
перевірки
 знань[66] з урахуванням максимально можливої наповнюваності у класі не більше 30 учнів.[67] Після прибуття учня із 
санаторного
 закладу, підсумкові оцінки переносяться до класного журналу (Додаток 3).

 

Відрахування учня оформляється наказом директора загальноосвітнього навчального закладу (Додаток 2) із зазначенням причини відрахування. Одночасно в графу «Дата і номер наказу відрахування (про вибуття)» алфавітної книги заноситься номер і дата наказу, а в графі «Причина відрахування (вибуття) (в т.ч. закінчення школи)» точно вказується причина відрахування.[68]

Якщо раніше відрахований учень, відрахування якого оформлене наказом, знову повернувся до школи, то дані про нього записуються як на новозарахованого, при цьому дата повернення учня з поміткою «поверн.» записується в графі «Дата вступу до школи».[69]

 

При зміні прізвища учня, видається наказ по школі (на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, та свідоцтва про народження дитини чи паспорта), у якому вказується про зміну прізвища учня та внесення відповідних змін до алфавітної книги (зазначається відрахування учня із сторінки за старим прізвищем і запис зарахування учня на сторінку з новим прізвищем).

 

При переведенні учня в паралельний клас з метою оптимізації шкільної мережі видається наказ по школі, у якому вказується про переведення учня із якого і до якого класу паралелі та внесення відповідних змін до алфавітної книги таким чином: у клітині для запису класу над записом з нумерацією і буквою класу робиться нумероване посилання1, а внизу сторінки робиться такий запис, наприклад: «1 переведений з 10-А до 10-Б, наказ від _._200_ № __». Якщо на одній сторінці алфавітної книги слід зробити наступний запис про переведення учня в паралельний клас, нумерація посилань продовжується.

У графі «Відмітка про видачу особової справи»

 • коли учень вибуває зі школи, робиться відмітка «видано»;
 • коли учень закінчує загальноосвітній навчальний заклад, робиться запис, що особову справу передано до архіву закладу: «архів».

При використанні всіх сторінок алфавітної книги на ту чи іншу літеру продовження записів проводиться в новій книзі в порядку наступних номерів по кожній літері.[70]

Усі записи в алфавітній книзі повинні вестись чітко, акуратно чорнилом або пастою. Виправлення в книзі скріплюються підписом директора школи.[71]

На початку і в кінці навчального року в першому розділі книги підбиваються підсумки руху учнів за кожною літерою і зведені дані заносяться в другий розділ. На початок навчального року (05.09.) записуються дані про зарахування і відрахування учнів за час літніх канікул. А на кінець навчального року – зарахування і відрахування учнів з 05.09. – до кінця навчального року, включаючи екзамени[72] (не пізніше 01.07.).

Книга повинна бути поаркушно пронумерована, прошнурована і скріплена підписом директора та печаткою школи. Відповідний запис на останній сторінці алфавітної книги робиться з початком її ведення. Вона є документом суворої звітності і зберігається у директора школи.[73]

 

Робота на початку навчального року з алфавітною книгою відбувається в один етап:

1) Зарахування учнів (1, 10-ті класи). Після видання наказу 05.09.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (Вибуло __ прибуло ___, є на 05.09.2011 – ____ учнів).

Робота в кінці навчального року з алфавітною книгою відбувається в п’ять етапів. Записи здійснюються в стовпчик:

 1. Випуск учнів 11-х класів. Після рішення педради і видання наказу 28.05.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (11-ті класи. Вибуло __ прибуло ___, є на 28[74].05.2011 – ____ учнів).
 2. Переведення учнів початкової школи (1–4-ті класи). Після рішення педради і видання наказу 02.06.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (1–4-ті класи. Вибуло __ прибуло ___, є на 02.06.2011 – ____ учнів)[75].
 3. Переведення учнів 5–8-х, 10-х класів. Після рішення педради і видання наказу 10.06.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (5–8, 10 класи. Вибуло __ прибуло ___, є на 10.06.2011 – ____ учнів)[76].
 4. Випуск учнів 9-х класів. Після рішення педради і видання наказу 17.06.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (9-ті класи. Вибуло __ прибуло ___, є на 17.06.2011 – ____ учнів)[77].
 5. Рух учнів на кінець навчального року зводиться за сумою контрольних чисел за кожною літерою щодо руху учнів:

- 11-х класів,

- 1–4-х класів,

- 5–8-х, 10-х класів

- 9-х класів

Якщо діти відраховуються/зараховуються в 1–4-х класах після 02.06.2011, в 5–8-х, 10-х класах після 10.06.2011[78], вони вважаються зарахованими/відрахованими за літо.

Випуск учнів 9-х та 11-х класів здійснюється до закінчення поточного навчального року і їхня кількість не враховується в кількість учнів на кінець навчального року і не враховується, як такі, що вибули за літо.

Ведення алфавітної книги у електронному вигляді допускається при обов’язковому дублюванні записів у книзі встановленого зразка фабричного виробництва.[79]Алфавітна книга запису учнів зберігається упродовж 50 років

                                                                               ДОДАТОК 1

до «Рекомендацій щодо порядку роботи КЗШ № 68 з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги»

 

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 68

повна назва закладу

 

НАКАЗ

від __ ______ 20__ р.                                                           № __

 

Про зарахування до складу учнів ____ класу

_______ _________ ___________

П.І.Б

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, п. 2.5., 2.7. «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284,[80] наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»[81] та на підставі заяви батьків _______П.І.Б.____(або осіб, які їх замінюють), про зарахування дитини (підлітка) до загальноосвітнього навчального закладу від __.__.20__, особової справи учня та медичної карти (форма № 26)

НАКАЗУЮ:

 1. Зарахувати _______П.І.Б.____ до складу учнів _____ класу.
 2. Секретарю школи _______П.І.Б.____:
 3. Внести прізвище учня до алфавітної книги за відповідною літерою;
 4. Змінити номер на особовій справі учня, виходячи з номера, присвоєного в алфавітній книзі;
 5. Змінити назву закладу в особовій справі учня;
 6. Розмістити особову справу зарахованого учня до папки з особовими справами ___ класу;
 7. Внести прізвище учня до списку класу, що знаходиться в папці з особовими справами, після червоної горизонтальної риски в кінці списку;
 8. Класному керівникові _____________ _____________ _____________:
 9. Внести прізвище учня до сторінок класного журналу;
 10. Передати оновлений список учнів класу до медичного кабінету школи.
 11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор Криворізької загальноосвітньої

школи І–ІІІ ступенів №68

 

                                                                    _________________Л.Я.Камлик


ДОДАТОК 2

до «Рекомендацій щодо порядку роботи КЗШ № 68 з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги»

 

повна назва закладу

 

НАКАЗ

від __ ______ 20__ р.                                                           № __

 

Про відрахування із складу учнів ____ класу

_______ _________ ___________

П.І.Б

 

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, п. 2.5., 2.7. «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284[82] та на підставі заяви батьків _______П.І.Б.____(або осіб, які їх замінюють), про відрахування дитини (підлітка) до іншого загальноосвітнього навчального закладу (додається), довідки від __.__.____ № ___ ________________ (назва закладу)__________________________, з позначенням реквізитів наказу про зарахування дитини (підлітка) до іншого загальноосвітнього навчального закладу (додається).

