НАКАЗ №176 від 17.06.2011 Про порядок роботи КЗШ № 68 щодо обліку руху учнів та ведення алфавітної книги

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 68

 

 

НАКАЗ

 

м. Кривий Ріг

від 17.06.2011 року                                                                                        № 176

 

 

Про порядок роботи  КЗШ№ 68

щодо обліку руху учнів та ведення алфавітної книги

 

 

На виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 16, 18, 34 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 5 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», пп. 17, 18, 19, 20, 22, 27, 40 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, п. 2.5., 2.7. «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284, наказів Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 (зі змінами, затвердженими наказом від 12.09.2008 № 845 та від 21.12.2009 № 1151), Положення про визнання іноземних документів про освіту, затвердженого наказом Міністерства освіти науки України від 20.08.2003 № 563, Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.12.2010 № 1/9-950 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», від 17.02.2011 № 1/9-109 «Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», наказу Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації «Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Дніпропетровської області» та з метою упорядкування роботи щодо обліку руху учнів та ведення алфавітної книги у загальноосвітньому навчальному закладі

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити «Рекомендації щодо порядку роботи загальноосвітнього навчального закладу з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги» (далі – Рекомендації) (додаються).

2.Секретареві школи Поповій Н.О. взяти Рекомендації до керівництва в практичній  роботі.

3.Заступникам директора з НВР:

3.1.Взяти Рекомендації до роботи з метою контролю за нормативністю діяльності.

3.2.Проводити аналіз руху учнів по школі.

Щомісяця

3.3.Надавати до районного відділу освіти що семестрову  інформацію про рух учнів у КЗШ № 68. Вересень, січень, травень

4.Контроль за виконанням даного наказу лишаю за собою.

 

Директор школи                                                                            Л.Камлик

 

З наказом ознайомлені:

Попова Н.О.

Синичич В.В.

Кужева В.В.

 

 ДОДАТОК

 до наказу

 №176 від17.06.2011

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо порядку роботи КЗШ № 68 з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги

 

На виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 16, 18, 34 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 5 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», пп. 17, 18, 19, 20, 22, 27, 40 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, п. 2.5., 2.7. «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284, наказів Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні»,  Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 (зі змінами, затвердженими наказом від 12.09.2008 № 845 та від 21.12.2009 № 1151), Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.12.2010 № 1/9-950 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», від 17.02.2011 № 1/9-109 «Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», наказу Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 14.03.2011 № 147 «Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Дніпропетровської області» та з метою упорядкування роботи загальноосвітнього навчального закладу рекомендується проводити роботу таким чином:

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ

Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.[1] Держава гарантує молоді право на отримання повної загальної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і може отримуватись у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів.[2] Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах.[3] Відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми покладається на їх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, – на осіб, які їх замінюють, або загальноосвітні навчальні заклади, де вони виховуються.[4]

Навчальний рік у закладі будь-якого типу і форми власності починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.[5], [6], [7], [8].

Атестація включається у структуру навчального року.[9] Державна підсумкова атестація для випускників 11-х класів проводиться з трьох предметів з 20 по 26 травня 2012 року у вигляді шкільних підсумкових контрольних робіт. У цьому навчальному році навчальні заняття завершуються в 11-х класах 18 травня 2012 року, у 1–10-х класах – 26 травня 2012 року. Після завершення навчальних занять у загальноосвітніх навчальних закладах 27 травня проводиться свято «Останній дзвоник».[10] Документи про повну загальну середню освіту вручаються випускникам 28 травня 2012 року. на урочистих зборах.[11]

 

ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО КЗШ № 68

Згідно закріпленої за загальноосвітнім навчальним закладом відповідної території обслуговування (видається наказ голови Саксаганського району ) до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають їх відвідувати.[12], [13], [14]

Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора школи[15] (додаток 1).

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка[16], особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу)[17], до загальноосвітнього навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти[18] (вказуються інші умови зарахування, що не суперечать законодавству України).[19]

Не допускається збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, довідок з місця роботи, проживання, про заробітну плату батьків, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до систематичного навчання в школі.[20]

Наказ про зарахування дитини до 1 класу КЗШ № 68 видається директором на основі поданих документів, як правило, до початку навчального року.[21]

До першого класу зараховуються, як правило[22], діти з шести років[23], [24] і які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання.[25]

Обстеження фахівцями й оцінку функціональної готовності дитини до школи проводять за рік (у 5 або в 6 років) перед вступом до школи[26].

Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах на кожного учня-першокласника оформляється особова справа.[27]

Зарахування учнів (вихованців) до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування., [28]

При прийомі дитини до 1 класу є неприпустимими проведення тестувань, співбесід, екзаменів тощо з перевірки засвоєння навчально-виховної програми дошкільного навчального закладу.[29]

Учні 1 класу, які навчаються на базі дошкільного навчального закладу, як правило, враховуються в контингент загальноосвітнього та дошкільного навчальних закладів. Клас (група) одночасно є класом загальноосвітнього та групою дошкільного навчальних закладів.[30] Контингент учнів 1 класу, які навчаються на базі дошкільного навчального закладу, у статистичній звітності показуються: як вихованці дошкільного навчального закладу – у формі № 85-К (за винятком тих, які відвідують лише навчальні заняття) і як учні загальноосвітнього навчального закладу – у формі № ЗНЗ-1.[31]

За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, учні можуть перебувати у закладі тільки на період навчальних занять. У цьому випадку вони не є вихованцями дошкільного навчального закладу, враховуються лише в контингент учнів загальноосвітнього навчального закладу.[32]

Учні, які закінчили 1 клас на базі дошкільного начального закладу, продовжують навчання у 2 класі загальноосвітньої школи.[33]

Проходження дитиною підготовки до школи у дитячих садках, підготовчих групах при школах, вдома не замінює навчання в першому класі, не є підставою для зарахування дітей до других класів.[34]

 

ЗАРАХУВАННЯ/ ВІДРАХУВАННЯ ДО КЗШ № 68

Приймання до загальноосвітньої школи № 68 відбувається без конкурсу.[35]

До загальноосвітнього навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.[36]

 

 

ПЕРЕВЕДЕННЯ УЧНІВ ДО НАСТУПНОГО КЛАСУ

Переведення учнів (вихованців)  до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН[37], [38]: за рішенням педагогічної ради, яке затверджується наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, незалежно від рівня навчальних досягнень учні (вихованці):

- 1-3-х, 5-8-х і 10(11)-х класів на підставі річного оцінювання переводяться до наступних класів;

- 4-х класів переводяться до основної школи[39]; Педагогічна рада загальноосвітнього навчального закладу на підставі результатів навчальної діяльності учнів ухвалює рішення про переведення їх до основної школи.[40]

- 9-х і 11-х класів на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації отримують відповідні документи про освіту та випускаються із загальноосвітнього навчального закладу.[41]

Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).[42]

Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).[43], [44]. За наслідками річного оцінювання, яке проводиться у серпні-вересні, педагогічна рада загальноосвітнього навчального закладу приймає остаточне рішення щодо подальшого навчання учня (переведення його до наступного класу, на навчання за скоригованою навчальною програмою з окремих предметів, на індивідуальну форму навчання тощо). На підставі рішення педагогічної ради керівникзагальноосвітнього навчального закладу видає наказ, який у письмовій формі доводиться до відома учня, батьків (осіб, які їх замінюють).[45] Учні (вихованці), які не пройшли річного оцінювання в серпні-вересні, зараховуються до наступного класу, де їх навчання відбуватиметься за скоригованими навчальними програмами з відповідних предметів. Річне оцінювання за попередній клас таких учнів здійснюватиметься протягом навчального року відповідно до часу засвоєння програмового матеріалу. За підсумками цього оцінювання та на підставі рішення педагогічної ради видається наказ керівника загальноосвітнього навчального закладу.[46] Випускники 9-х класів, які не атестовані з одного і більше предметів, можуть зараховуватись до 10-х класів середніх загальноосвітніх шкіл, вечірніх (змінних) шкіл.[47]

 

ВІДРАХУВАННЯ УЧНІВ ІЗ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У разі потреби учень (вихованець) може перейти упродовж будь-якого року навчання до іншого загальноосвітнього навчального закладу.[48] Переведення учнів (вихованців) до іншого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється за наявності особових справ учнів (вихованців) встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.[49]

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття[50].

У разі переходу учня до іншого загальноосвітнього навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого загальноосвітнього навчального закладу[51].

У разі вибуття учня упродовж поточного навчального року з населеного пункту

 • на тимчасове навчання за кордон – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та документи, що підтверджують запрошення чи направлення учня на навчання;
 • на постійне місце проживання за кордон – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та документи, що підтверджують виїзд дитини (підлітка) за кордон;
 • до іншого населеного пункту з реєстрацією – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та разом із заявою документи, що підтверджують виїзд дитини (підлітка) до іншого населеного пункту (копія довідки із ЖЕД про зняття з квартирного обліку або копія сторінки паспорта батьків із штампом про виписку);
 • до іншого населеного пункту без реєстрації – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та упродовж місяця з дня відрахування дитини (підлітка) довідку, що підтверджує навчання в загальноосвітньому навчальному закладі іншого населеного пункту.

Кожен випадок розглядається керівником закладу індивідуально. Заява батьків про відрахування учня повинна містити максимально точну інформацію про місце подальшого проживання та навчання дитини (підлітка). За нормативність переходу учня з одного загальноосвітнього навчального закладу до іншого несуть солідарну відповідальність керівники обох загальноосвітніх навчальних закладів.

