НАКАЗ №176 від 17.06.2011 Про порядок роботи КЗШ № 68 щодо обліку руху учнів та ведення алфавітної книги

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 68

 

 

НАКАЗ

 

м. Кривий Ріг

від 17.06.2011 року                                                                                        № 176

 

 

Про порядок роботи  КЗШ№ 68

щодо обліку руху учнів та ведення алфавітної книги

 

 

На виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 16, 18, 34 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 5 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», пп. 17, 18, 19, 20, 22, 27, 40 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, п. 2.5., 2.7. «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284, наказів Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 (зі змінами, затвердженими наказом від 12.09.2008 № 845 та від 21.12.2009 № 1151), Положення про визнання іноземних документів про освіту, затвердженого наказом Міністерства освіти науки України від 20.08.2003 № 563, Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.12.2010 № 1/9-950 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», від 17.02.2011 № 1/9-109 «Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», наказу Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації «Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Дніпропетровської області» та з метою упорядкування роботи щодо обліку руху учнів та ведення алфавітної книги у загальноосвітньому навчальному закладі

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити «Рекомендації щодо порядку роботи загальноосвітнього навчального закладу з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги» (далі – Рекомендації) (додаються).

2.Секретареві школи Поповій Н.О. взяти Рекомендації до керівництва в практичній  роботі.

3.Заступникам директора з НВР:

3.1.Взяти Рекомендації до роботи з метою контролю за нормативністю діяльності.

3.2.Проводити аналіз руху учнів по школі.

Щомісяця

3.3.Надавати до районного відділу освіти що семестрову  інформацію про рух учнів у КЗШ № 68. Вересень, січень, травень

4.Контроль за виконанням даного наказу лишаю за собою.

 

Директор школи                                                                            Л.Камлик

 

З наказом ознайомлені:

Попова Н.О.

Синичич В.В.

Кужева В.В.

 

 ДОДАТОК

 до наказу

 №176 від17.06.2011

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо порядку роботи КЗШ № 68 з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги

 

На виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 16, 18, 34 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 5 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», пп. 17, 18, 19, 20, 22, 27, 40 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, п. 2.5., 2.7. «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284, наказів Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні»,  Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 (зі змінами, затвердженими наказом від 12.09.2008 № 845 та від 21.12.2009 № 1151), Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.12.2010 № 1/9-950 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», від 17.02.2011 № 1/9-109 «Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», наказу Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 14.03.2011 № 147 «Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Дніпропетровської області» та з метою упорядкування роботи загальноосвітнього навчального закладу рекомендується проводити роботу таким чином:

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ

Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.[1] Держава гарантує молоді право на отримання повної загальної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і може отримуватись у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів.[2] Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах.[3] Відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми покладається на їх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, – на осіб, які їх замінюють, або загальноосвітні навчальні заклади, де вони виховуються.[4]

Навчальний рік у закладі будь-якого типу і форми власності починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.[5], [6], [7], [8].

Атестація включається у структуру навчального року.[9] Державна підсумкова атестація для випускників 11-х класів проводиться з трьох предметів з 20 по 26 травня 2012 року у вигляді шкільних підсумкових контрольних робіт. У цьому навчальному році навчальні заняття завершуються в 11-х класах 18 травня 2012 року, у 1–10-х класах – 26 травня 2012 року. Після завершення навчальних занять у загальноосвітніх навчальних закладах 27 травня проводиться свято «Останній дзвоник».[10] Документи про повну загальну середню освіту вручаються випускникам 28 травня 2012 року. на урочистих зборах.[11]

 

ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО КЗШ № 68

Згідно закріпленої за загальноосвітнім навчальним закладом відповідної території обслуговування (видається наказ голови Саксаганського району ) до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають їх відвідувати.[12], [13], [14]

Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора школи[15] (додаток 1).

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка[16], особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу)[17], до загальноосвітнього навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти[18] (вказуються інші умови зарахування, що не суперечать законодавству України).[19]

Не допускається збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, довідок з місця роботи, проживання, про заробітну плату батьків, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до систематичного навчання в школі.[20]

Наказ про зарахування дитини до 1 класу КЗШ № 68 видається директором на основі поданих документів, як правило, до початку навчального року.[21]

До першого класу зараховуються, як правило[22], діти з шести років[23], [24] і які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання.[25]

Обстеження фахівцями й оцінку функціональної готовності дитини до школи проводять за рік (у 5 або в 6 років) перед вступом до школи[26].

Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах на кожного учня-першокласника оформляється особова справа.[27]

Зарахування учнів (вихованців) до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування., [28]

При прийомі дитини до 1 класу є неприпустимими проведення тестувань, співбесід, екзаменів тощо з перевірки засвоєння навчально-виховної програми дошкільного навчального закладу.[29]

Учні 1 класу, які навчаються на базі дошкільного навчального закладу, як правило, враховуються в контингент загальноосвітнього та дошкільного навчальних закладів. Клас (група) одночасно є класом загальноосвітнього та групою дошкільного навчальних закладів.[30] Контингент учнів 1 класу, які навчаються на базі дошкільного навчального закладу, у статистичній звітності показуються: як вихованці дошкільного навчального закладу – у формі № 85-К (за винятком тих, які відвідують лише навчальні заняття) і як учні загальноосвітнього навчального закладу – у формі № ЗНЗ-1.[31]

За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, учні можуть перебувати у закладі тільки на період навчальних занять. У цьому випадку вони не є вихованцями дошкільного навчального закладу, враховуються лише в контингент учнів загальноосвітнього навчального закладу.[32]

Учні, які закінчили 1 клас на базі дошкільного начального закладу, продовжують навчання у 2 класі загальноосвітньої школи.[33]

Проходження дитиною підготовки до школи у дитячих садках, підготовчих групах при школах, вдома не замінює навчання в першому класі, не є підставою для зарахування дітей до других класів.[34]

 

ЗАРАХУВАННЯ/ ВІДРАХУВАННЯ ДО КЗШ № 68

Приймання до загальноосвітньої школи № 68 відбувається без конкурсу.[35]

До загальноосвітнього навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.[36]

 

 

ПЕРЕВЕДЕННЯ УЧНІВ ДО НАСТУПНОГО КЛАСУ

Переведення учнів (вихованців)  до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН[37], [38]: за рішенням педагогічної ради, яке затверджується наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, незалежно від рівня навчальних досягнень учні (вихованці):

- 1-3-х, 5-8-х і 10(11)-х класів на підставі річного оцінювання переводяться до наступних класів;

- 4-х класів переводяться до основної школи[39]; Педагогічна рада загальноосвітнього навчального закладу на підставі результатів навчальної діяльності учнів ухвалює рішення про переведення їх до основної школи.[40]

- 9-х і 11-х класів на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації отримують відповідні документи про освіту та випускаються із загальноосвітнього навчального закладу.[41]

Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).[42]

Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).[43], [44]. За наслідками річного оцінювання, яке проводиться у серпні-вересні, педагогічна рада загальноосвітнього навчального закладу приймає остаточне рішення щодо подальшого навчання учня (переведення його до наступного класу, на навчання за скоригованою навчальною програмою з окремих предметів, на індивідуальну форму навчання тощо). На підставі рішення педагогічної ради керівникзагальноосвітнього навчального закладу видає наказ, який у письмовій формі доводиться до відома учня, батьків (осіб, які їх замінюють).[45] Учні (вихованці), які не пройшли річного оцінювання в серпні-вересні, зараховуються до наступного класу, де їх навчання відбуватиметься за скоригованими навчальними програмами з відповідних предметів. Річне оцінювання за попередній клас таких учнів здійснюватиметься протягом навчального року відповідно до часу засвоєння програмового матеріалу. За підсумками цього оцінювання та на підставі рішення педагогічної ради видається наказ керівника загальноосвітнього навчального закладу.[46] Випускники 9-х класів, які не атестовані з одного і більше предметів, можуть зараховуватись до 10-х класів середніх загальноосвітніх шкіл, вечірніх (змінних) шкіл.[47]

 

ВІДРАХУВАННЯ УЧНІВ ІЗ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У разі потреби учень (вихованець) може перейти упродовж будь-якого року навчання до іншого загальноосвітнього навчального закладу.[48] Переведення учнів (вихованців) до іншого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється за наявності особових справ учнів (вихованців) встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.[49]

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття[50].

У разі переходу учня до іншого загальноосвітнього навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого загальноосвітнього навчального закладу[51].

У разі вибуття учня упродовж поточного навчального року з населеного пункту

 • на тимчасове навчання за кордон – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та документи, що підтверджують запрошення чи направлення учня на навчання;
 • на постійне місце проживання за кордон – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та документи, що підтверджують виїзд дитини (підлітка) за кордон;
 • до іншого населеного пункту з реєстрацією – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та разом із заявою документи, що підтверджують виїзд дитини (підлітка) до іншого населеного пункту (копія довідки із ЖЕД про зняття з квартирного обліку або копія сторінки паспорта батьків із штампом про виписку);
 • до іншого населеного пункту без реєстрації – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та упродовж місяця з дня відрахування дитини (підлітка) довідку, що підтверджує навчання в загальноосвітньому навчальному закладі іншого населеного пункту.

Кожен випадок розглядається керівником закладу індивідуально. Заява батьків про відрахування учня повинна містити максимально точну інформацію про місце подальшого проживання та навчання дитини (підлітка). За нормативність переходу учня з одного загальноосвітнього навчального закладу до іншого несуть солідарну відповідальність керівники обох загальноосвітніх навчальних закладів.

У разі переходу учня упродовж поточного навчального року до іншого загальноосвітнього навчального закладу в межах населеного пункту подаються такі документи:

 • заява батьків або осіб, які їх замінюють, про перехід дитини (підлітка) до іншого загальноосвітнього навчального закладу (із зазначенням причини);
 • учнівський квиток;[52]
 • довідка від загальноосвітнього навчального закладу в межах міста, до якого учень буде зарахований, із записом «буде зарахований».