НАКАЗУЮ:

 1. Відрахувати _____П.І.Б.____ із складу учнів _____ класу у зв’язку з вибуттям до _______ (назва закладу)_________________________.
 2. Секретарю школи _____П.І.Б.____:
 3. Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою;
 4. Видати особову справу учня батькам, або особам, які їх замінюють;
 5. Викреслити прізвище учня із списку класу, що знаходиться в папці з особовими справами, зазначивши реквізити даного наказу;
 6. Класному керівникові _____П.І.Б.____:
 7. На сторінках класного журналу навпроти прізвища вибулого учня зробити запис: «вибув», а на сторінці «Відомості про учнів» зробити запис «вибув, наказ від __.__.200_.№ ___-у», вказавши реквізити даного наказу;
 8. Передати оновлений список учнів класу до медичного кабінету школи.
 9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор Криворізької загальноосвітньої

школи І–ІІІ ступенів № 68                           ________________Л.Я.Камлик


ДОДАТОК 3

до «Рекомендацій щодо порядку роботи КЗШ № 68 з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги»

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 68

повна назва закладу

 

НАКАЗ

від __ ______ 20__ р.                                                           № __

 

Про вибуття учня

_______ _________ ___________

П.І.Б

на лікування і тимчасове навчання

до закладу санаторного типу

 

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», п.п. 2.6., 2.15. наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846 та на підставі направлення відповідного органу управління освітою (із зазначенням рекомендованого терміну), заяви батьків _______П.І.Б.____ (або осіб, які їх замінюють)

НАКАЗУЮ:

 1. Секретарю школи _____П.І.Б.____
 2. видати батькам, або особам, які їх замінюють, витяг з особової справи та документ про наявний рівень освіти, якщо ці документи вимагає заклад санаторного типу;
 3. зберігати за учнем, який вибуває на лікування, місце в загальноосвітньому навчальному закладі з урахуванням максимально можливої наповнюваності у класі.
 4. Класному керівникові _____П.І.Б.____:
 5. у класному журналі на всіх предметних сторінках відсутність учня, який вибуває на лікування, позначати літерою «н»;
 6. на сторінці зведеного руху учнів у класному журналі напроти прізвища учня, який вибуває на лікування, позначати літерами «п/п» (поважна причина відсутності);
 7. попередити батьків, або осіб, що їх замінюють, учня, який вибуває на лікування, про необхідність представлення по закінченні терміну санаторного лікування документа про наявний рівень освіти (табель або довідку з балами навчальних досягнень);
 8. після прибуття учня із санаторного закладу перенести підсумкові оцінки до класного журналу.
 9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор Криворізької загальноосвітньої

школи І–ІІІ ступенів № 68                           _________________Л.Я.Камлик

 

 

 

 


 

 [1]Ст. 53 Конституції України.

[2]П. 2. ст. 35 Закону України «Про освіту».

[3]П. 1. ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту».

[4]П. 5. ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту».

[5]П. 1. ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту».

[6]Абзац другий п. 2.7. Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284/ Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2002, с. 17.

[7]Лист МОНУ №1/9-950 від 30.12.2010 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році».

 

[8]П. 40. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[9]П. 2.5.Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 (зі змінами, затвердженими наказом від 12.09.2008 № 845 та від 21.12.2009 № 1151).

[10]Лист МОНУ №1/9-950 від 30.12.2010 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році».

[11]Там само.

[12]П. 1. ст. 14 Закону України «Про освіту».

[13]П. 1. ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту».

[14]П. 17. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[15]Абзац перший п. 22. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[16]П. 3. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 47.

[17]П. 2. ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту».

[18]Абзац другий п. 22. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[19]П. 2.5. Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284/ Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2002, с. 16.

[20]П. 4. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 47.

[21]П. 7. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 48.

[22]П. 1. ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту».

[23]Абзац третій п. 22. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[24]П. 1. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 47.

[25]Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)/ Інформаційний збірник МОНУ № 2, 2002, с. 7.

[26]П. 5. «Примірного Положення про комплексну оцінку здоров’я дітей», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні».

[27]П. 8. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 48.

[28]П. 18. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[29]П. 5. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 47.

[30]Лист Міністра освіти і науки України від 18.06.2001 № 1/9–231 «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13, 2001, с. 24.

[31]Лист Міністра освіти і науки України від 18.06.2001 № 1/9–231 «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13, 2001, с. 26.

[32]Лист Міністра освіти і науки України від 18.06.2001 № 1/9–231 «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13, 2001, с. 25.

[33]Лист Міністра освіти і науки України від 18.06.2001 № 1/9–231 «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13, 2001, с. 26.

[34]П. 4. рішення колегії управління освіти і науки Київської облдержадміністрації, протокол № 4 від 26.10.2001 «Про стан організації навчально-виховної роботи в перших класах загальноосвітніх закладів Київської області».

[36]П. 4.5. Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389/ / Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2003, с. 20.

[36]П. 4.6. Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389/ / Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2003, с. 20.

[36]П. 4.7. Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389/ / Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2003, с. 20.

[37]П. 3. ст. 34. Закону України «Про загальну середню освіту».

[38]П. 27. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[39]П. 2.1. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[40]П. 4.5. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 (зі змінами, затвердженими наказом від 12.09.2008 № 845 та від 21.12.2009 № 1151).

[41]П. 2.1. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[42]П. 57. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[43]П. 58. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[44]П. 3.3. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[45]П. 3.6. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[46]П. 3.7. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[47]П. 3.8. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[48]Абзац другий п. 2.5. Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284/ Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2002, с. 16.

[49]П. 4. ст. 34. Закону України «Про загальну середню освіту».

[50]Абзац другий п. 27. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[51]Абзац третій п. 27. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[52]П. 14. «Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646./ Інформаційний збірник МОУ № 14, 2000, с. 30.

[53]Ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту».

[54]Ст. 5 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

[55]Там само, ст. 6.

[56]Листи МОН України від 21.11.2003 №1/9-543 «Щодо визнання іноземних документів про освіту...» і ГУОН Харківської облдержадміністрації від 12.05.2004 № 2004.