У разі переходу учня упродовж поточного навчального року до іншого загальноосвітнього навчального закладу в межах населеного пункту подаються такі документи:

 • заява батьків або осіб, які їх замінюють, про перехід дитини (підлітка) до іншого загальноосвітнього навчального закладу (із зазначенням причини);
 • учнівський квиток;[52]
 • довідка від загальноосвітнього навчального закладу в межах міста, до якого учень буде зарахований, із записом «буде зарахований».

Упродовж 10 днів після отримання довідки від загальноосвітнього навчального закладу, до якого учень буде зарахований, із записом «буде зарахований», секретар закладу, із якого відбулося відрахування учня, зв’язується за телефоном із адміністрацією закладу (в межах міста), до якого, за довідкою, повинен був прибути учень і на довідці цього закладу записує реквізити наказу про зарахування дитини (підлітка) до іншого загальноосвітнього навчального закладу. Якщо після 10 днів з часу отримання довідки учень не приступив до навчання в іншому загальноосвітньому навчальному закладі, керівник загальноосвітнього навчального закладу, із якого вибув учень із залученням класного керівника вживає заходів з метою повернення дитини (підлітка) на навчання та в окремих випадках до притягнення батьків до відповідальності.

Якщо учень вибуває за межі області, то закладом, з якого він вибув, надсилається лист з повідомленням у школу, в якій навчається дитина, і отримується довідка з записом «навчається».

Учні з поглибленим вивченням окремих предметів, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1, 2, 3) хоча б з одного (профільного) предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника можуть відраховуватися із зазначених вище класів і переводяться до академічних.. Про можливе відрахування не пізніше ніж за місяць письмово повідомляються батьки учня (особи, які їх замінюють).

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ, БАТЬКИ ЯКИХ НЕ Є ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ, АБО Є ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають повну загальну середню освіту у порядку, встановленому для громадян України[53]. Керівник зараховує дитину іноземців (чи осіб без громадянства) лише впевнившись, що батьки, або особи, які їх замінюють, на законних підставах перебувають в Україні. Для іноземців та осіб без громадянства законними підставами перебування на території України є[54].

• реєстрація на території України паспортного документа,

• або наявність посвідки на постійне чи тимчасове проживання в Україні,

• або документів, що посвідчують отримання статусу біженця чи притулку в Україні.

Іноземець чи особа без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, зобов’язані упродовж десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання[55]. Для зарахування дитини іноземців (чи осіб без громадянства) батьки, або особи, які їх замінюють, окрім заяви та медичної «Індивідуальної картки дитини», повинні надати оригінали та перекладені на державну мову і завірені нотаріально копії:

• свідоцтва (або іншого паспортного документа) дитини;

• для учнів, що прибувають до 2–9-х, 11-х класів – табеля за попередній клас;

• для учнів 10-х, 11-х класів – документа про освіту (свідоцтва про базову освіту українського зразка, або іноземного документа про базову освіту, визнаного Міністерством освіти і науки України[56];

• паспортного документа батьків, який підтверджує законність їх перебування в Україні.

У разі, коли батьки, або особи, які їх замінюють, з поважних причин не мають змоги надати документи про освіту дитини керівник за їхньою заявою[57] повинен організувати атестацію дитини з усіх предметів інваріантної складової навчального робочого плану класу, зазначеного батьками. Керівник зараховує дитину іноземців, або осіб без громадянства, які на законних підставах тимчасово перебувають в Україні лише на термін їх перебування у країні (згідно з терміном реєстрації). У випадку, коли батьки-іноземці, чи особи без громадянства, своєчасно не надають документи про продовження реєстрації, керівник відраховує дитину із закладу.

Визнання іноземних документів про освіту здійснюється на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 21.11.2003 № 1/9-543 «Щодо визнання іноземних документів про освіту, в тому числі дітей – громадян України, які перебували за кордоном у зв’язку із тривалим відрядженням батьків-дипломатичних працівників».

 

ВЕДЕННЯ АЛФАВІТНОЇ КНИГИ

Алфавітна книга запису учнів належить до переліку обов’язкової ділової документації[58] і ведеться в кожному загальноосвітньому навчальному закладі[59] державною мовою.[60] Для ведення алфавітної книги первинними документами є особові справи учнів. Алфавітна книга зберігається у спеціально обладнаних шафах і не повинна мати доступу сторонніх осіб.

У книгу записуються всі учні загальноосвітнього навчального закладу. Щороку список поповнюється записом учнів нового прийому. Учні в список записуються в алфавітному порядку, незалежно від класів, у яких вони навчаються.[61]

Для кожної літери алфавіту відводяться окремі сторінки, і по кожній літері ведеться своя порядкова нумерація. Порядковий номер запису учня в книзі одночасно є номером його особової справи. Зазначений номер вноситься класним керівником у відповідну графу класного журналу напроти прізвища учня.[62]

У колонці «Рік, місяць і число народження» запис робиться, наприклад, таким чином: 1999.09.01., якщо дитина народилася 1 вересня 1999 р.

У колонці «Стать» робиться запис однієї букви, відповідно: Ж, або Ч.

У колонці «Дата вступу до школи» зазначається дата (наприклад, 01.09.2005). Наказ про зарахування/відрахування видається на кожного учня окремо, за виключенням зарахування до 1-х та 10-х класів та зарахування на підставі рішення конкурсної комісії.

У колонку «Домашня адреса» вноситься, як правило, адреса реєстрації учня, яка вказана батьками, або особами, що їх замінюють, у заяві про зарахування дитини до загальноосвітнього навчального закладу.

На особовій справі учня цей номер проставляється у вигляді дробу. Наприклад, № В/12 означає, що учень занесений в алфавітну книгу на літеру «В» під номером 12.

З особливою ретельністю потрібно вести записи про відрахування учнів із загальноосвітнього навчального закладу. Вибулими вважаються учні, які закінчили школу, переїхали на нове місце проживання, перейшли до іншої школи або учбового закладу, а також виключені зі школи. Тимчасове припинення навчання (наприклад, через хворобу) в алфавітній книзі не відмічається.[63]

При вибутті учня на лікування і тимчасове навчання до закладу санаторного типу видається наказ по школі про вибуття 
(не відрахування!) учня на лікування до закладу санаторного типу із зазначенням підстав (направлення відповідного 
органу управління освітою (із зазначенням рекомендованого терміну); заяви батьків або осіб, які їх замінюють)[64], 
у класному журналі на всіх предметних сторінках відсутність учня, який вибуває на лікування, позначається літерою «н». 
Батькам, або особам, які їх замінюють, видається, як правило, витяг з особової справи та документ про наявний рівен
освіти[65], якщо ці документи вимагає заклад санаторного типу.
На сторінці зведеного руху учнів у класному журналі напроти прізвища учня, який вибуває на лікування, позначається 
літерами «п/п» (поважна причина відсутності). Зміни до алфавітної книги в такому разі не вносяться.
За вихованцем санаторної школи-інтернату зберігається місце в загальноосвітньому навчальному закладі, де він навчався
 попередньо,
 куди він повертається у відповідний клас на підставі документа про наявний рівень освіти без будь-якої додаткової 
перевірки
 знань[66] з урахуванням максимально можливої наповнюваності у класі не більше 30 учнів.[67] Після прибуття учня із 
санаторного
 закладу, підсумкові оцінки переносяться до класного журналу (Додаток 3).

 

Відрахування учня оформляється наказом директора загальноосвітнього навчального закладу (Додаток 2) із зазначенням причини відрахування. Одночасно в графу «Дата і номер наказу відрахування (про вибуття)» алфавітної книги заноситься номер і дата наказу, а в графі «Причина відрахування (вибуття) (в т.ч. закінчення школи)» точно вказується причина відрахування.[68]

Якщо раніше відрахований учень, відрахування якого оформлене наказом, знову повернувся до школи, то дані про нього записуються як на новозарахованого, при цьому дата повернення учня з поміткою «поверн.» записується в графі «Дата вступу до школи».[69]

 

При зміні прізвища учня, видається наказ по школі (на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, та свідоцтва про народження дитини чи паспорта), у якому вказується про зміну прізвища учня та внесення відповідних змін до алфавітної книги (зазначається відрахування учня із сторінки за старим прізвищем і запис зарахування учня на сторінку з новим прізвищем).

 

При переведенні учня в паралельний клас з метою оптимізації шкільної мережі видається наказ по школі, у якому вказується про переведення учня із якого і до якого класу паралелі та внесення відповідних змін до алфавітної книги таким чином: у клітині для запису класу над записом з нумерацією і буквою класу робиться нумероване посилання1, а внизу сторінки робиться такий запис, наприклад: «1 переведений з 10-А до 10-Б, наказ від _._200_ № __». Якщо на одній сторінці алфавітної книги слід зробити наступний запис про переведення учня в паралельний клас, нумерація посилань продовжується.

У графі «Відмітка про видачу особової справи»

 • коли учень вибуває зі школи, робиться відмітка «видано»;
 • коли учень закінчує загальноосвітній навчальний заклад, робиться запис, що особову справу передано до архіву закладу: «архів».