Упродовж 10 днів після отримання довідки від загальноосвітнього навчального закладу, до якого учень буде зарахований, із записом «буде зарахований», секретар закладу, із якого відбулося відрахування учня, зв’язується за телефоном із адміністрацією закладу (в межах міста), до якого, за довідкою, повинен був прибути учень і на довідці цього закладу записує реквізити наказу про зарахування дитини (підлітка) до іншого загальноосвітнього навчального закладу. Якщо після 10 днів з часу отримання довідки учень не приступив до навчання в іншому загальноосвітньому навчальному закладі, керівник загальноосвітнього навчального закладу, із якого вибув учень із залученням класного керівника вживає заходів з метою повернення дитини (підлітка) на навчання та в окремих випадках до притягнення батьків до відповідальності.

Якщо учень вибуває за межі області, то закладом, з якого він вибув, надсилається лист з повідомленням у школу, в якій навчається дитина, і отримується довідка з записом «навчається».

Учні з поглибленим вивченням окремих предметів, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1, 2, 3) хоча б з одного (профільного) предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника можуть відраховуватися із зазначених вище класів і переводяться до академічних.. Про можливе відрахування не пізніше ніж за місяць письмово повідомляються батьки учня (особи, які їх замінюють).

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ, БАТЬКИ ЯКИХ НЕ Є ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ, АБО Є ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають повну загальну середню освіту у порядку, встановленому для громадян України[53]. Керівник зараховує дитину іноземців (чи осіб без громадянства) лише впевнившись, що батьки, або особи, які їх замінюють, на законних підставах перебувають в Україні. Для іноземців та осіб без громадянства законними підставами перебування на території України є[54].

• реєстрація на території України паспортного документа,

• або наявність посвідки на постійне чи тимчасове проживання в Україні,

• або документів, що посвідчують отримання статусу біженця чи притулку в Україні.

Іноземець чи особа без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, зобов’язані упродовж десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання[55]. Для зарахування дитини іноземців (чи осіб без громадянства) батьки, або особи, які їх замінюють, окрім заяви та медичної «Індивідуальної картки дитини», повинні надати оригінали та перекладені на державну мову і завірені нотаріально копії:

• свідоцтва (або іншого паспортного документа) дитини;

• для учнів, що прибувають до 2–9-х, 11-х класів – табеля за попередній клас;

• для учнів 10-х, 11-х класів – документа про освіту (свідоцтва про базову освіту українського зразка, або іноземного документа про базову освіту, визнаного Міністерством освіти і науки України[56];

• паспортного документа батьків, який підтверджує законність їх перебування в Україні.

У разі, коли батьки, або особи, які їх замінюють, з поважних причин не мають змоги надати документи про освіту дитини керівник за їхньою заявою[57] повинен організувати атестацію дитини з усіх предметів інваріантної складової навчального робочого плану класу, зазначеного батьками. Керівник зараховує дитину іноземців, або осіб без громадянства, які на законних підставах тимчасово перебувають в Україні лише на термін їх перебування у країні (згідно з терміном реєстрації). У випадку, коли батьки-іноземці, чи особи без громадянства, своєчасно не надають документи про продовження реєстрації, керівник відраховує дитину із закладу.

Визнання іноземних документів про освіту здійснюється на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 21.11.2003 № 1/9-543 «Щодо визнання іноземних документів про освіту, в тому числі дітей – громадян України, які перебували за кордоном у зв’язку із тривалим відрядженням батьків-дипломатичних працівників».

 

ВЕДЕННЯ АЛФАВІТНОЇ КНИГИ

Алфавітна книга запису учнів належить до переліку обов’язкової ділової документації[58] і ведеться в кожному загальноосвітньому навчальному закладі[59] державною мовою.[60] Для ведення алфавітної книги первинними документами є особові справи учнів. Алфавітна книга зберігається у спеціально обладнаних шафах і не повинна мати доступу сторонніх осіб.

У книгу записуються всі учні загальноосвітнього навчального закладу. Щороку список поповнюється записом учнів нового прийому. Учні в список записуються в алфавітному порядку, незалежно від класів, у яких вони навчаються.[61]

Для кожної літери алфавіту відводяться окремі сторінки, і по кожній літері ведеться своя порядкова нумерація. Порядковий номер запису учня в книзі одночасно є номером його особової справи. Зазначений номер вноситься класним керівником у відповідну графу класного журналу напроти прізвища учня.[62]

У колонці «Рік, місяць і число народження» запис робиться, наприклад, таким чином: 1999.09.01., якщо дитина народилася 1 вересня 1999 р.

У колонці «Стать» робиться запис однієї букви, відповідно: Ж, або Ч.

У колонці «Дата вступу до школи» зазначається дата (наприклад, 01.09.2005). Наказ про зарахування/відрахування видається на кожного учня окремо, за виключенням зарахування до 1-х та 10-х класів та зарахування на підставі рішення конкурсної комісії.

У колонку «Домашня адреса» вноситься, як правило, адреса реєстрації учня, яка вказана батьками, або особами, що їх замінюють, у заяві про зарахування дитини до загальноосвітнього навчального закладу.

На особовій справі учня цей номер проставляється у вигляді дробу. Наприклад, № В/12 означає, що учень занесений в алфавітну книгу на літеру «В» під номером 12.