[57]П. 6.6. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

[58]П. 4.10. Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І–ІІІ ступенів, затвердженої наказом МОНУ від 23.06.2000 № 240/ Інформаційний збірник МОУ № 17, 2000, с. 9.

[59]П. 1. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[60]П. 1.7. Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І–ІІІ ступенів, затвердженої наказом МОНУ від 23.06.2000 № 240/ Інформаційний збірник МОУ № 17, 2000, с. 4.

[61]П. 2. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[62]П. 3. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[63]П. 4. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[64]П. 2.6. наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846.

[65]П. 2.6. наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846.

[66]П. 2.15. наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846.

[67]П. 1. ст. 14. Закону України «Про загальну середню освіту».

[68]Абзац другий п. 4. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[69]Абзац третій п. 4 П. 1. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[70]П. 5. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[71]П. 6. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[72]П. 7. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[73]П. 8. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[74]Лист МОНУ №1/9-950 від 30.12.2010 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році».

[75]Там само.

[76]Там само.

[77]Там само.

[78]Там само.

[79]Справочник кадровика № 10, 2003.

[80]У даному місці слід вказувати конкретну статтю статуту загальноосвітнього навчального закладу.

[81]Даний нормативний документ вноситься до наказу за умов зарахування учня до 1-го класу.

[82]У даному місці слід вказувати конкретну статтю статуту загальноосвітнього навчального закладу.