При використанні всіх сторінок алфавітної книги на ту чи іншу літеру продовження записів проводиться в новій книзі в порядку наступних номерів по кожній літері.[70]

Усі записи в алфавітній книзі повинні вестись чітко, акуратно чорнилом або пастою. Виправлення в книзі скріплюються підписом директора школи.[71]

На початку і в кінці навчального року в першому розділі книги підбиваються підсумки руху учнів за кожною літерою і зведені дані заносяться в другий розділ. На початок навчального року (05.09.) записуються дані про зарахування і відрахування учнів за час літніх канікул. А на кінець навчального року – зарахування і відрахування учнів з 05.09. – до кінця навчального року, включаючи екзамени[72] (не пізніше 01.07.).

Книга повинна бути поаркушно пронумерована, прошнурована і скріплена підписом директора та печаткою школи. Відповідний запис на останній сторінці алфавітної книги робиться з початком її ведення. Вона є документом суворої звітності і зберігається у директора школи.[73]

 

Робота на початку навчального року з алфавітною книгою відбувається в один етап:

1) Зарахування учнів (1, 10-ті класи). Після видання наказу 05.09.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (Вибуло __ прибуло ___, є на 05.09.2011 – ____ учнів).

Робота в кінці навчального року з алфавітною книгою відбувається в п’ять етапів. Записи здійснюються в стовпчик:

 1. Випуск учнів 11-х класів. Після рішення педради і видання наказу 28.05.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (11-ті класи. Вибуло __ прибуло ___, є на 28[74].05.2011 – ____ учнів).
 2. Переведення учнів початкової школи (1–4-ті класи). Після рішення педради і видання наказу 02.06.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (1–4-ті класи. Вибуло __ прибуло ___, є на 02.06.2011 – ____ учнів)[75].
 3. Переведення учнів 5–8-х, 10-х класів. Після рішення педради і видання наказу 10.06.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (5–8, 10 класи. Вибуло __ прибуло ___, є на 10.06.2011 – ____ учнів)[76].
 4. Випуск учнів 9-х класів. Після рішення педради і видання наказу 17.06.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (9-ті класи. Вибуло __ прибуло ___, є на 17.06.2011 – ____ учнів)[77].
 5. Рух учнів на кінець навчального року зводиться за сумою контрольних чисел за кожною літерою щодо руху учнів:

- 11-х класів,

- 1–4-х класів,

- 5–8-х, 10-х класів

- 9-х класів

Якщо діти відраховуються/зараховуються в 1–4-х класах після 02.06.2011, в 5–8-х, 10-х класах після 10.06.2011[78], вони вважаються зарахованими/відрахованими за літо.

Випуск учнів 9-х та 11-х класів здійснюється до закінчення поточного навчального року і їхня кількість не враховується в кількість учнів на кінець навчального року і не враховується, як такі, що вибули за літо.

Ведення алфавітної книги у електронному вигляді допускається при обов’язковому дублюванні записів у книзі встановленого зразка фабричного виробництва.[79]Алфавітна книга запису учнів зберігається упродовж 50 років

                                                                               ДОДАТОК 1

до «Рекомендацій щодо порядку роботи КЗШ № 68 з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги»

 

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 68

повна назва закладу

 

НАКАЗ

від __ ______ 20__ р.                                                           № __

 

Про зарахування до складу учнів ____ класу

_______ _________ ___________

П.І.Б

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, п. 2.5., 2.7. «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284,[80] наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»[81] та на підставі заяви батьків _______П.І.Б.____(або осіб, які їх замінюють), про зарахування дитини (підлітка) до загальноосвітнього навчального закладу від __.__.20__, особової справи учня та медичної карти (форма № 26)

НАКАЗУЮ:

 1. Зарахувати _______П.І.Б.____ до складу учнів _____ класу.
 2. Секретарю школи _______П.І.Б.____:
 3. Внести прізвище учня до алфавітної книги за відповідною літерою;
 4. Змінити номер на особовій справі учня, виходячи з номера, присвоєного в алфавітній книзі;
 5. Змінити назву закладу в особовій справі учня;
 6. Розмістити особову справу зарахованого учня до папки з особовими справами ___ класу;
 7. Внести прізвище учня до списку класу, що знаходиться в папці з особовими справами, після червоної горизонтальної риски в кінці списку;
 8. Класному керівникові _____________ _____________ _____________:
 9. Внести прізвище учня до сторінок класного журналу;
 10. Передати оновлений список учнів класу до медичного кабінету школи.
 11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор Криворізької загальноосвітньої

школи І–ІІІ ступенів №68

 

                                                                    _________________Л.Я.Камлик


ДОДАТОК 2

до «Рекомендацій щодо порядку роботи КЗШ № 68 з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги»

 

повна назва закладу

 

НАКАЗ

від __ ______ 20__ р.                                                           № __

 

Про відрахування із складу учнів ____ класу

_______ _________ ___________

П.І.Б

 

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, п. 2.5., 2.7. «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284[82] та на підставі заяви батьків _______П.І.Б.____(або осіб, які їх замінюють), про відрахування дитини (підлітка) до іншого загальноосвітнього навчального закладу (додається), довідки від __.__.____ № ___ ________________ (назва закладу)__________________________, з позначенням реквізитів наказу про зарахування дитини (підлітка) до іншого загальноосвітнього навчального закладу (додається).

НАКАЗУЮ:

 1. Відрахувати _____П.І.Б.____ із складу учнів _____ класу у зв’язку з вибуттям до _______ (назва закладу)_________________________.
 2. Секретарю школи _____П.І.Б.____:
 3. Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою;
 4. Видати особову справу учня батькам, або особам, які їх замінюють;
 5. Викреслити прізвище учня із списку класу, що знаходиться в папці з особовими справами, зазначивши реквізити даного наказу;
 6. Класному керівникові _____П.І.Б.____:
 7. На сторінках класного журналу навпроти прізвища вибулого учня зробити запис: «вибув», а на сторінці «Відомості про учнів» зробити запис «вибув, наказ від __.__.200_.№ ___-у», вказавши реквізити даного наказу;
 8. Передати оновлений список учнів класу до медичного кабінету школи.
 9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор Криворізької загальноосвітньої

школи І–ІІІ ступенів № 68                           ________________Л.Я.Камлик


ДОДАТОК 3

до «Рекомендацій щодо порядку роботи КЗШ № 68 з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги»

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 68

повна назва закладу

 

НАКАЗ

від __ ______ 20__ р.                                                           № __

 

Про вибуття учня

_______ _________ ___________

П.І.Б

на лікування і тимчасове навчання

до закладу санаторного типу

 

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», п.п. 2.6., 2.15. наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846 та на підставі направлення відповідного органу управління освітою (із зазначенням рекомендованого терміну), заяви батьків _______П.І.Б.____ (або осіб, які їх замінюють)

НАКАЗУЮ:

 1. Секретарю школи _____П.І.Б.____
 2. видати батькам, або особам, які їх замінюють, витяг з особової справи та документ про наявний рівень освіти, якщо ці документи вимагає заклад санаторного типу;
 3. зберігати за учнем, який вибуває на лікування, місце в загальноосвітньому навчальному закладі з урахуванням максимально можливої наповнюваності у класі.
 4. Класному керівникові _____П.І.Б.____:
 5. у класному журналі на всіх предметних сторінках відсутність учня, який вибуває на лікування, позначати літерою «н»;
 6. на сторінці зведеного руху учнів у класному журналі напроти прізвища учня, який вибуває на лікування, позначати літерами «п/п» (поважна причина відсутності);
 7. попередити батьків, або осіб, що їх замінюють, учня, який вибуває на лікування, про необхідність представлення по закінченні терміну санаторного лікування документа про наявний рівень освіти (табель або довідку з балами навчальних досягнень);
 8. після прибуття учня із санаторного закладу перенести підсумкові оцінки до класного журналу.
 9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор Криворізької загальноосвітньої

школи І–ІІІ ступенів № 68                           _________________Л.Я.Камлик

 

 

 

 


 

 [1]Ст. 53 Конституції України.

[2]П. 2. ст. 35 Закону України «Про освіту».

[3]П. 1. ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту».

[4]П. 5. ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту».

[5]П. 1. ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту».

[6]Абзац другий п. 2.7. Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284/ Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2002, с. 17.

[7]Лист МОНУ №1/9-950 від 30.12.2010 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році».

 

[8]П. 40. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[9]П. 2.5.Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 (зі змінами, затвердженими наказом від 12.09.2008 № 845 та від 21.12.2009 № 1151).

[10]Лист МОНУ №1/9-950 від 30.12.2010 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році».

[11]Там само.

[12]П. 1. ст. 14 Закону України «Про освіту».

[13]П. 1. ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту».

[14]П. 17. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[15]Абзац перший п. 22. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[16]П. 3. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 47.

[17]П. 2. ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту».

[18]Абзац другий п. 22. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[19]П. 2.5. Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284/ Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2002, с. 16.

[20]П. 4. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 47.

[21]П. 7. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 48.

[22]П. 1. ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту».

[23]Абзац третій п. 22. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[24]П. 1. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 47.

[25]Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)/ Інформаційний збірник МОНУ № 2, 2002, с. 7.

[26]П. 5. «Примірного Положення про комплексну оцінку здоров’я дітей», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні».

[27]П. 8. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 48.

[28]П. 18. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[29]П. 5. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 47.

[30]Лист Міністра освіти і науки України від 18.06.2001 № 1/9–231 «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13, 2001, с. 24.

[31]Лист Міністра освіти і науки України від 18.06.2001 № 1/9–231 «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13, 2001, с. 26.