З особливою ретельністю потрібно вести записи про відрахування учнів із загальноосвітнього навчального закладу. Вибулими вважаються учні, які закінчили школу, переїхали на нове місце проживання, перейшли до іншої школи або учбового закладу, а також виключені зі школи. Тимчасове припинення навчання (наприклад, через хворобу) в алфавітній книзі не відмічається.[63]

При вибутті учня на лікування і тимчасове навчання до закладу санаторного типу видається наказ по школі про вибуття 
(не відрахування!) учня на лікування до закладу санаторного типу із зазначенням підстав (направлення відповідного 
органу управління освітою (із зазначенням рекомендованого терміну); заяви батьків або осіб, які їх замінюють)[64], 
у класному журналі на всіх предметних сторінках відсутність учня, який вибуває на лікування, позначається літерою «н». 
Батькам, або особам, які їх замінюють, видається, як правило, витяг з особової справи та документ про наявний рівен
освіти[65], якщо ці документи вимагає заклад санаторного типу.
На сторінці зведеного руху учнів у класному журналі напроти прізвища учня, який вибуває на лікування, позначається 
літерами «п/п» (поважна причина відсутності). Зміни до алфавітної книги в такому разі не вносяться.
За вихованцем санаторної школи-інтернату зберігається місце в загальноосвітньому навчальному закладі, де він навчався
 попередньо,
 куди він повертається у відповідний клас на підставі документа про наявний рівень освіти без будь-якої додаткової 
перевірки
 знань[66] з урахуванням максимально можливої наповнюваності у класі не більше 30 учнів.[67] Після прибуття учня із 
санаторного
 закладу, підсумкові оцінки переносяться до класного журналу (Додаток 3).

 

Відрахування учня оформляється наказом директора загальноосвітнього навчального закладу (Додаток 2) із зазначенням причини відрахування. Одночасно в графу «Дата і номер наказу відрахування (про вибуття)» алфавітної книги заноситься номер і дата наказу, а в графі «Причина відрахування (вибуття) (в т.ч. закінчення школи)» точно вказується причина відрахування.[68]

Якщо раніше відрахований учень, відрахування якого оформлене наказом, знову повернувся до школи, то дані про нього записуються як на новозарахованого, при цьому дата повернення учня з поміткою «поверн.» записується в графі «Дата вступу до школи».[69]

 

При зміні прізвища учня, видається наказ по школі (на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, та свідоцтва про народження дитини чи паспорта), у якому вказується про зміну прізвища учня та внесення відповідних змін до алфавітної книги (зазначається відрахування учня із сторінки за старим прізвищем і запис зарахування учня на сторінку з новим прізвищем).

 

При переведенні учня в паралельний клас з метою оптимізації шкільної мережі видається наказ по школі, у якому вказується про переведення учня із якого і до якого класу паралелі та внесення відповідних змін до алфавітної книги таким чином: у клітині для запису класу над записом з нумерацією і буквою класу робиться нумероване посилання1, а внизу сторінки робиться такий запис, наприклад: «1 переведений з 10-А до 10-Б, наказ від _._200_ № __». Якщо на одній сторінці алфавітної книги слід зробити наступний запис про переведення учня в паралельний клас, нумерація посилань продовжується.

У графі «Відмітка про видачу особової справи»

 • коли учень вибуває зі школи, робиться відмітка «видано»;
 • коли учень закінчує загальноосвітній навчальний заклад, робиться запис, що особову справу передано до архіву закладу: «архів».

При використанні всіх сторінок алфавітної книги на ту чи іншу літеру продовження записів проводиться в новій книзі в порядку наступних номерів по кожній літері.[70]

Усі записи в алфавітній книзі повинні вестись чітко, акуратно чорнилом або пастою. Виправлення в книзі скріплюються підписом директора школи.[71]

На початку і в кінці навчального року в першому розділі книги підбиваються підсумки руху учнів за кожною літерою і зведені дані заносяться в другий розділ. На початок навчального року (05.09.) записуються дані про зарахування і відрахування учнів за час літніх канікул. А на кінець навчального року – зарахування і відрахування учнів з 05.09. – до кінця навчального року, включаючи екзамени[72] (не пізніше 01.07.).

Книга повинна бути поаркушно пронумерована, прошнурована і скріплена підписом директора та печаткою школи. Відповідний запис на останній сторінці алфавітної книги робиться з початком її ведення. Вона є документом суворої звітності і зберігається у директора школи.[73]

 

Робота на початку навчального року з алфавітною книгою відбувається в один етап:

1) Зарахування учнів (1, 10-ті класи). Після видання наказу 05.09.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (Вибуло __ прибуло ___, є на 05.09.2011 – ____ учнів).