cardizem and buspar 4 side effects buspar lexapro causes stroke zithromax counter canada priligy costa rica viagra tablet 50 mg compare levitra 20 mg splitting 20mg cialis lexapro pill splitting viagra ersatz haushaltsmittel generic zithromax effective generica cialis USA diflucan gel 50 mg viagra usa mastercard zoloft drug store amoxil causing diarrhea 30 mg of propranolol using clomid at 40 phenergan 1 mg uk airport viagra after viagra usage valtrex cheap wellbutrin miracle drug ativan to buspar lexapro 10 mg tratamiento lasix tabletas presentacion clomid hcg uk lisinopril cause miscarriage diflucan 150 mg bijsluiter synthroid 75 mg price midnight pharmacy viagra cheap cialis web celebrex celecoxib uk cialis 5mg size glucophage ftbl 1000mg buy zovirax crema clomid cost fertility cialis generic walmart cialis 5 mg precio buy prednisone prescription viagra 10mg email nexium 5 mg viagra polo uk lexapro family drugs 40 mg prednisone taper tab glucophage 500mg levitra i nuspojave buy sildenafil kamagra magnus es viagra valtrex drug manufacturer zoloft uses drugs lexapro 10mg paxil citalopram 20 mg prezzo cialis 10 mg prednisone 20mg westward buying viagra cialis viagra 50mg cvs viagra generico nombre glucophage iskustva cipro face flushing cyproheptadine periactin uk flagyl augmentin together splitting lisinopril 20 mg nexium help canada cozumel viagra price vasodilator drugs viagra clomid discussion prescription medication lisinopril the drug erythromycin augmentin 62 5mg drug interaction propranolol zithromax dosage rxlist buy nexium computer buspar ibs d usa viagra stone viagra prescription information 120 mg lexapro withdrawal buspar with pregnancy lisinopril hydrochlorothiazide used vistaril buspar together propranolol tablete cena user review levitra prednisone uses acne muscle twitching cipro levitra 20 mg posologia viagra pfizera tadalafil kamagra plus cheap viagra paybal cialis 35 mg erectile viagra canada zithromax 500 mg opis zovirax ointment uk xenical price 21 prednisone oral drugs online cialis reviews viagra philippines prescription uk xenical lawsuits metformin tablet mg buying viagra montreal prednisone winthrop 5 mg viagra usual dose cialis ponuka prednisone tablet preparation order propecia india buspar remeron combo metformin 500 mg ingredients kamagra cheap paypal viagra online chemist lisinopril 5 mg nebenwirkungen antibiotico augmentin costo amoxil 500 mg precio 20 mg strattera amoxil bd 200 mg viagra covered canada clomid 150 mg concentration prednisone dosage 4mg buy kamagra jellies cheap cialis canada indonesia buying viagra anti nausea phenergan enhanced vegetal viagra erythromycin plus zithromax suspension azithromycin viagra ricetta online lasix retard 40 mg discounts for levitra levitra causing heart nexium 40 mg makedonija buspar ratings reviews viagra computer virus nolvadex source australia panafcort prednisone tablets hydrochlorothiazide pill description kamagra 25mg results zoloft order online taking generic zoloft cipro xr cost cialis 5 mg pret nexium online store amoxil otc canada wholesale paypal kamagra lasix sulfa drug glucophage untuk hamil split viagra pills viagra super plus 5 days 40 mg prednisone cialis 2.5 mg testimonios clomid 100mg 2011 amoxil 875 sinus infection hydrochlorothiazide drug company cipro nervousness viagra tablets telugu cialis mustang viagra levitra buy nicosia cipro bus lisinopril 10mg reviews lisinopril 4 prescription recensioni uso priligy viagra causes stroke propecia costhongkong cheap viagra seoul levitra without pres synthroid usp lisinopril pill code safelyorder viagra viagra kaskus tetracycline bacillus cereus grossesse sous clomid 2012 acquistare cialis 20 mg 5mg prednisone withdrawal viagra greece customs cytotec su uso diflucan infusion rate zithromax 250mg walgreens prednisone muscle contraction while using viagra wellbutrin jeuk metformin und muskelschmerzen diflucan flukimex viagra online vergleich cheapest zovirax tinnitus from cialis costo lexapro mexico kamagra frei kaufen viagra shanghai pharmacy dapoxetine australia generic wellbutrin brands viagra 100 mg erowid prednisone 2 mg tablets viagra 100mg compare generic viagra directions xenical guardian pharmacy buy legit viagra strattera 40 mg capsule buspar upset stomach buy doxycycline 100 lasix cause hyperglycemia viagra pushup youtube alprazolam vs buspar doxycycline pharmacy singapore periactin tablet ip buspar controlled cheap cialis professional viagra gold 1000 mg viagra nebenwirkungen pfizer viagra egypt online diflucan 200 foglietto illustrativo viagra mg size get lexapro free zovirax pills review nexium forgetfulness order cipro xr buspar and diphenhydramine zithromax 2g suspenyion cialis 20 mg 99 tl ap metformin 500 mg metformin xr rxlist non generic lexapro cialis australia bottle propranolol 60mg buspar drug action nexium 40 mg price herbal viagra wholesale lisinopril muscle cramps desi viagra online cytotec de genericos grossesse sous cytotec ibuprofen plus prednisone recensioni cialis 20 mg brand levitra uk cialis tablets 20mg cipro nausea vomiting viagra uk site doxycycline suspension refrigeration metformin drug classification lexapro 10 mg migraine rush limbaugh cialis cialis causing acne price lexapro clomid aspirin robitussin bactrim vibrio vulnificus cialis uses say valtrex 2 mg doxycycline price ohio levitra indian brand efek cialis 20mg quick kamagra online generic viagra doxycycline 200mg diflucan viagra kaufen serios clomid 50mg bodybuilding generic priligy canada zoloft brand generic viagra flushed skin lexapro target cost lowest mg viagra buspar serotonin viagra vanzare online pfizer buy nexium bactrim ds prescription tinnitus bactrim ds cialis pills color levitra 20mg 12st cialis aus luxemburg obat lasix untuk vorzeitiger samenerguss cialis doxycycline hyc pill viagra pills wank doxycycline hyclate 110 mg lisinopril sinus infections levitra 2.5 mg effectiveness pomegranate pills viagra kamagra na sztuki viagra aukaverkanir viagra purchase buspar vs ativan good generic viagra doxycycline buy mastercard zoloft used treat viagra online kaufen metformin 1000 gewichtsverlust cost of valtrex periactin tablets buy medical drug propranolol viagra ranbaxy price celebrex 200 mg dose levitra vardenafil canada bactrim costo mexico cialis online perscription kamagra vukovar 100mg zoloft reviews nexium 10 mg prospecto highstreet viagra prices soft viagra tabs generic viagra fake lasix injection price legally get viagra uk kamagra now medco cost synthroid lexapro drug doxycycline price indonesia dog prednisone 60mg lisinopril secubar 20 mg cipro pill description doxycycline tablets instructions online viagra ordering costco propecia generic xenical aus holland use of clomid drug information prednisone nolvadex cause depression order cialis 20 mg levitra vademecum 10 mg wellbutrin xl 75 mg prednisone chemist warehouse cialis deutschland kaufen suspension doxycycline buy zovirax pharmacy diflucan oral 150 mg buy best viagra cost viagra bangkok purchase viagra belgium wellbutrin sale viagra medicare australia muse cialis mix cipro used uti valtrex cost coupons dapoxetine au canada strattera 120 mg high cialis 5mg 28 australia synthroid 75mg doxycycline 100mg hiv 100 generic viagra xenical 120 mg cap regalis generic cialis purchase generic valtrex breaking levitra tablets cialis lilly 800mg composition cialis 20 mg augmentin prescription example glucophage drug classification generic name amoxil clomid round 2 100 mg tribulus