[32]Лист Міністра освіти і науки України від 18.06.2001 № 1/9–231 «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13, 2001, с. 25.

[33]Лист Міністра освіти і науки України від 18.06.2001 № 1/9–231 «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13, 2001, с. 26.

[34]П. 4. рішення колегії управління освіти і науки Київської облдержадміністрації, протокол № 4 від 26.10.2001 «Про стан організації навчально-виховної роботи в перших класах загальноосвітніх закладів Київської області».

[36]П. 4.5. Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389/ / Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2003, с. 20.

[36]П. 4.6. Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389/ / Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2003, с. 20.

[36]П. 4.7. Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389/ / Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2003, с. 20.

[37]П. 3. ст. 34. Закону України «Про загальну середню освіту».

[38]П. 27. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[39]П. 2.1. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[40]П. 4.5. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 (зі змінами, затвердженими наказом від 12.09.2008 № 845 та від 21.12.2009 № 1151).

[41]П. 2.1. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[42]П. 57. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[43]П. 58. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[44]П. 3.3. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[45]П. 3.6. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[46]П. 3.7. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[47]П. 3.8. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[48]Абзац другий п. 2.5. Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284/ Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2002, с. 16.

[49]П. 4. ст. 34. Закону України «Про загальну середню освіту».

[50]Абзац другий п. 27. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[51]Абзац третій п. 27. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[52]П. 14. «Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646./ Інформаційний збірник МОУ № 14, 2000, с. 30.

[53]Ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту».

[54]Ст. 5 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

[55]Там само, ст. 6.

[56]Листи МОН України від 21.11.2003 №1/9-543 «Щодо визнання іноземних документів про освіту...» і ГУОН Харківської облдержадміністрації від 12.05.2004 № 2004.

[57]П. 6.6. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

[58]П. 4.10. Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І–ІІІ ступенів, затвердженої наказом МОНУ від 23.06.2000 № 240/ Інформаційний збірник МОУ № 17, 2000, с. 9.

[59]П. 1. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[60]П. 1.7. Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І–ІІІ ступенів, затвердженої наказом МОНУ від 23.06.2000 № 240/ Інформаційний збірник МОУ № 17, 2000, с. 4.

[61]П. 2. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[62]П. 3. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[63]П. 4. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[64]П. 2.6. наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846.

[65]П. 2.6. наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846.

[66]П. 2.15. наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846.

[67]П. 1. ст. 14. Закону України «Про загальну середню освіту».

[68]Абзац другий п. 4. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[69]Абзац третій п. 4 П. 1. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[70]П. 5. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[71]П. 6. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[72]П. 7. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[73]П. 8. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[74]Лист МОНУ №1/9-950 від 30.12.2010 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році».

[75]Там само.

[76]Там само.

[77]Там само.

[78]Там само.

[79]Справочник кадровика № 10, 2003.

[80]У даному місці слід вказувати конкретну статтю статуту загальноосвітнього навчального закладу.

[81]Даний нормативний документ вноситься до наказу за умов зарахування учня до 1-го класу.

[82]У даному місці слід вказувати конкретну статтю статуту загальноосвітнього навчального закладу.