Робота в кінці навчального року з алфавітною книгою відбувається в п’ять етапів. Записи здійснюються в стовпчик:

 1. Випуск учнів 11-х класів. Після рішення педради і видання наказу 28.05.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (11-ті класи. Вибуло __ прибуло ___, є на 28[74].05.2011 – ____ учнів).
 2. Переведення учнів початкової школи (1–4-ті класи). Після рішення педради і видання наказу 02.06.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (1–4-ті класи. Вибуло __ прибуло ___, є на 02.06.2011 – ____ учнів)[75].
 3. Переведення учнів 5–8-х, 10-х класів. Після рішення педради і видання наказу 10.06.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (5–8, 10 класи. Вибуло __ прибуло ___, є на 10.06.2011 – ____ учнів)[76].
 4. Випуск учнів 9-х класів. Після рішення педради і видання наказу 17.06.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (9-ті класи. Вибуло __ прибуло ___, є на 17.06.2011 – ____ учнів)[77].
 5. Рух учнів на кінець навчального року зводиться за сумою контрольних чисел за кожною літерою щодо руху учнів:

- 11-х класів,

- 1–4-х класів,

- 5–8-х, 10-х класів

- 9-х класів

Якщо діти відраховуються/зараховуються в 1–4-х класах після 02.06.2011, в 5–8-х, 10-х класах після 10.06.2011[78], вони вважаються зарахованими/відрахованими за літо.

Випуск учнів 9-х та 11-х класів здійснюється до закінчення поточного навчального року і їхня кількість не враховується в кількість учнів на кінець навчального року і не враховується, як такі, що вибули за літо.

Ведення алфавітної книги у електронному вигляді допускається при обов’язковому дублюванні записів у книзі встановленого зразка фабричного виробництва.[79]Алфавітна книга запису учнів зберігається упродовж 50 років

                                                                               ДОДАТОК 1

до «Рекомендацій щодо порядку роботи КЗШ № 68 з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги»

 

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 68

повна назва закладу

 

НАКАЗ

від __ ______ 20__ р.                                                           № __

 

Про зарахування до складу учнів ____ класу

_______ _________ ___________

П.І.Б

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, п. 2.5., 2.7. «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284,[80] наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»[81] та на підставі заяви батьків _______П.І.Б.____(або осіб, які їх замінюють), про зарахування дитини (підлітка) до загальноосвітнього навчального закладу від __.__.20__, особової справи учня та медичної карти (форма № 26)

НАКАЗУЮ:

 1. Зарахувати _______П.І.Б.____ до складу учнів _____ класу.
 2. Секретарю школи _______П.І.Б.____:
 3. Внести прізвище учня до алфавітної книги за відповідною літерою;
 4. Змінити номер на особовій справі учня, виходячи з номера, присвоєного в алфавітній книзі;
 5. Змінити назву закладу в особовій справі учня;
 6. Розмістити особову справу зарахованого учня до папки з особовими справами ___ класу;
 7. Внести прізвище учня до списку класу, що знаходиться в папці з особовими справами, після червоної горизонтальної риски в кінці списку;
 8. Класному керівникові _____________ _____________ _____________:
 9. Внести прізвище учня до сторінок класного журналу;
 10. Передати оновлений список учнів класу до медичного кабінету школи.
 11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор Криворізької загальноосвітньої

школи І–ІІІ ступенів №68

 

                                                                    _________________Л.Я.Камлик


ДОДАТОК 2

до «Рекомендацій щодо порядку роботи КЗШ № 68 з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги»

 

повна назва закладу

 

НАКАЗ

від __ ______ 20__ р.                                                           № __

 

Про відрахування із складу учнів ____ класу

_______ _________ ___________

П.І.Б

 

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, п. 2.5., 2.7. «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284[82] та на підставі заяви батьків _______П.І.Б.____(або осіб, які їх замінюють), про відрахування дитини (підлітка) до іншого загальноосвітнього навчального закладу (додається), довідки від __.__.____ № ___ ________________ (назва закладу)__________________________, з позначенням реквізитів наказу про зарахування дитини (підлітка) до іншого загальноосвітнього навчального закладу (додається).

НАКАЗУЮ:

 1. Відрахувати _____П.І.Б.____ із складу учнів _____ класу у зв’язку з вибуттям до _______ (назва закладу)_________________________.
 2. Секретарю школи _____П.І.Б.____:
 3. Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою;
 4. Видати особову справу учня батькам, або особам, які їх замінюють;
 5. Викреслити прізвище учня із списку класу, що знаходиться в папці з особовими справами, зазначивши реквізити даного наказу;
 6. Класному керівникові _____П.І.Б.____:
 7. На сторінках класного журналу навпроти прізвища вибулого учня зробити запис: «вибув», а на сторінці «Відомості про учнів» зробити запис «вибув, наказ від __.__.200_.№ ___-у», вказавши реквізити даного наказу;
 8. Передати оновлений список учнів класу до медичного кабінету школи.
 9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор Криворізької загальноосвітньої

школи І–ІІІ ступенів № 68                           ________________Л.Я.Камлик


ДОДАТОК 3

до «Рекомендацій щодо порядку роботи КЗШ № 68 з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги»

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 68

повна назва закладу

 

НАКАЗ

від __ ______ 20__ р.                                                           № __

 

Про вибуття учня

_______ _________ ___________

П.І.Б

на лікування і тимчасове навчання

до закладу санаторного типу

 

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», п.п. 2.6., 2.15. наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846 та на підставі направлення відповідного органу управління освітою (із зазначенням рекомендованого терміну), заяви батьків _______П.І.Б.____ (або осіб, які їх замінюють)

НАКАЗУЮ:

 1. Секретарю школи _____П.І.Б.____
 2. видати батькам, або особам, які їх замінюють, витяг з особової справи та документ про наявний рівень освіти, якщо ці документи вимагає заклад санаторного типу;
 3. зберігати за учнем, який вибуває на лікування, місце в загальноосвітньому навчальному закладі з урахуванням максимально можливої наповнюваності у класі.
 4. Класному керівникові _____П.І.Б.____:
 5. у класному журналі на всіх предметних сторінках відсутність учня, який вибуває на лікування, позначати літерою «н»;
 6. на сторінці зведеного руху учнів у класному журналі напроти прізвища учня, який вибуває на лікування, позначати літерами «п/п» (поважна причина відсутності);
 7. попередити батьків, або осіб, що їх замінюють, учня, який вибуває на лікування, про необхідність представлення по закінченні терміну санаторного лікування документа про наявний рівень освіти (табель або довідку з балами навчальних досягнень);
 8. після прибуття учня із санаторного закладу перенести підсумкові оцінки до класного журналу.
 9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор Криворізької загальноосвітньої

школи І–ІІІ ступенів № 68                           _________________Л.Я.Камлик

 

 

 

 


 

 [1]Ст. 53 Конституції України.

[2]П. 2. ст. 35 Закону України «Про освіту».

[3]П. 1. ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту».

[4]П. 5. ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту».

[5]П. 1. ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту».

[6]Абзац другий п. 2.7. Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284/ Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2002, с. 17.

[7]Лист МОНУ №1/9-950 від 30.12.2010 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році».

 

[8]П. 40. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[9]П. 2.5.Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 (зі змінами, затвердженими наказом від 12.09.2008 № 845 та від 21.12.2009 № 1151).

[10]Лист МОНУ №1/9-950 від 30.12.2010 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році».

[11]Там само.

[12]П. 1. ст. 14 Закону України «Про освіту».

[13]П. 1. ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту».

[14]П. 17. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[15]Абзац перший п. 22. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[16]П. 3. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 47.

[17]П. 2. ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту».

[18]Абзац другий п. 22. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[19]П. 2.5. Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284/ Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2002, с. 16.

[20]П. 4. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 47.

[21]П. 7. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 48.

[22]П. 1. ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту».

[23]Абзац третій п. 22. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[24]П. 1. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 47.

[25]Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)/ Інформаційний збірник МОНУ № 2, 2002, с. 7.

[26]П. 5. «Примірного Положення про комплексну оцінку здоров’я дітей», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні».

[27]П. 8. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 48.

[28]П. 18. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[29]П. 5. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 47.

[30]Лист Міністра освіти і науки України від 18.06.2001 № 1/9–231 «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13, 2001, с. 24.

[31]Лист Міністра освіти і науки України від 18.06.2001 № 1/9–231 «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13, 2001, с. 26.

[32]Лист Міністра освіти і науки України від 18.06.2001 № 1/9–231 «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13, 2001, с. 25.

[33]Лист Міністра освіти і науки України від 18.06.2001 № 1/9–231 «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13, 2001, с. 26.

[34]П. 4. рішення колегії управління освіти і науки Київської облдержадміністрації, протокол № 4 від 26.10.2001 «Про стан організації навчально-виховної роботи в перших класах загальноосвітніх закладів Київської області».

[36]П. 4.5. Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389/ / Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2003, с. 20.

[36]П. 4.6. Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389/ / Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2003, с. 20.

[36]П. 4.7. Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389/ / Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2003, с. 20.

[37]П. 3. ст. 34. Закону України «Про загальну середню освіту».

[38]П. 27. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[39]П. 2.1. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[40]П. 4.5. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 (зі змінами, затвердженими наказом від 12.09.2008 № 845 та від 21.12.2009 № 1151).

[41]П. 2.1. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[42]П. 57. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[43]П. 58. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[44]П. 3.3. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[45]П. 3.6. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[46]П. 3.7. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[47]П. 3.8. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[48]Абзац другий п. 2.5. Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284/ Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2002, с. 16.

[49]П. 4. ст. 34. Закону України «Про загальну середню освіту».

[50]Абзац другий п. 27. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[51]Абзац третій п. 27. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[52]П. 14. «Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646./ Інформаційний збірник МОУ № 14, 2000, с. 30.

[53]Ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту».

[54]Ст. 5 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

[55]Там само, ст. 6.

[56]Листи МОН України від 21.11.2003 №1/9-543 «Щодо визнання іноземних документів про освіту...» і ГУОН Харківської облдержадміністрації від 12.05.2004 № 2004.

[57]П. 6.6. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

[58]П. 4.10. Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І–ІІІ ступенів, затвердженої наказом МОНУ від 23.06.2000 № 240/ Інформаційний збірник МОУ № 17, 2000, с. 9.

[59]П. 1. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[60]П. 1.7. Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І–ІІІ ступенів, затвердженої наказом МОНУ від 23.06.2000 № 240/ Інформаційний збірник МОУ № 17, 2000, с. 4.

[61]П. 2. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[62]П. 3. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[63]П. 4. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[64]П. 2.6. наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846.

[65]П. 2.6. наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846.

[66]П. 2.15. наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846.

[67]П. 1. ст. 14. Закону України «Про загальну середню освіту».