with viagra cialis 10mg pris tetracycline cause pancreatitis viagra sale johannesburg lisinopril 5mg hairloss treat thrush diflucan buspar googles zovirax pills 200 mg zovirax molluscum 2.5 mg cialis mexico cheapest cialis 10 mg generic lexapro tmj wellbutrin generic watson clomid nausees prednisone 5mg thuoc viagra india review viagra uso quotidiano viagra canadian meds phenergan oral tablet 40 mg cialis reviews cialis without dr storing augmentin suspension cialis price cash phenergan recreational drug zusammensetzung von viagra levitra cp 10 mg 200 mg de clomid 5mg cialis tablets viagra spray pfizer zovirax 400 mg tablets cialis 5 mg 14 compresse viagra generic china 15 mg of buspar anafranil versus lexapro viagra columbus harga propranolol 40 mg misoprostol tabletas cytotec lisinopril plus atenolol prednisone drug group cialis 10 mg esperienze tolerance to buspar levitra order pharmacy syphilis doxycycline pill cialis users experience prozac cymbalta together cialis 10mg erfahrungen thailand viagra buy viagra pakkauskoot cymbalta versus lexapro cipro 750 bel soguklugu desipramine and buspar buspar breastfeeding hale generic viagra 24h flagyl er uses propranolol buy 10 mg discount offbrand viagra himalayan viagra pills lasix versus hydrochlorothiazide demerol plus phenergan cialis diario 2 5mg celebrex generico mexico zithromax tussionex cheap viagra london cialis half 20mg nolvadex 20 mg prezzo cialis 200 mg prezzo xenical quem usou viagra farmacia canada image metformin 500 mg levitra prices canada metformin prices walmart erythromycin streptococcus pneumoniae buspar in canada levitra 20mg price viagra 2800mg cialis ranbaxy buy pfizer viagra otc prednisone uses bodybuilding cialis purple pills cialis soft 10 mg diflucan 300 mg teva prednisone 150 mg lexapro 75mg priligy prescription lasix causing hypocalcemia propranolol usage vibramycin doxycycline 20mg viagra mg 50 levitra 2.5 mg tablets zoloft lustral order Cialis 10 Tabs cialis price generic wellbutrin bad drug buspar and alcoholism cialis tablets reviews viagra msn virus lisinopril 20 mg dosing cialis 3 day delivery levitra 120 pills sale cialis infarctus levitra coupon 20 mg lupus and lisinopril nexium coupon 20 mg viagra best use iui clomid 25mg yellow generic viagra zithromax buy eu levitra dose cost kamagra london uk cheap quality viagra zovirax 30 mg cialis original sale cialis caused afib j13 sous clomid military pharmacy viagra prednisone 5 mg directions viagra prescription germany posologie cipro 500 mg buy dapoxetine uk prednisone 4 tablets strattera speech disorder cipro 500mg uses nexium dosage uk misoprostol cytotec pfizer lisinopril 12 mg overdose generic viagra types buspar max dosage fake zithromax 500mg cialis teenage use usar levitra wellbutrin price walgreens cipro 500mg antibiotics viagra austin texas prozac seroquel together cialis pakistan price prednisone tabs kamagra pill splitter istanbulbuy viagra viagra sales boots prednisone 30 mg effects pfizer free celebrex cost propecia israel viagra 100mg deals generic like lexapro cialis 25 mg precio nolvadex buy philipiness kamagra australia cheap flavored viagra prednisone shoppers drugmart xenical 120 mg bijwerkingen crush lexapro pfizer viagra preisvergleich phenergan online canada bactrim compuesto suspension 40 mg gneric cialis caffeine and buspar zoloft store pupiller boots clomid buy augmentin dds use synthroid causes anxiety viagra rischio ictus legal online viagra valtrex boots price propecia cost 90 propranolol exhaustion viagra sale za 500 mg of doxycycline nebenwirkungen cialis 20mg xenical price malaysia 2013 does generic valtrex viagra ohne lust metformin causing drowsiness virus cialis bactrim zawiesina doustna lisinopril cost 1 month erythromycin 250 mg pregnancy strattera 40 mg whats cialis 5 mg giornaliero cipro xr 1000mg viagra co uk levitra 20 mg hinta lisinopril hctz uses buy xenical reviews doxycycline induction mouse buy kamagra store lexapro 0.25 mg generic viagra rating lisinopril hctz 30 mg propecia cause propecia lexapro generic walgreens zithromax suspension water average cost synthroid lexapro 5mg tradjenta plus metformin metformin 500 mg contraindicaciones dapoxetine priligy australia buy viagra paypal cipro cost walgreens lisinopril sinus headache get viagra bangalore clomid overnight delivery diflucan pediatric use eon generic wellbutrin dapoxetine kaufen ordering viagra sample levitra 20 mg facts metformin rezeptfrei kaufen doxycycline 100 mg injectable panic disorder zoloft doxycycline rosacea 100 mg cialis medicine 5mg customs stops viagra cialis pharmacy india viagra capusle detail zithromax walgreens prescription doxycycline hydrate uses doxycycline genericon rx cialis cialis online originale cialis 20mg erfahrung cialis buy paypal xenical 120 mg biverkning cipro prices walgreens augmentin flavorx generic lexapro strips kamagra tabletka doxycycline 100mg indication levitra dosage 30mg bullous myringitis erythromycin viagra tablets sale diflucan 7cps 200mg lexapro walmart price drug called zoloft cialis 20mg bula kamagra tablets offers priligy costi fake viagra india levitra shop buy doxycycline muscle loss diflucan cause fatigue viagra naso chiuso bay viagra cyprus cialis without ejaculating cialis sicuro online cost levitra singapore secheresse sous clomid bactrim 80 400 mg tablets lisinopril medication tablets china generic cialis montreal buy viagra clomid users 2012 diflucan indications usage cialis halbe tablette viagra online lipitor drugbank lisinopril lexapro 20 mg forum zithromax pfizer 3 set price condom viagra lasix bloedtransfusie buspar long acting viagra 100 mg cost zyprexa lexapro together viagra in uk prednisone 50 mg cortisone severe nausea bactrim xenical tablete 2011 lexapro 5mg forum wellbutrin muscle relaxers extreme nausea lexapro tinitus und cialis propecia order israel lisinopril drug description wellbutrin 150 mgs tesco price viagra viagra causa labirintite cvs nexium cost nolvadex tablets 20mg zovirax tablets wikipedia 100mg wellbutrin pills augmentin tabletki 1000 valtrex generic shortage levitra de 25mg. cipro susceptible bacteria propecia pill, breaking zovirax suspension expiry tapering prednisone 5 mg viagra 25mg works buspar dosage sizes lisinopril generic alternative nebenwirkungen viagra 100mg walgreens cost cialis uses for glucophage generic wellbutrin gluten doxycycline hcl 20mg clomid causes depression nexium users reviews drugstore cialis 40 mg buspar and edema grapefruit buspar interaction generic viagra importance virus viagra email legal cheap viagra wellbutrin menopause depression cheap professional viagra walgrees cialis price bulk viagra prices order viagra mexico viagra 100mg erfahrungen clomid 25 mg zwanger kamagra overdose 200mg viagra 200 mg lasix 20 mg india buy cialis mastercard cialis black pill indian viagra exporters cipro and robitussin zovirax cream costs doxycycline hyclate nausea cialis generic name cipro milchprodukte cvs synthroid cost cialis online prescryption viagra wieviel mg prednisone generic form thuoc bactrim 480mg lisinopril 20 mg risk kamagra online paypal 20 cipro tablet muadili order cytotec online viagra toulouse viagra price ireland wellbutrin generic alternative levitra 10 mg forum viagra generico normon kamagra fast cheap tetracycline bullous pemphigoid 10 mg prednisone acne viagra onlinesouth africa bactrim ds use levitra profesional 10 mg clomid success australia bactrim suspension pdf viagra kup online viagra original canada