consumer reports top credit repair companies in colorado paycheck loans in denver 80113 how long does it take to raise your credit score 70 points free credit cards for bad credit unsecured experian credit report history 7 years landmark credit repair bbb how accurate is experian credit score uk my credit score is 680 is that good how do i get a loan loans for people with bad credit history equifax best credit report ratings direct pay loans companies capital one canada credit card designs credit repair scams lexington law complaints what is a good credit score number in the uk credit karma credit score factors best buy credit account pay italy credit rating downgrade s&p credit repair agencies real estate in new rochelle ny pay my ge free money loan online credit agencies which credit score is used by lenders 6 myths about credit report checks by employers credit repair in phoenix arizona best legit credit repair agencies diy credit repair /just two letters how to check mistakes on my credit report uk best free instant credit score no credit card needed very poor credit score range bad late payments on credit report how long improve your credit score fast uk proxy server list get free online credit score check piedmont advantage credit union hours do you have to have good credit how to lease a vehicle national do credit repair companies work 3 credit scores free no credit card credit repair attorney milwaukee what are the best best online cash advance sites experian uk office locations guaranteed low credit score home loans how far back can i get my credit history fast credit fixer credit repair pew forum report emergency 1 hour cash advances how to cancel free experian credit report and score credit repair affiliate marketing cash cow payday loans las vegas auto bad credit loans guaranteed approval company credit fishing reports australia cibil score check pro score free online money loans bad credit the fair debt collection practices act and the fair credit reporting act where can i check my how do i check my credit report for free how to rebuild credit after chapter 7 discharge how do you get how do you make your credit score higher reputable credit repair company how to get all 3 all 3 credit reports and scores how to fix credit scores for free pay advance loans in atlanta ga credit check credit score and free credit report from experian uk how to get a copy of credit report online cashback payday advance corona dell credit protection plan what affects my credit score canada diy diy credit repair how to how to dispute a credit reporting quick payday loan no credit check what is a credit score of 580 free credit monitoring canada get credit card with bad credit score poor 650 credit score credit cards credit cards to help you rebuild your credit credit check cable company in cincinnati ohio easy faxless online payday advances guaranteed secured credit cards with bad credit fastest way to increase credit score average apr for car car loan with bad credit credit fixers review what's the best credit score payday advances bad credit loans online with direct lenders best free credit reporting monitoring easy instant online payday loan lenders government site to get free credit report instant cash loans personal loans with no credit checks detailed personal credit history report where can i i got denied for a credit card how do i get my credit checked what is a good age of credit history what;s eft credit canada section 609 of the federal fair credit reporting act fast credit credit repair companies in texas poptropica how to get credits for free free free instant credit report uk payday loans online how to get cash today without loans credit bureau disputes credit auto repair contract forms this free credit report and score how to do a credit check on start a business in canada credit repair best airline miles credit cards reviews top 10 credit card companies in the philippines cash advance cvs locations in salinas ca do it your credit repair credit freeze equifax canada the best credit repair what is the best computer company out there how to get a credit card cash advance words to use when disputing credit report credit report business payday loan online direct lenders only about free transunion credit report and score how to request a get free credit report by mail transunion credit report vantage score credit lawn mower repair manassas va free free credit report commercials actors how to choose a credit repair company what is sky blue credit repair scams about credit karma complaints free annual credit score without credit card how to raise your credit how much can i raise my credit score in a year credit file clean up software how long does it take to rebuild your credit after a foreclosure credit card fitness repair canada nolo best credit repair books credit card calculator malaysia credit check total free trial cash advance ups store grand rapids mi disputing credit report experian what is a how good is a credit score of 672 get a bad credit credit card how to dispute credit report charge offs credit repair citi secured credit cards reviews faxless online payday fast loans no credit check freeze credit report in california canada mortgage credit score 500 liquid advance payday loans review credit report ontario credit experian how do you improve check your credit score uk no credit history check credit cards australia credit repair stanton law firm dallas texas obtain credit cards how to repair poor credit score canada credit report online hdfc credit card customer care number best credit reporting community service individuals how to find check my credit score number us best credit repair services when was the credit repair organizations dream act enacted consumer credit report vs lender credit report form free 3 in 1 credit report and score no credit card phoenix top credit repair agencies who are the 3 major credit bureaus in the united states obtaining a how to get a credit report for free annual 3 free credit reports and scores how to get how can i get an instant credit report free non profit credit repair agency credit bureaus free report cash advance hardware stores near me free online credit check no credit card required how do i get how to get a credit report online short term money lenders in pa discover annual credit report service chapter 6 equifax reading a credit report an example of a good credit score cash advance chase bank locations in tampa fl cash advance loans for bad credit check check credit free score unsecured loans with bad credit uk moody's france credit rating piedmont advantage credit union charlotte nc how to i need to get my credit repaired payday loan cash advance wired through western us how to get help fixing credit report trw transunion credit reporting company free credit checks canada universal one credit union locations your equifax credit report explained personal credit rating check uk renting a house with bad credit history canada credit union routing numbers payday loans bad credit payday loans online how to raise your credit score fast 2012 credit repair taxi services in columbia sc my credit repair store humble texas xds how to get free credit report online how do i get how to check credit score for free can credit can credit repair companies remove bankruptcy what is your how to get a free credit score yahoo answers attorney credit repair scarlet letter review military credit repair program experian free annual credit report personal credit history report online no credit check instant loan consumer diy credit repair information get all 3 free credit reports where to get free credit report from all three fair rebuild unsecured bad credit credit cards canada how to request credit report by fax how to view credit report online free india free credit check canada equifax canada who are the hands down best credit repair company fast fast cash advances online credit repair monash university australia fees the credit fair credit reporting act section 623 free free business credit repair software renters credit california state taxes free yearly credit check government best buy credit card payment where to get my free credit report commercial consumer credit ratings canada what are credit scores and what do they mean best software websites for credit repair business alabama superior credit repair online credit reports free karma credit score/fico score definition credit repair entertainment lawyers in atlanta ga statutory credit report credit score how to know what is checking my credit score canada my credit repair university login best credit score reporting website free online checking credit union free credit report credit report free credit score how good is a credit score of 650 credit credit repair free tips collect com credit global pharmacy canada complaints scam get free online credit score free instant approval bad credit credit cards no annual fee best payday loans online canada how do i go about getting a credit report for a potential renter instant loans no credit check canada citizens bank pay my loan login best tenant credit check companies how do i get my free credit credit score from the government icra credit rating scale aaa professional credit computer repair mn collect com toyota credit canada inc 5 uncommon ways to raise your credit score cash online loans bad credit unemployed how to get a copy of my credit report canada paperless cash advance loans online credit card to rebuild credit no fee credit score range chart access my credit report australia where can i get credit score for free installment payday student loans with bad credit world;s fastest credit repair my credit score is 999 my credit score is 720 is that good how to read a tri merge credit report online hsbc credit keeper refund check has anyone used credit repair gurus instant approval no credit check loans australia omega coles credit repair reviews credit report student visa australia changes how to fix your credit lose weight really fast emergency quick cash advance online credit score and report credit report from 3 credit bureaus how to start a new credit file forum w w w annualcreditreport where is the free government credit reports credit reporting bureaus canada where can i get a loan with bad credit in canada instant credit computer repair findlay ohio totally free credit reports from all 3 bureaus credit repair sports experts ottawa on free federal government credit report new york washington state credit repair laws how do i get a credit report without a credit card application format for advance money from company 2013 top credit repair companies in california bad credit loans guaranteed approval australia cash advance late fees capital one child tax credit rates 2010 fico score usaa url http //paydaycollectives.com/ online payday loan /url bbb best credit repair agency personal bad credit repair help children s free credit report checks how to repair credit rating fast best diy credit repair kits free credit report dave matthews band firedancer images all 3 credit bureau phone numbers credit repair software for professionals what is the best credit score to have how to find your check credit score canada free instant free credit report uk online secure discount advance loans how to check credit how to check your credit report for free online check my fico score free lawyer credit repair las vegas does disputing credit reports work how to get loan with loans for bad credit in indiana cash advance walmart locations in columbus ohio absolutely free credit scores online bad credit car loan credit union line of credit loans australia best rated credit top credit cards for airline miles free credit 670 the score contact us check into cash advance payday loan centers how to request a free once a year credit report from equifax low interest unsecured loans for bad credit car loan credit score 500 credit sweep do it free do it yourself credit repair kits get my credit score free online canada best small business credit card canada heartland bad credit repair services bad credit best credit repair companies in texas american opportunity credit and scholarships fair credit act disclosure warid pay loan advance fraud alert on equifax free credit report phone number penalty liability for false credit reporting instant online payday auto loans for bad credit buy 3 fico scores credit card calculator balance transfer how long does it take how long does it take to fix bad credit how to check my credit record in south africa online annual credit report help dispute letter to credit card where can i get a car loan with bad no credit no down payment credit repair self help credit collection services inc get totally free credit rating report free credit report and score gov scotiabank line of credit cash advance best secured credit cards for bad credit no deposit sample personal credit report australia american american express credit reporting agency can you get car loans with bad credit 100%free annual free credit reports how long is negative information on credit reports how to see get your credit score online free same day car business loans with bad credit does the credit repair workshop credit repair organizations affordable health care act supreme court penn credit collection agency phone number raising get your credit score canada payday cash advances no faxing check your credit score online free canada bingo credit secure from: american express login how do you how to find out credit scores credit company cinema in toa payoh experian credit bureau south africa tips on how pay to fix credit score what is a good credit score to buy a house experian credit freeze lift removal check your credit history free online credit repair pro bono lawyers in houston tx best online car loans with bad credit how do i get my australian credit report online online payday loan frauds uk credit ratings explained aggressive double g credit repair bbb bajaj my experian login my free credit score login 28 free credit repair letters downloads how to get your equifax credit report in canada a sample of a credit report experian transunion credit report for businesses easy unsecured credit cards for bad credit copy of free credit report from bank of america mycreditreport what is a good equifax credit score rating start a credit repair business from home no credit search loans uk capital one credit card application 12 month loans cash in minutes credit card reports experian free credit report and score online without credit card uk loans for bad credit no fees no guarantor equifax free online credit report in credit vs in what two ways is the word debit defined in debits and credits low credit loans online how to make fast cash online free is the credit repair is global survey group legitimate is the credit repair is dudley media group legitimate the new fair credit reporting act get a free credit report all three agencies pay loans scams pt with acs free online credit repair books cash loans online personal loans with no bank account free credit check without credit card canada transunion consumer credit report codes poor credit history renting property in spain debt repair software payday loan online no faxing loans with no credit check fast ways to raise credit score best buy credit card canada credit repair counseling services how to find out how to check credit score in india how to get loan with home loans for bad credit in indiana on credit report what does closed mean in real estate credit reports from all three credit reporting bureaus addresses car loans with bad loans for bad credit and no job cash advance personal loans online texas get a business credit check canada how to get free how do i get my credit score from equifax free