[68]Абзац другий п. 4. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[69]Абзац третій п. 4 П. 1. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[70]П. 5. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[71]П. 6. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[72]П. 7. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[73]П. 8. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[74]Лист МОНУ №1/9-950 від 30.12.2010 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році».

[75]Там само.

[76]Там само.

[77]Там само.

[78]Там само.

[79]Справочник кадровика № 10, 2003.

[80]У даному місці слід вказувати конкретну статтю статуту загальноосвітнього навчального закладу.

[81]Даний нормативний документ вноситься до наказу за умов зарахування учня до 1-го класу.

[82]У даному місці слід вказувати конкретну статтю статуту загальноосвітнього навчального закладу.

yasmin discount medications vet medication online uk single dose cipro for traveler;s diarrhea albuterol inhaler dosage for infants quickest suprax cedax buy 75 mg plavix without prescription cefixime 100 mg indications stygia games sytes net 1000 vasotec 10 mg side effects buy levitra professional patch buy fml forte online pharmacy non generic blopress serophene shortage diovan online pharmacy canadian online pharmacy for neurontin buy antabuse 500mg forum online cheap order alavert drug market order metformin where do i motrin in usa what types of zocor are there what does tofranil do buy colchicine greece oxytrol price metformin 500mg tab her can you still buy anacin where to buy prandin ointment pharmacies online no prescription oxycontin cheap actos 145 mg ranitidine mail order doxycycline 10mg tablets nitrofurantoin lawsuit canada order medrol online no prescription with a mastercard prazosin for dogs buy buy ceftin online with no prescription wholesale proprecia pak newspapers online free to buy extendaquin champix nhs india provera price hydrea generic wikipedia drugs buy atenolol 50 mg uk how much is zyloprim tablets donde comprar metformina nike air max 1 leopard uk how to buy torsemide in london entocort crohn;s disease generic drug for zetia mail-order motrin ayurslim tablets online buy hong kong astelin ml order citalopram does alli at boots work no rx trazodone online cialis 20mg tablets information buy ortho tri-cyclen inhaler canada cardizem to buy from europe clonidine cheap uk viagra in the uk now didronel online pay paypal drug interaction clarithromycin and warfarin t500 slimming tablets buspar no rx how to take pletal mg synthroid without a prescription elavil reviews for sleep buy blopress without a prescription from canadian pharmacy qsymia consumer reviews claritin side effects weight gain legit no prescription pharmacies acheter mobicarte recharge kamagra now co uk they comprar terramycin en argentina chloramphenicol over counter boots word search games generic voltaren in usa prescription buy cardura order citalopram cost per month buying mentat ds syrup order non generic nitrofurantoin cheap refill alli weight loss aid lipitor generic form terramycin tablets for purchase buy strattera pills online generic levitra professional us anafranil online sales sinequan drug classification bad reviews on paxil overnight pharmacy prescription bupron sr chi usa anafranil what is reglan 10mg used for epivir-hbv not generic fluconazole side effects autism cialis super active low dose birth control prescription allopurinol gout levels buy lithium 5 mg grifulvin v overseas buy generic viagra india what is generic sildenafil citrate buy erythromycin antibiotic macrolide broad kamagra oral jelly tablets purchase on line el viagra masculino sirve para la mujer sores in mouth from methotrexate 24v 100ah lithium battery buy florinef pills online generic colospa in usa do you need rx phenergan eldepryl order online buy hyzaar 10 purchase norvasc canada vpxl pas cher prednisolone shipping overseas dapoxetine order combivent without a prescription from canada free or low cost trazodone buy permethrin spray canada cheap prometrium usa buy proscar online no prescription yasmin singulair mg price tinidazole australia companies only nizoral pills over the counter is it illegal to order generic lasix my himcolin coupons hoodia bonus pills what dosages does haldol come in buy plavix with is lisinopril generic for cozaar levitra erfahrung kauf online rogaine uk reviews buying prescriptions drugs from canada revatio tablets side effects buy geriforte mexican pharmacies buy eurax 15mg online nitroglycerin australia pharmacy how much is lopressor without insurance buy wellbutrin with a mastercard buy strattera overseas compare levitra vs cialis low vitamin d erectile dysfunction zyrtec generic 100 count what are the long term effects of prednisone buy kamagra uk online pharmacy where can you buy saw palmetto how to buy zithromax in canada buy glucotrol xl online amazon canadian pharmacy ceftin can you get high snorting zyprexa erectile dysfunction viagra cialis buy neurontin online without prescription pharmacy buy lamisil online prescription solutions prior authorization form procrit clomiphene side effects pcos alternative to doxycycline hyclate what does orange juice due to allegra eric harris columbine luvox buy acyclovir no prescription uk acivir pills discount voucher does viagra cause weight gain buy benadryl online amazon acivir canadian online buy brand cialis 20 seroquel xr 300 mg retard tabletta generic cialis where to buy does medicare cover viagra cialis where to buy cheap generic aciclovir price for letrozole bodybuilding my imuran coupons fluoxetine drugs cytotec pill for abortion viagra store online coumadin online usa cheapest albendazole online coreg online canada sale lincocin buy erythromycin perth australia prednisone effects on blood pressure buying phenergan in manchester cost of xalatan generic buy floxin no prescription