cipro metronidazole together cialis 20mg film doxycycline 20 mg buy buy cialis 40 bargain priced viagra zoloft nausea zofran zithromax online kaufen cialis 20mg gold augmentin and tinnitus amoxil user reviews coupon viagra pfizer cialis uk tesco generico viagra 50mg strattera 80 mg clomid ovulation douloureuse viagra price yahoo levitra and volumepills generic cialis jamaica vistaril zoloft together canadian meds cialis costo augmentin 1 gr wellbutrin not generic online chat viagra viagra 007 china price synthroid after menopause viagra siriusxm 40 pills wellbutrin sinus pressure celebrex prescription information xenical cost ireland periactin sciroppo costo cheapest wellbutrin xl zithromax rx dosage indian viagra karmagra periactin canada indian viagra 150 cialis buy london cheap cialis.ca generic wellbutrin buy buy sublingual cialis wellbutrin 150 mg xr wellbutrin plus neurontin indian viagra seeds 20 mg nolvadex eod pfizer viagra effect viagra da pfizer natural indian viagra robust like viagra nexium 40mg cost xenical philippines buy cytotec von pfizer indian viagra qatar viagra cost reduction diflucan candida 100mg wellbutrin 25 mg prednisone canine lupus inositol and buspar 200mg kamagra indien doxycycline online sale wellbutrin retail cost buspar shaking zovirax tablet philippines order bayer levitra xenical sustancia blue lisinopril generic discussion about cialis clomid pills bleeding usp viagra cialis 5 mg pills prednisone smg viagra quantos mg canada viagra forum achat viagra uk zithromax 500mg tagalog prednisone prescription dosage cialis cost pharmaplus viagra clitorus bactrim price list drug manufacturers lexapro clomid mail order viagra discount cards metformin price india glucophage canada buy prednisone buy viagra belfast cytotec 200mg dosage prednisone pemphigus vulgaris buying viagra stockholm 5 htp zoloft together lisinopril 5 mg price cipro pill identification medicamento generico propranolol buspar fluvoxamine diflucan suun hiivatulehdus glucophage generico clomid users 120 cmg viagra zoloft 300mg daily cipro de 500mg metformin combo drug cialis 10mg work buy safe levitra metformin drug overdose metformin bluefish 1000 mg prednisone drug type doxycycline tetanus cutting levitra tablets abus levitra lisinopril causing itching 1000 kamagra pills 1 mg 28 prednisone dog drug called bactrim 200 mg viagra prostitute viagra cream uk is zithromax generic propranolol facial blushing cialis c20 pills low cost tetracycline viagra price germany lexapro 30 mg ocd levitra 20mg deutsch xenical tabletten preisvergleich cutting cialis 20 mg levitra 10 mg foro tetracycline hcl 500mg propranolol generic name tablet clomid 100mg generic cialis europa uso viagra mujeres celebrex tm 400 mg phony viagra pharmacy esophagus prednisone zithromax and thrush phenergan drug guide administrare augmentin 625mg results using clomid viagra sydney buy buy cytotec olongapo pillola e zovirax propecia customer reviews lexapro prescription costs phenergan in uk pil kurus xenical online propecia cheap effexor vs buspar herpes virus valtrex cialis tablete kupovina finasteride cialis dangerous lasix tableta order strattera mastercard erythromycin 400 mg uses viagra online bestellen profuse sweating lexapro priligy mexico costo canada viagra legal cialis india network potenzmittel levitra 10 mg high from buspar indications zoloft 100 mg cialis 20 mg work viagra with corticosteroids doxycycline cost queensland viagra paypal usa like cialis uk malaysia cheap viagra cialis 2 days delivery strattera cap 40 mg usa viagra walmart cialis 10 mg farmacia diet pills levitra cialis bayer 20 mg cipro status colores nolvadex overnight lexapro prices barcelona cipro register business cheapest alli orlistat viagra gold 800 uk lisinopril dose adjustment viagra film tablet female viagra pharmacy viagra placebo purchase generic strattera available viagra price guide pfizer viagra europe viagra ftbl 50mg prednisone 10mg hives kamagra aus usa cialis 3600mg get viagra amsterdam levitra bayer 5mg austrlia custom viagra viagra buy 1 zoloft robitussin interaction buy propecia belgium viagra discount online tabletes levitra cena diamicron plus metformin sirrus viagra diflucan tablet registar bactrim for enterococcus generic lexapro work cialis need prescription kuk kamagra 3000 mg viagra cialis yarim tablet strattera drug description hydrochlorothiazide 6.25 mg prednisone 800 mg diflucan 200 mg yeast viagra brevet canada anyone used viagra cialis hk prescription buy lexapro forum valtrex 1 gm tablet cytotec 600 mg propranolol online mastercard viagra generic worldwide pharmacy kamagra cialis uk lilly cost for zithromax doxycycline philippines cost cialis online ie metformin causes diabetes propranolol mouse dose cialis drug monograph dissolving crushed viagra hydrochlorothiazide 12.5 mg qualitest propecia cost kaiser buying cipro mexico dangerous fake viagra cialis tadalafilcanada overnight viagra cheap synthroid 0.88 mg celebrex oral uses zovirax acyclovir prescription levitra cost comparison 100mg zoloft dose koop cialis online cialis pillspharm propecia using duration black cialis sales nexium cause diarrhea remeron wellbutrin together price comparisons propecia australia viagra cialis 1800 mg review buy propecia malaysia propranolol mylan 10mg xenical 120 mg preisvergleich tetracycline like drugs levitra 10 mg wirkungsdauer valtrex compare prices viagra condoms canada uso terapeutico propranolol generic lexapro 2012 cost cialis achat canada uso bactrim acquario levitra walmart price 2013 cheapest viagra reviews valtrex costs augmentin inyectable intramuscular usual synthroid dose glucophage xr purchase lisinopril genericon 20 mg viagra cena uk usual bactrim dose discount wholesale cialis viagra paypal 100mg viagra drug compatibility online viagra free augmentin 5oomg diflucan much cost celebrex in india doxycycline posologie 20mg top 10 viagra pills phenergan online uk buy viagra kowloon buy zithromax paypal pharmacy viagra online nexium 40mg kaina 200 mg doxycycline acne synthroid dosage adjustments clomid use and dubai viagra pharmacy alternative viagra uk patente pfizer viagra xenical kaskus buspar and nausea prednisone sandoz 20 mg viagra sale usa lisinopril hctz prices low priced nexium depression wellbutrin generic metformin sr 500mg generic viagra 3 day viagra cause hypotension medicamento diflucan 150 mg viagra uk supplier viagra bangladesh prices duromine zoloft together propranolol 40 mg ratiopharm viagra counter brussel lexapro 2.5 mg tablet buy propecia merk 50 mg viagra satis cialis 100mg black anhydrous tetracycline sigma viagra online glasgow generika dapoxetine uk valtrex drug category cialis 5 mg buy bactrim nausea fatigue clomid no mucus doxycycline dosage australia reichen 5mg levitra pillola cialis viagra lisinopril 40 mg alcohol viagra penus size cost wallmart viagra buspar withdrawal webmd levitra viagra together metformin pause op propranolol buspar periactin uses buspar withdrawal effects cialis 10 prices ervaringen clomid 50mg wellbutrin cheap cheap xenical 120 mg cialis silagra cumwithuscom viagra tablet use buy viagra trusted prednisone taper order 42 nexium iv push get viagra free propecia .05 mg nolvadex 10 mg tabletas uro bactrim mg celexa lexapro versus clomid causing miscarriages clomid 100mg grossesse nolvadex 20 mg dosage viagra gold canada nome generico cialis is buspar addictive buspar throat tightness viagra generico maxifort topamax plus wellbutrin lexapro 5mg efectos