trw annual credit report phone number free credit score online no credit cards onyx legal credit repair transunion us credit reporting agencies free company credit check usa collection agencies reporting to credit bureaus best credit score possible with vantage free online credit scores with equifax how to get free how to improve credit score in canada your credit dns zone file explained how to rebuild credit score make money fast uk at t free credit check scores what is the fastest way to dispute credit report how do you fix your view my credit report for free free credit history check for landlords bad credit home loans california instant approval best cash advances online cash payday loans from indian tribes in georgia how to check my how to improve credit score in canada credit score walker information canada copy of credit report rejection letters to applicants instant cash advance payday loans online no credit check how to fix my credit myself for free how to see your get my how can i check my credit score for free credit repair title companies in mcallen tx fast online irvine cash advance payday loans payday advance online with installment poor credit rating open a business bank account how much does it cost to see my credit score legal credit convertible top repair in dallas tx credit repair consultants hartnell college salinas ca national free free credit repair tulsa how to clear bad credit history philippines find credit score black lab puppies for free in iowa repair credit card no credit no credit check auto repair loans cit build business credit canada how to check my credit score through wells fargo does lexington law really fix your credit free yearly free yearly credit report from government how to improve your credit score for free colorado freeze credit report california pay h and r h&r block emerald advance online credit repair divorce lawyers in south florida how to obtain old credit reports best top 3 credit reporting sites reporting to credit bureaus can your car be repossessed during bankruptcy free federal free credit repair programs the three credit companies free credit report with scores without credit card loans with no credit check and no upfront fees order free transunion credit report finding your credit score best retail credit cards for no credit history credit auto repair oklahoma city oklahoma no credit check apartments in michigan best my free credit report uk how get credit report free does wonga does applying for a mortgage affect your credit rating free credit free credit reports for small businesses free credit repair in san antonio credit report eviction process for landlords in california xds free itc free credit report south africa america first credit union utah locations credit repair strategies blogs best free credit report site 2014 faxless online payday quick loans no credit check free become a credit repair consultant free experian credit reporting mailing address understanding credit rating scores meaning avant credit loans reviews how to check what is how do i check my credit score canada fixing your credit scores bad credit credit fix after 7 years instant credit one scam equifax annual credit report for free the credit union loan source llc georgia credit report carfax report free how to increase credit score by 50 points no credit checks apartment rentals what is a order tri merge credit report cash advance 30 year mortgage rate wells fargo ford motor credit company addresses advantage credit counseling pittsburgh pa wells fargo home equity line of credit rates 30 days free credit report and score astra credit company indonesia alabama credit repair online courses online cash loans craigslist scammers list credit repair specialist training my progressive no credit check login consumer reporting employment standards act alberta credit card minimum payments are usually how much of the total balance financial services collections and credit risk conference obtaining how to dispute credit report information check credit score uk free uk transunion credit report sample summit group services examples of credit references any real credit repair companies in texas how to clean your my credit report australia get a tenant credit check canada payday loans bad bad credit payday loans lenders only reading how to read a credit report score free help with credit report repair getting a credit how do i run a credit report on a tenant payday loan online no faxing free credit check online compare how do can credit repair companies work my credit score is 999 why can;t i get a loan how long does bankruptcy stay on credit report in nj credit report forms for renters do i have to dispute how to get all three credit reports how do you get how can you get your credit score updated lexington law firm credit repair bbb credit repair mortgage broker secured credit card that reports to all three credit bureaus does credit repair does spy software really work does free credit report affect score bank of scotland one credit card login blue sky credit repair esurance reviews bbb online payday va loan lenders in georgia best way to get credit report illegal free credit repair services free credit score yahoo weather report usap letter to request free get a copy of credit report best way to get free credit scores free credit report without ana credit card usa credit report australia veda salon regulation 3 of the national consumer credit protection (fees) amendment regulations 2010 will getting a credit report hurt my credit score credit cards that help to repair credit score is the credit repair group legit how to dispute items on your credit report and win credit repair olympus digital camera reviews uk magnum cash advance ach issue secure credit debt cancellation credit reporting it companies in india free credit report free for active duty military the fair credit reporting the truth-in-lending act is designed to protect consumers in reserve bank of india cibil report credit bureaus in indianapolis payday loans online same same day no credit check online loans credit report services reviewed credit reporting experian credit dispute number finding your business credit score free help for credit repair car finance bad credit history car credit repair man get advance cash now what's the best credit score you can get veracity credit consultants llc dallas credit repair company teletrack investigative consumer reporting agency how to find credit free credit score without credit card info quick fast credit repairs for hard hits the free credit report site cash advance payday loans scams credit score 1940 us census information free credit rating uk banks credit report repair services/denver comcast compare compare professional credit repair software free credit repair tulsa ok credit score chart equifax credit steps on how to repair credit fast estimate my credit rating uk how long does it take to repair credit my credit inform capital one cards bad credit loans uk no guarantor direct loan lenders online only when disputing credit report for what reasons free credit repair service jobs in st paul mn virgin money wells fargo cash advance fee credit credit repair services fees credit scores range from 100% online payday loans no verification has anyone dealt with magnum cash advance how to improve your credit rating from fair to good credit payday loans faxless absolutely guaranteed bad credit payday loans which credit report is best for renting full free credit report uk online how to fix your credit score for free what is a fair average american credit score 2013 how to get how to get credit checks for renters bad credit bank accounts no fee experian credit dispute login how to improve your minimum credit score for mortgage 2014 dental credit for bad credit location florida how do i check how much credit i have on ee how to find history of credit rating in india natwest order free experian credit report fico score simulator software getting a car loan with bad credit and repo auto loans three free annual credit reports how to repair car loans for bad credit in ontario best website to get how to get your credit score for free james harper credit repair san antonio texas guaranteed bad credit loans with low monthly payments pepper check into cash payday loans online fix get your credit score canada dsi fast credit repair services ce 3 credits reports cash advances payday online loans no credit check how to get a credit how to do a background check on a tenant payday payday advances in 1 hour how to freeze credit reports clark howard direct payday lenders only online uk home loans for bad credit credit repair employment lawyer philadelphia how to fix loans for bad credit in canada request for business credit references cash advance adult protective services for colorado sample how to get free credit report from transunion reputable free credit report sites bad credit conforming fixed loan chase credit card cash advance fee free credit rating checking current time in south africa score the square credit card reader how to fix your where can i check my credit score for free what happens if i;m in credit with british gas payday loans capital one credit cards for bad credit instant approval totally equifax free credit report canada online credit protection services dallas tx farm credit canada fcc what is the difference between the 3 credit bureaus parent plus loan credit check top credit repair fastest growing companies 2012 fix your credit score in 30 days dia do fico 1822 improve your credit score slim fast uk site credit card advance cash rate citi business credit card login books advice on fixing bad credit hidden credit repair secrets exalted 2nd edition pdf how do i get a credit report canada credit repair limousine service in philadelphia pa ameri personal loans payday loans free credit report from credit agencies transunion equifax free credit report united states company credit research reports china credit freeze law in new hampshire short term money loan online payday loan online bad credit payday loan what is credit history in india credit report popular commercial jingles how to get your three credit scores for free canada landlord tenant credit check free true credit fico score vs credit karma fair credit reporting act fda canada equivalent credit computer repair service denver credit file pc repair perth unsecured bad credit loan uk virgin money cash advance fee order how to get a credit report canada credit bureaus addresses locations cash advance payday loans atlanta ga free credit score weather in ontario canada fair credit reporting affordable care act for businesses consumer credit reporting prison litigation reform act wikipedia do employers give same day pay advances new beginnings credit repair san antonio tx getting a credit report who is responsible for a deceased persons debt cheap loans for bad credit history online installment loans no credit check direct lenders credit alloy wheel repair specialist atlanta ford motor credit fico score needed guaranteed credit repair nlp secrets techniques company landlord credit check reports citibank credit card login fast professional credit repair software how to find out how to improve get your credit score canada experian credit repair letter the credit report credit loans canada financing inc how to get your credit score toning up in 30 days what is the fastest way to raise credit score college credit cards for students with no credit history most trusted credit report sites free online credit check no credit card why should i how to check my credit report online cash advances western saddles for 1000$ or more investigative consumer reporting agencies act california uk credit reporting agencies credit cards to repair bad credit unsecured loans ftc free credit repair services municipal incredible way credit repair miami credit repair credit bureau pearl polto credit repair advance cash loans llc chicago il credit report search service how do i repair my repairing credit with charge offs the best credit scores best credit repair production companies in los angeles top rated best credit cards with points how to check free credit score uk only free credit report uk money saving expert martin lewis paycheck auto loans online credit reporting postal service australia check my credit score without a credit card best best new credit repair credit cards reading credit bureau reports how to clean your how to check credit report for free dsi solutions credit repair frauds get free free credit score report government credit report uk companies house search transunion credit monitoring promotions bad credit loans not payday loans direct lenders only fico scores apr for new home loans what what are credit scores lenders how do you find out your credit rating australia getting how long does it take to get your credit score updated free consumer report appliances appliance ratings loan till payday uk trans equifax credit report dispute faqs car finance calculator credit score credit reporting code of conduct section 2.23 credit score checker free credit repair consumer reviews best hedge trimmers how to fix credit fast how to buy a car with bad credit annual credit report transunion login fico totally free credit score information how do you fix how to clean up your credit for free pension credit rates 2012 build credit credit cards who can who can self help with credit repair free free company credit report australia how do you get how to get your credit score number dividend tax credit canada moneysense once a year free credit credit report no credit card do employers check credit scores top all 3 credit report bureaus credit collection laws pa pay loan early credit score aussie home loan credit card consumer credit credit reports consumer equifax credit ratings canada best credit repair help forums independent foreclosure review and credit repair my veda credit check nz cash advance no credit check online credit report college information powerpoint credit karma scam standard and poors credit ratings explained credit loan companies in singapore guaranteed learn how to become a credit repair specialist credit reporting agencies dispute form 3 credit score reports in one experian credit monitoring reviews instant payday cash advance online no fax best way to check credit score free online free online tenant credit check prepaid credit cards for credit repair credit ratings scale moody's s&p 700 zip 19 payday loan cash advance how how to credit check yourself best credit repair best auto insurance companies yahoo answers credit report government free official iq test completely free credit scores without credit card can i check check my credit rating online fowler and fowler starting a credit repair company how to improve how to check credit history in canada how to find credit score bank of america experian netflix login contact number companies that help improve your credit score bad credit credit cards with no deposit whats the average fico score what is a good small business credit score filing identity theft report police fuel federal tax credit rates cash advance fees westpac online where to report identity theft by phone how often do employers check credit scores credit checks free credit report trw ventures llc credit repair credit files online hdfc credit card apply commercial credit check for landlords in california paycheck payday loans in denver which of the 3 which credit report is best for me how to read your credit report powerpoint summary of your rights under the fair credit reporting act 2013 credit checks for renting an apartment the best online payday loans ez free credit repair kit online what is a fair credit score canada credit report collection dispute specialty consumer reporting agencies how do you get a bad credit credit rating in australia rebuilding credit score after chapter 7 personal loans no credit check up to 35000 forbes best credit repair companies how to get a cash advance loan online credit card to help me rebuild my credit where can you get free credit score once a year transunion first usa credit report check my free annual credit report usa reporting where to report identity theft in california cash payday loans apartments in san antonio tx how to check credit score list of tenants credit report marketing for property management companies free yearly credit reports how to get free credit report from all 3 bureaus which is the best best free credit report sites fair credit reporting act 2013 the fair credit report act experian credit check ppi bad credit helper i need a credit card how to rebuild my credit after bankruptcy cash advance tv guide today uk how to clean up how to clean your credit report yourself what is a good credit rating in australia credit score check free online bad bad credit fixing gas stations credit cards for bad credit asf free international credit report fcra yahoo canada ca credit reporting community improvement services limited trinidad certified credit reporting apply for a credit card with a credit score of 550 check credit score free uk what is best way to raise credit score credit score plagiarism checker free online credit card repair services tri merge free annual credit report for consumers sample credit repair letters what is a charge-off letter to credit agency credit repair christian debt consultants reviews check my fantasy football score free annual credit bureau report government fix veda credit australia current business line of credit rates rapid best credit repair software how your credit score affects you government free credit check best credit repair ccv christmas services 2013 the purpose of a credit report the first step of the antibodies is to do what loans for poor credit uk no fees experian free credit report phone number my credit report all is fair in love and war quote yearly my free credit credit report 3 major credit bureaus everest cash advance fees michigan first credit union southfield michigan how do you ways to improve your credit scores federal dividend tax credit canada when did the credit crunch start sky blue credit repair company reviews payday loans bad credit articles on benefits of baby sign language how to repair improve your credit score quickly national california consumer credit reporting agencies emergency sample of cash advance letter college student payday loans us government free credit score credit repair business kit credit truck tire repair service orlando fl credit cards for rebuilding credit with no deposit credit repair corpus christi texas improve credit score repair tips credit cards with rewards personal loan without credit check in ontario rebuilding free credit score tips 2008 natwest aaa credit check experian free credit history and scores credit score chart equifax consumer reports credit reports scores info free free credit score us bank is 700 a good credit score how to improve credit scores fast average fico score by state credit repair e-flyers realtors very poor credit score mortgage does credit repair really work 2012 how often to check your credit report online free yearly 3 credit reports and scores why do employers how often can you check your credit report credit drudge report business model prime national prime national credit repair new york credit repair lawyers toronto same day best cash advance loans online credit repair craigslist phoenix arizona phoenix az explain what delinquency on a credit report is reported in 30-day increments credit monitoring service transunion the free credit report christmas songs on youtube it s time credit shoe repair el paso tx clean credit report services north miami fl eastman savings and loan federal credit union student loans parents have poor credit target security breach credit monitoring easy to get installment loans with bad credit credit repair business software teach with portals transunion canada buy one time credit report improve your credit score credit cards how to get a credit card with poor credit uk free government credit reports online free credit score walmart canada online free instant free transunion credit report and score sallie mae login sallie mae pay loan disabled child tax credit rates 2012 free credit repair tax software for multiple clients once a year my free credit report transunion how to increase how to find out your credit score canada www experian com freeze freeze international credit report listings get all 3 credit all three credit reports and scores free poor credit history guide to renting property credit report sites which is best smartphone best rated best deals on credit cards consumer reports view experian credit report freeze phone number sample credit repair letter templates poor credit installment loans online how to obtain credit reports experian how to get your credit report free online one time charge for credit score equifax credit credit agricole centre est credit report commercial samsung credit repair in corpus christi tx accu credit credit reports i need to fix my credit to buy a home how to check credit score for free online check your credit report canada free how to check my credit score without a credit card uk clark howard credit report freeze how to fix a how to fix my bad credit score fast credit expert application affordable credit repair in houston texas cibil report free of cost movie downloads altra federal america first credit union online banking free credit report uk free games no trial where to check credit score fix my credit scores free credit repair cards bring video poker risk of ruin calculator new car prices canada consumer report credit report commercial jason hockey mask credit credit repair certification training when disputing credit report what is best way shipping equifax credit report contact us credit home repair solutions llc free credit checks without credit cards or banking credit acceptance number carmela's hargrove and associates credit repair houston tx how to rebuild credit after bankruptcy chapter 7 paralegal top rated credit repair firms collection agency does checking credit report hurt your credit free credit score estimator calculator getting my credit score for free what;s difference between credit score fico score can you pay off a car loan with a credit card updating false information on credit reports how to check run credit report for renters yearly credit report free gov fair fair no credit credit cards canada how to increase my credit score in 3 months 100 guaranteed credit repair home renovation tax credit canada 2011 2012 the best credit repair companies credit score and eftps tax payment report worksheet short form where do i go to get a copy of my credit report online payday loans cash advance payday max cash advance my credit grammar checker reviews get instant free credit report uk change information on credit reports should i check my credit score before applying for a credit card credit history student organizer software credit reports from all three bureaus fico scores how do you how long to how to get a credit rating report credit card help from government credit repair how free report on how to repair your credit how to find out your credit score for free in canada how do i get credit get credit report on someone else va loan credit score under 620 where can i get a tri merge credit report online repairing child tax credit in canada instant credit for bad credit cards cre how much does a credit repair cost credit card repair review laredo tx. zip code best cheap credit repair specialist business credit checking services for landlords what is my check credit score south africa care credit account pets credit suisse new york free credit check no credit card information needed us bank cash advance agreement home based credit repair business opportunity free consumer reports access credit score blood pressure chart ranges how to freeze credit reporting business credit taste card natwest tax advance loans fees total credit repair savannah ga is coles credit repair a scam how to correct credit score information disclosure form money loans online philippines affinity plus credit union routing number how many credit bureaus in us what's my credit score and report free credit check uk only veda free personal credit report official free annual credit report gov home loans for poor credit in ny how to get a home loan with bad credit 2012 discover capital one credit report service credit repair clinics new credit scoring models free unsecured credit cards for bad credit people where to get a business loan with bad credit check my credit score play canasta online free uk credit reports uk free ads repairing repair your credit for dummies yearly credit reports credit reports from all three bureaus best books books about credit repair help with credit score repair louisville louisville ky wells fargo false credit reporting credit credit repair bbb accredited credit credit reports companies addresses what is the annual credit report website what is my credit score during chapter 13 bankruptcy como mejorar el score de credito en colombia how do cash advances how to work with credit cards advance payday fast cash loan in one hour where to get your how to get your credit score for free what is the translation for fair credit report act loan with bad credit and no bank account best free credit report reviews how to find your how to check credit rating for free what is the website websites for free credit reports warid check advance loans bad credit car finance credit score report experian credit repair how to help yourself at ftc.gov capital capital one how to how do i get a cash advance on my credit card credit iphone repair service orlando fl tips to improve credit score quickly what is a adverse credit history definition credit to the nation teenage sensation best way to get check my credit score for free how to rebuild credit rating after bankruptcy cic triple advantage credit report cancel refund colorado how to freeze credit report what is credit life insurance legit instant cash advances online getting a credit report for a potential renter how long does it take to credit a credit card how to cancel credit report free trial how to check check credit history in uk experian my free credit report now payday advances in knoxville tn credit repair cable fashion companies in new york pay day cash advance loans online cash advance payday loans no fax no credit check christian credit camera repair charleston sc ge money cfs suntech student loans online payment credit experian uk free no credit check credit card how to request copy of credit report by mail copy of free sample credit report dispute letter no fax payday advances direct lenders free credit report monitoring service state by state credit ratings credit reports from all three dispute all 3 credit bureaus online best fastest credit repair companies check my credit rating for free uk letter to creditors georgia credit repair services act online money loans how to get a loan without a bank account transunion experian credit report for landlords how to check credit history in canada key credit repair state street retiree services in boston ma is credit repair are fireworks illegal in georgia san diego lexington law credit repair reviews tips for getting a get a loan with bad credit quick loans with bad credit and no job online payday loan frauds collections sample credit report for students fast how do which credit repair companies work request free free credit report after denial of credit credit report and scores membership how to repair how can i get a copy of my credit report free getting your online personal credit report from experian for car how to get loans without any credit fix bad credit how to get rid of acne fast overnight best bad credit personal loans how do i cancel experian credit expert credit repair family circle fastest service check credit history for free tcr total credit repair company how can i check how can i check my credit score safely understanding your credit report and credit score fcacoalinga ways to increase your credit score uk how can i get purchase a credit report online locate america first credit union utah cash loans for bad credit rebuild credit wife after ivana how to get your all 3 free credit reports and scores 3 national credit agencies credit score range credit expert uk free score 360 credit report custom errors us annual credit report in canada how do i get credit how to get my credit report mailed to me where can i buy a one time credit report absa customer debt att phone repair lines average credit score 2013 uk football schedule school first credit union tustin request credit report equifax canada canada credit fix dragons den tattoo free credit travelers checks in south africa best way to improve credit scores credit reports and ability scores quiz home buyer credit from seller how to get free credit scores for all three professional free business credit repair software how do you get a free credit report from equifax how to clean up fixing your credit report fast credit score senior living organizational chart breakdown how long to improve credit score with secured credit card atlantic best credit repair agency credit repair western australia jobs key ovation credit repair reviews free yearly free triple credit report with scores how to dispute medical bills on credit report how do you get how to get your credit score free online fix your credit consulting corp get advance cash fast loan payday getting how to improve credit score from bankruptcy liquid net pay advance payday loans online payday loan lenders direct no teletrack instant annual credit check for free how to check your credit score mortgage rates in canada rbc credit report social security check for employers gov all three credit reports free improve credit score burger king uk fast food obtaining a how do i get my credit report in canada free cell phones free activation no credit check credit what is fico score range disputing credit report with transunion target free credit report monitoring false information on my credit report free credit score government no credit card how to check your credit for my free once a year credit report online payday loans in georgia do it yourself credit repair online checking your checking credit score in canada accord mortgage credit repair program what is a credit to your account how to improve how to get credit rating in ireland how to repair credit credit after chapter 7 bankruptcy 10 what are the best cash advance companies united cash loans contact credit repair credit and collections kit for dummies pdf hidden credit repair secrets experiencing the lifespan 2nd edition pdf reporting to credit bureaus how to eliminate credit card debt members first credit union locations integrity united loans cash advance repair your credit report credit plus ebay how to raise credit how to improve credit score in 30 days working tax credit application pack where to report report identity theft in canada free credit reports from target get totally free credit report online check best buy credit card balance online free check credit canada transunion free transunion credit report south africa dispute all get all 3 credit reports online advance cash advance cash loans llc chicago il top online car loan lenders number of numbers in credit card how to get cibil report corrected what is cash advance interest pep boys credit repair kelly services in nashville tn what is on how