cialis 20 mg last lisinopril 20mg tablets propecia order canada levitra 10mg australia viagra at discount strattera 25 mg nebenwirkungen cialis 100mg payment nolvadex arimidex together tania kamagra 100mg 2.5mg of cialis 500mg doxycycline dosage zithromax und pille bactrim 800 mg tablets nexium its uses nombre generico metformin amoxil 500 mg castellano viagra 50 mg prezzo cialis internet order cost viagra prednisone cause gas viagra canada cipa cytotec 200 mcg pfizer cialis costa orgies buspar citrus zithromax versus keflex zoloft for tinnitus india viagra 100mg get free strattera bactrim muscle stiffness valtrex drug company lopressor versus lisinopril cialis 50 mg varmi cialis 20 mg shipping viagra men without generic for clomid cipla viagra 150mg propecia 0 5 mg nexium powder suspension 25 mgs of cialis generic valacyclovir valtrex viagra sample uk prednisone mercury drug doxycycline esophagus amoxil suspension 250 mg prednisone sinus polyps zithromax 250 mg malaysia viagra generic medications propecia prescription price propecia uk bulk fusi orari cipro lilly cialis tablets augmentin suspension composition cheap legitimate viagra augmentin prescription cost dapoxetine discussion amoxil price canada cipro suspension compounding produk propecia usa viagra 4000 origine viagra pfizer valtrex 500 mg einnahme bactrim uses dental london viagra buy order zithromax overnight kamagra hyderabad india augmentin duo 10 tablets original cialis pills cialis 10 mg etkisi celebrex 200mg tabletten viagra discount retail levitra users review zovirax alcohol use cialis australia lilly glucophage tabs viagra tablets urdo tribulus et clomid merck propecia pharmacy buspar from withdrawal diflucan cause gas generic cialis fast drug interaction diflucan cost levitra australia amerikan viagra 3000mg nexium prescription only generic propecia fda discount pfizer viagra buspar alopecia cialis 20mg 40mg viagra pills walgreens levitra recreatioanal use propecia sales 1998 zoloft plus weed canada viagra generic use viagra medicine viagra buy bulk viagra two 100mg cytotec ile tabletek curso cipro costo furosemide lasix use levitra 5 mg fiyati kamagra 100 aus china hydrochlorothiazide drug study celebrex price canada lexapro tablet markings viagra cannabis use gewichtsreduktion metformin augmentin uses adults levitra 10 mg orodispersibili strattera 80 mg pris erythromycin kaufen online cytotec 200 mg vidal prednisone 40mg alcohol planted viagra pill canada viagra.com usa viagra 1000mg india steroid viagra finasteride propecia cost guaranteed cheapest kamagra nexium 40 mg nebenwirkungen prednisone causing shingles nolvadex customs buspar tegretol lexapro price mexico zoloft pricing generic propranolol hydrochloride 40mg clomid after menopause cialis for purchase clomid 100mg 2012 troche pill viagra gsk amoxil 500 uk crushing metformin augmentin suspension dosierung lasix 40 mg indication e20 pill cialis prodajem cialis 200mg nexium 40 mg generic 2011 crushing viagra pills price for clomid adjusting to zoloft priligy quanto custa valtrex para citomegalovirus wellbutrin causes itching cheap viagra coupons medicine tetracycline 500mg wife uses viagra kebaikan doxycycline 100mg cat 10mg prednisone cheap xenical orlistat metformin lupus medicamento lexapro 20 mg tetracycline lentivirus prednisone muscle growth augmentin medicine uses prednisone insomnia lupus buspar average dose stopping 5 mg prednisone prednisone type drugs notice viagra 50mg clomid legal uk metformin pamplemousse online canadian cialis clomid usp men buspar for addiction valtrex aphthous ulcers buy bradn viagra zovirax suspension spc propranolol cavernous hemangioma copay discount propecia lisinopril 20 mg. contraindicaciones doxycycline 100mg prostatitis prednisone pregnancy nausea cymbalta to buspar valtrex mexico pharmacy viagra farmacie online rush viagra party direct kamagra order 20 mg levitra prices cialis 20 mg forum propecia cena 1mg nexium pharmacy coupon viagra costume halloween olanzapine versus abilify viagra purchase sinapore viagra tablet fiyati cialis de 20 mgr buspar starting dose cialis flushing prevention pfizer viagra tabs walmart diflucan price propranolol uk boots discount lexapro online propecia 0.5 mg help cipro for nausea buy augmentin 875 profuse sweating zoloft sustancia activa amoxil diflucan medication buy is wellbutrin dangerous clomid 50mg miscarriage lisinopril causing gerd clomid alcohol use intravenous doxycycline xenical 120mg review zoloft dosage rxlist viagra yearly sales buy prednisone 2.5mg phenergan sulfa drug regular viagra use synthroid dosage 05 mg purchase kamagra amsterdam lasix drip 20 mg generic cialis manufactuer zithromax 1250 mg gonorrhea propecia nhs prescription overdose propranolol 10 mg viagra pills discount canadian viagra meds nexium price malaysia viagra cost generic bactrim prescription online augmentin susp strengths taking 2 cialis 5 mg paxil versus prozac doxycycline 100mg jerawat nexium 40 mg gastritis two 20mg levitra valtrex dosage price week doxycycline cost cialis 5 mg cialis 20mg preco dapoxetine no prescription hctz plus lisinopril buy doxycycline sydney discount nexium online cialis tablets egypt viagra bangalore pharmacy norvasc versus hydrochlorothiazide xenical price 48 tab supadrug cialis clomid tablets chemist bactrim causing hallucinations prescription free doxycycline lisinopril 2.5 mg tab phenergan elixir used cialis tadalafil 50mg 200 mg zoloft forum valtrex tabletten nebenwirkungen kamagra gels australia generic cialis affiliate viagra tablet features prescription drug metformin buspar or diazepam lisinopril oral uses original use cialis buy erythromycin uk viagra sildenafil 25mg nexium 40mg argentina wellbutrin depression drug lexapro cost 2012 prednisone 20mg earache buspar and rash propranolol intravenous dosage salep herpes zovirax priligy 60 mg forum prednisone muscle cramps fertility tablet clomid viagra purchase nz clomid paypal us buspar name brand levitra melting tablets stafilococco aureus augmentin viagra gold kaufen phenergan dosage mg kamagra deutchland price viagra causa insonia metformin get clomid nexium no prescription bactrim susp dosis effetti viagra 100mg viagra price of kamagra in canada generic pill propecia viagra without food vauvan refluksi nexium viagra generic hinta viagra 100mg testamonials diflucan price india tips using levitra generic meltabs viagra bosley propecia rx cheap viagra cialis compra genericos viagra levitra lowest price cialis 5mg prezzo metformin dosage tablets viagra jusu telefonui augmentin generic equivalent viagra sent australia doxycycline hyclate 150 mg 5mg cialis nedir get off doxycycline buy discount cialis china brush viagra lexapro onrustig viagra malaysia price postpartum depression buspar effects tetracycline fetus pill esophagitis doxycycline celebrity viagra users cialis 2 5mg lilly valtrex cytomegalovirus order clomid usa fake levitra 20mg cheap doxycycline philippines viagra 100 mg 50 mg guys using clomid synthroid drug card autobus cipro roma buspar escitalopram prednisone 200 mg daily propecia cost caremark buy generic tetracycline clomid challenge australia diflucan dogs online doxycycline otc 100mg 25 phenergan medlineplus zaroxolyn plus lasix doxycycline 400 buy cipro xr prescription cost adcirca cialis celebrex drug benefits cialis muscle freee viagra overnight xenical capsule 120mg 40 mg lisinopril dosage cipro tablets dose 24h delivery viagra pharmacy uk cialis viagra pfizer manila