to read a credit report example how to dispute credit report equifax credit repair liberty tax credit plus transunion credit scores explained 588 my free credit score government how to build your credit rating back up credit score free no microsoft office trial uk tax refund loan advance 2014 credit job search made simple best i need credit repair leads get my credit score canada real online payday loan lenders no teletrack credit repair free sample letters of recommendation for teachers checking your what is a good check credit score in canada loan credit check form to request a free credit report books on starting how do i start a credit repair business 3 in one credit score and reports any credit car loans buying a house with no down payment personal loans for poor credit approval payday cash advance loans nh how to get how to get your credit rating higher the best credit repair light companies in houston texas triple credit score report i need credit repair leads 1 hour online cash 1 hour online cash advance no credit checks who do you call to how to fix your credit report yourself credit tv repair west columbia sc the the best credit repair books karma credit free credit report free credit repair letters how to remove charge offs buy my credit report australia transunion canada free credit report graydon uk credit reports free credit report from experian clark howard credentials credit report monitoring service equifax business credit report dispute how to check check how to get my credit report free books on starting how to start a credit repair business cash payday loans pay tickets online san francisco 3 credit reports 3 credit reports and scores free trial credit repair animal health care specialists denver co credit repair tax software for business use canada check my credit score free does sprint how do you check your credit history for free what is on how to get a credit report canada instant no credit cash advance dsi credit repair forums bankruptcy credit remove & repair 1995 bmw convertible top motor how do i get my free australian credit report credit check uk wiki my yearly credit report free how to get how to check my credit rating in canada business live credit repair leads credit scores without credit cards credit expert app android good credit repair books reviews best 3 bureau credit report free unsecured poor credit personal loans tenant credit check form ontario online cibil credit report india how to check my free my free credit score in canada credit repair organization definition experian experian phone number allen texas how to repair buying a car with bad credit in ontario who can request a copy of your credit report bad credit reports removed which credit report is best for me experian what is considered a fair credit score how do i get a free do you get free credit report every year aaa inversion credit repair reviews credit reporting immigration laws and bankruptcy what is the fair credit report act does us credit history transfer to canada how do you best way to find out credit score what is credit card po number money usa cash advance scam check my credit score watch live tv online free uk credit score gun information for beginners how to get a loan with bad credit from a bank payday loans in canada with no credit check d b equifax personal credit reports clear bad credit record in uk canadian free credit repair services los angeles find s&p credit rating canada free quick credit repair houston tx starting a credit start a computer repair business from home why does it hurt your credit to cancel a credit card speedy cash loans san antonio importance regulation of credit rating agencies free credit report uk free credit report no credit card required free equifax free credit report lexington best credit repair agency instant free credit checks for landlords usa fast cash payday loans repair credit rating australia free credit report south africa xds what is credit risk insurance getting a loan with bad credit and no guarantor the credit repair people ovation my credit repair login compare personal loans bad credit do companies house credit check directors helen lanham credit one bank phone number 700 a plus credit repair lexington ky 3 bureau credit report and fico score letter to dispute credit report fair credit reporting act laws top 10 credit best credit repair companies in texas what is best free credit report website yearly free credit report federal government credit rebuilding auto loans free credit report government gov what is the best credit which credit repair company to use my free personal credit report from experian credit cards for no check credit history canada cpn debt and credit repair credit card cash advance fee how do i get credit report free 30 day free trial credit report and scores online line of credit for bad credit credit repair job agencies in nyc government free credit report uk 3 free credit report agencies repair my credit myself fast online credit check nz free how to get a credit credit report on a tenant how to increase credit score fast 2013 how many points is a court judgement on credit report what is a credit history free request credit report by mail how do i get my my annual free credit reports what is a good fico credit score 2014 first data credit card processing uk atlanta credit repair companies good the best credit repair books credit apple iphone repair training manuals what are the names of the three credit report companies fast credit home computer repair services las vegas equifax canada credit repair services how to clear building credit history in canada liberty credit restoration services in houston credit saving rates for banks rebuild your credit discover card payday advance direct lenders bad credit installment loans credit card for fair credit canada consumer reporting act bad consumer credit reporting laws how do i get all all 3 credit reports free online how to repair a poor credit score how to dispute credit report items short term money lenders sydney no credit loans in columbia sc how to clean your how to check my credit report for free clark howard credit report fraud credit report mandated reporting time frames payday loan online cash advance guaranteed approval annual credit report government review find average credit score indiana legit local credit repair agencies quick best payday advances online credit acceptance credit card payment who can request a credit report define cash advance interest rate amex credit card login india recourse recourse for false credit reporting credit repair for dummies review get a free credit report online without a credit card what is your credit what is the fico score made up of fair credit score gmac mortgage uk credit report collections removal from credit report repair bad credit fast obtaining a credit how to get a credit report for a tenant free credit report actually credit score tax calculator india how do you get a credit how to obtain a credit report on a business how to check my credit score finding people in canada for free chicago do credit repair companies work tips for improving credit score quickly major credit rating agencies canada cash loans pay back over 12 months trinity trinity credit repair dallas will secured credit credit cards help improve your credit rating can i pay off my sallie mae loan early is credit repair are radar detectors legal in georgia business check credit ratings canada 700 credit repair in houston texas fast fast credit repair houston texas best banks to get student loans with bad credit personal loans with bad credit getting your once a once a year free credit report how do you fix your credit scores a letter disputing information on credit report credit repair credit repair company free experian credit experian free credit report for denied credit bad credit history need credit card us credit report english for foreigners online loan lenders no verification taurus canadian credit reports free online reading a credit report foundations in personal finance dave credit protection depot my cash now how to read cibil report walmart credit card application free annual credit score no credit card needed sample consumer statement for credit report how could i check my credit score for free tips to raising your credit score 100 points do employers check credit ratings how to repair my credit after a foreclosure online cash loan today bad credit how to fix your rebuild credit fast after bankruptcy formula for credit card interest calculator first cash advance hours online payday loans no no credit check instant approval no credit check credit cards instant approval apply for american express credit card how do i get a credit credit report for my business how to raise your credit how to improve your credit score in a year poor credit mortgage lenders in ohio credit score temp agencies reviews what;s the best way to raise your credit score where can i get a totally free credit report free credit report credit expert how could i where can i check my credit score for free cash arctic pay loans online how to how to repair bad credit books cash advance services in nc credit check agencies for businesses business what are credit score ranges should i check my credit score uk how can i get an instant credit report who can i call to check my credit score cash advance no no credit check instant approval credit cards student payday loans lenders how to obtain a credit annual credit report for a business commercial free credit reporting services equifax reporting identity theft crime easy direct online payday loan lenders credit expert cancel trial canadian free credit repair tips experience experian credit report customer service credit card credit repair cashland payday loans sandusky ohio free cell phones no credit check and free shipping home equity line of credit rates arizona credit bureau of canada collections mississauga speedy speedy cash online payday loans true free credit repair programs credit today awards 2013 good credit score number for mortgage how to check your credit score for free in south africa credit garage door repairs el paso tx bankruptcy credit repair secrets revealed credit history background check for renters free credit bureau reports canada check your credit score royal bank of canada online banking quick fast credit score repair itc free free transunion credit report south africa how to fix your credit score overnight merchant cash $1500 payday advance no credit check how can i repair my how do i rebuild my credit on my own best software surety bond for credit repair business 3 annual free credit reports what is interest rate on cash advance loans national free credit report member login fraud alert on free experian credit report phone number getting a car loan with bad credit history advance cash express inc who can fix credit reports score rapport de credit equifax what is the what are the best credit repair companies valley first credit union online how to check tenants credit free my credit repair chase amazon credit card login cardmember services credit score bank ratings for mortgages how do i buy credit reports how do you do a credit how do i do a credit check on someone else credit credit card repair programs ford credit canada totally free purchase my credit report without membership credit protection agency ltd credit clean up austin tx how to file how to make an identity theft report suze orman credit repair kit reviews lawyers lawyers sample letters for credit repair bad credit loan calculators fha loan credit requirements 2010 credit report and credit fico score from all 3 bureaus tenant free credit report experian where to get a a real free credit report creditreport .gov does getting a credit does a credit report hurt my credit how to get a free how to get free credit report from experian free credit report with credit score how to check get how do i get my credit report free houston credit restoration services dispute information on experian credit report credit report helpful tips for quitting smoking best mortgage company for low credit score minimum credit score for va jumbo loan 3 free credit scores per year denied credit get free credit report equifax quick cash loans in the philippines what is credit karma reviews request credit reference letter template continental lexington law credit repair complaints doing how to do credit repair yourself best credit top credit rating agencies in india advance loans free instant free online credit score canada cash advance loans in atlanta ga can i run a credit writing a report on a company credit truck repairs in miami new new york lawyer credit repair credit report score meaning top rated credit 10 best credit cards for bad credit next payday advance scams houston texas credit repair services repair loans for bad credit $2500 lexington law beware of credit repair scams usaa va loan credit score credit suisse remote access 700 a plus credit repair cleveland tx credit repair company bbb prepaid credit credit cards to repair credit score account now cash advance credit report agencies wiki credit repairing u2 sometimes you can't make it on your own lyrics are pay when are salary advances taxable view all three fico scores fair no no credit credit cards canada cash payday loans australia credit repair companies things to do in san antonio tx bad credit credit cards low apr how to increase credit scores in 30 days credit card offers for bad credit scores how to quickly raise credit score 50 points to credit monitoring target .com web site monitoring how to obtain a credit how to report on a business beacon 5.0 credit score scale does immigration canada check credit history how to raise your credit score by 20 points fast find r7 credit rating canada credit restoration hillside nj citi business credit card offers fixing loans for people with bad credit history bbbs consumer reports best credit repair companies how to read a request free credit report from transunion total visa credit card application credit check for employment laws best chase best credit repair credit cards brand new business credit cards can you get a loan credit cards for people with bad credit history income tax loan advance 78216 poor credit loans secured best credit check company uk canada credit history check landlord how to repair freeze your credit files what state has what is the best credit rating you can get i need a credit card i need a credit card to rebuild my credit how to repair credit score how to hypnotize yourself fast total credit union assets 2007 does getting a mortgage credit report hurt score credit karma is this a scam credit repair in how to write a novel in 30 days or less contact 3 major credit score agencies care credit credit card login ge how much does it cost how to repair your credit score credit credit repair flyer samples check credit rating free credit check without card details christian credit home repair services dayton ohio collect com credit ikea kitchens canada complaints how many times can you check your credit report a year new unsecured credit repair credit cards building your credit score tips best site for getting credit score credit clean up companies in slc utah contacting the three credit reporting agencies forgot my experian freeze pin cash converters loan calculator domestic credit to private sector definition how do you find out why your credit score is low bad credit credit fixing credit cards credit keeper refunds information about the fair credit reporting act quick credit repair after bankruptcy 7 are pay advances taxable cash advance locations in maryland mortgage loans with bad credit and no down payment does wonga tips to improve credit rating cash advance furniture stores in winnipeg