propranolol online rezeptfrei diflucan medication generic lisinopril versus valsartan viagra prescription writing propecia cheap drugs zovirax 400 mg tablet augmentin antibiotico 125 mg msds prednisone tablets australian nolvadex clomid discount card custo do cialis cialis online store generic viagra chennai cialis super cheap doxycycline generic image prednisone causing vertigo 25mg brand viagra buspar and euphoria generic cialis 800 black clomid for menopause wellbutrin mg 150 levitra 5mg bayer pfizer viagra samples 20 mg lexapro breastfeeding buspar release date doxycycline chlamydia purchase tadalafil dapoxetine uk just starting synthroid jual viagra 100mg viagra spray uses doxycycline sinus headache priscus liste metformin augmentin pediatrico costo pillole viagra zithromax 1000 mg liquid strattera 40 mg caplet amoxicillin versus cipro bactrim syrup price wellbutrin 150mg lasix 40 mg jugoremedija acyclovir zovirax price bactrim causing constipation medicamento cipro 500mg bactrim austin texas bactrim dosage 80 mg 40 mg lisinopril online augmentin benadryl together amoxil tm 500 mg buspar quick acting zoloft 25mg tab 20 mg clomid uk synthroid 125 mcg tablet cialis capsules india metformin generic brands doxycycline for lupus generic viagra vir 800 crushing zithromax tablets cialis 50 mg prezzo componentes nexium 40 mg frakas doxycycline tablets aspect online viagra soft viagra pills levitra best use buspar anxiety sleep clomid versus injectables douleurs sous clomid epimedium versus viagra cipro xr uso buspar suicidal ideation viagra market usa doxycycline mono 75mg viagra 100mg cena hexabotin 500mg erythromycin costs of doxycycline doxycycline paracetamol together intravenous zithromax uti cipro mg 500mg glucophage cialis lilly costo viagra pfizer vendita doxycycline pill finder lisinopril drug test fake zithromax pills nexium tesco pharmacy levitra filmtabletten 5 mg taking viagra nervous harga diflucan 50 mg metformin 500 mg bioequivalence kamagra tablets cheap zovirax prospektus average price levitra buying augmentin online online viagra chennai doxycycline prescription malaria skachat propecia 1mg cheap 150mg viagra wellbutrin xl tinnitus priligy 60 mg costo buspar water retention zovirax tablets varicella prednisone tabs dosage phenergan cost phenergan drug insert lisinopril causing rash dhea clomid together strattera 60 mg uk doxycycline 100 mg dosering buy viagra hyderabad lexapro common uses prednisone 5mg info methotrexate prednisone together efficacia cialis 10 mg buying viagra line viagra istruzioni uso sustancia de levitra celebrex 100 mg dosis viagra 50 mg 2 comprimidos valtrex 500 mg presentacion buspar ssri combination levitra brusing viagra. houston orlistat xenical australia viagra rx 800 mg viagra chinese using propecia after 50 lexapro 30 mg tablet doses diflucan 150 mg doxycycline prednisone together viagra levitra generic periactin cyproheptadine pills diflucan 150 online achat viagra 50mg dosage prednisone 5mg prednisone 20 mg hives seroquel lexapro together diflucan 150 tablete costo dello xenical propranolol causing impotence viagra effect muscles buspar like ativan metformin after delivery wellbutrin dangerous 100 mg viagra kullanimi lisinopril cause gas buy viagra here bm pharmacy viagra generic alternative lexapro cheap cialis levitra prednisone tablets ndc cost of amoxil inderalici propranolol 40 mg viagra uk deals xenical de 60 mg buspar nerve pill levitra 10mg ebay diflucan 150mg 1s buy propecia dose viagra generic london cialis generico andorra buy sublingual levitra levitra brands india generic nexium available propranolol almus farmaco generico zovirax propranolol 10 mg nebenwirkungen custumer cialis 20 mg lexapro half dopaminergic drugs wellbutrin cialis dosierung 10 mg viagra india fake pregnant clomid 100mg lisinopril pemphigus vulgaris clomid users iui purchase celebrex 200 mg vancouver cialis tabs lisinopril tablet size cialis 5mg reimport propranolol muscle growth propecia finasteride 5mg lisinopril 2.5mg dosage viagra order ireland strattera 100 mg dosage purchase clomid uk lasix 100mg australia zovirax 800 mg chickenpox cipla generic valtrex fungsi zovirax 200mg buy zithromax 250 mg cipro recreational use online rezepte viagra propecia and muscle buspar com lisinopril 4 mg lexapro alternative drug privat viagra verkaufen viagra computer viruses valtrex causes gas hcg clomid sale buspar vs placebo vardenafil viagra online zithromax dental use nome generico levitra private prescription viagra dangerous lethal lisinopril clomid 100mg walmart costco cost cialis propranolol tablet size kamagra frankfurt kaufen 88 mg. synthroid erythromycin gene cluster cheap legal cialis cytotec 2012 costa rica zithromax 500 uses buy bactrim acne strattera adhd 20 mg valtrex order online lexapro online pharmacies weening 5mg lexapro viagra bier kaufen 1500 mg of metformin viagra generico 2013 viagra 10 generic cialis apcalis uk bactrim mg info buspar pt teaching viagra generico brasileiro viagra 100mg tesco about 5mg cialis lexapro cause dizziness arimidex plus nolvadex lasix morbus meniere social anxiety buspar cipro cost cvs cipro lactobacillus viagra australia special coversyl plus cialis abuso di augmentin buspar sleep apnea cialis im ausland how get clomid kamagra kaufen holland comprar viagra 50mg xenical 150mg reviews doxycycline rosacea uk seroplex et buspar augmentin suspension es600 valtrex cheap online synthroid cause lupus nexium plicuri 10 mg zoloft called uk nexium 60 mg purchase viagra where levitra 20mg 4st nexium esomeprazole tablets 15 mg of prednisone price zovirax canada levitra 20 mg endikasyonlari online viagra sellers quanto custa nexium cialis versus regalis tetracycline causes ibs effects phenergan fetus cialis price hongkong zithromax syrup pfizer achat cialis online prednisone cause reflux cialis class drug viagra piller virkning zithromax 250 mg prospecto lexapro 10mg used glucophage 1000 mg sr metformin er 750mg diflucan 200mg capsules viagra ok use synthroid average cost augmentin 600 mg inj cheap legal viagra cialis costa indian viagra reviews cialis cost costco prednisone dose costochondritis xenical pills philippines cialis jelly 20 mg lamictal versus wellbutrin cialis online czech get high levitra cobra 100 mg viagra inmates get viagra augmentin vial price lisinopril 3759 buy propranolol 40 mg doctissimo propranolol uso veterinario viagra generic status viagra beer price bupropion vs buspar viagra uk sockists tabletas de lexapro kamagra cost get viagra mumbai zoloft 100mg tab cipro cyprus lisinopril 400mg viagra 50mg review johannesburg pharmacy doxycycline price propecia walgreens metformin 500 mg period lisinopril drug metabolism prednisone schedule drug prescription cialis vancouver rx xenical zoloft de pfizer synthroid crush cialis directions use viagra usa sale 25 50 100 buspar benadryl kamagra 100 mg ankara zithromax suspension ingredients cialis in cyprus levitra 20 mg dosage levitra trust meds pfizer cytotec tratamiento viagra generic nedir order kamagra online prednisone 5 mg withdrawal lexapro uso prolongado prednisone cause migraine amoxil suspension ingredients lasix 40 mg posologia metformin 500 mg fertility abilify paxil together metformin ja rasedus wholesale propecia levitra dosage rx clomid mg ml doxycycline capsules sale composition cialis 20mg cialis tabletki uk viagra dosage generic doxycycline bipolar disorder viagra order malaysia pertussis erythromycin treatment srbija tablete cialis