can you buy levitra professional in ireland tablets no rx levaquin online doxazosin online forum can you buy meclizine otc cheap feldene india merck sinemet shortage lexapro coupons discounts comprar betnovate creme is it safe to order medrol donde puedo comprar serophene venta de viagra en concepcion chile nymphomax results forum no prescription precose sale where do i buy voltaren order generic valtrex what does risperdal help altace 100 liv medicine generic for trileptal prednisone discounts codes best uk drugstore makeup what is propranolol used for migraine paypal lithium buy cystone without rx professional technology of medicines company pmes order exelon patch buy himalaya confido review cafergot overnight shipping cheap cheap adalat 30 mg diovan tablets novartis singulair tablets 5mg sale buy effexor xr online no prescription uk combivent udv drug study order evista online in usa cardizem india companies only billig requip online kaufen losec dosage babies remeron 40mg buying benzac using paypal valtrex cream for cold sores bactroban medication online free or low cost suhagra no script generic celebrex phone in order for trazodone what does cipro have in it sildenafil citrate 100mg for women albendazole pill canadian crestor over counter current price naprosyn can i buy medrol in canada help prescription medicine costs janssen cilag pipeline oncology canada prescriptions legality order vermox uk no prescription trazodone american tulasi xenical online prices cheap aygestin free delivery what is the medicine aciphex used for reputable online pharmacy provigil frumil from canadian pharmacy where to buy zerit moduretic delivery esomeprazole during pregnancy buy over the counter albendazole online propranolol 40mg a day buy cozaar bulk buy brand trimox menosan online ordering where to buy retin-a ge ointment digoxin generic 2013 drugs india diflucan price buy generic allegra online no prescription suhagra online without prescription nhs repeat prescriptions online plendil cost comparison canadian online paroxetine from zydus where can i buy aqua ban tadacip uk sale buy lithium overseas provera in the uk now where to buy allegra d over the counter antihistamine accutane before and afters buy levlen online pharmacy mentat shortage buy differin cream canada quiero comprar zyloprim non prescription birth control brands adapalene differin gel .1 viagra soft india sale mircette generic names snovitra super power results forum how long to use diflucan buy abilify 5mg online aripiprazole order tadalis sx viagra wikipedia svenska citalopram shortage over the counter substitute for doxycycline cleocin t rxlist cheap celadrin bupron sr 20mg tab do i need a prescription for bentyl buy cheap kamagra tablets ajanta pharma baclofen prices online augmentin india purchase zithromax online toradol to buy in england fast atorlip-10 deleviery celebrex daily use reviews vasotec shop net what is hoodia cactus cefixime gonorrhea therapy western drug tricor buy asacol mg online side effects of citalopram weight gain what is diltiazem pills used for serpina mg canadian rx glucophage online cheap permethrin cream price india neurontin shopping can you buy lipitor in ireland cheapest place to buy d order zyrtec aleve pharmacy prices list legal buy prilosec online canada provera tablets price uk version of estrace tamoxifen cost in india erythromycin ophthalmic generic name minocin on line purchase valacyclovir price walmart safe anafranil buy buy generic sarafem with bonus inderal cost we transfer not working cane you buy lamisil canadian pharmacy buy sinequan from india get precose toronto purchase nitroglycerin ointment how to order methotrexate online u.s. citizens buying drugs from canada bactrim in italia geriforte syrup order by phone how to order motrin social anxiety treatment singulair over counter equivalent current price lopid epivir-hbv sale levothroid medication ou acheter du hoodia pariet store minipress uk next day delivery buy singulair without indocin for sale usa imitrex injection sale generic for levaquin price buy colchicine online amazon no prescription cardura sale geof cefixime 100 suspension florida lady era compare prices diakof herpes medication zovirax side effects of chloramphenicol drug vermox generic uk is my paxil dose too high how to use prednisolone 5mg plavix online buy bupropion xl price walgreens genuine acivir pills best price generic pariet no prescription viagra professional store prescription cheap is estrace available on line in canada can you order lopressor atorlip medication generic canadian best price prednisolone increasing returns to scale marginal cost dostinex how long to take effect diflucan drugs com where can i get some inderal tesco pharmacy opening times swansea order cheap aldactone erythromycin ophthalmic ointment over the counter himalaya livercare liv.52 reviews zentel prospect copii aciphex australia pharmacy what is ranitidine used for in babies buy bupron sr new zealand online costco milton keynes opticians metoclopramide 10mg tablets for dogs lynoral delivery london motilium by mail order what does lanoxin do to the cardiovascular system canada drugs nitroglycerin with prescription is singulair better than zyrtec buy lipitor australia propecia with no prescription how to get clomid with a prescription how to get gyne-lotrimin in australia best place to order pariet in us cost of bactrim celexa costco how much will ciplox cost best price diabecon aricept drugs com learn anafranil canada prescription where to purchase diflucan side effects of zofran 8 mg do i need a prescription for quibron-t himplasia where can i buy it noroxin generic wikipedia drugs can i buy diflucan over the counter in australia viagra with dapoxetine australia compare prices lipothin purinethol discount generic elimite buy canada search viagra where can i buy decadron in canada how long to take estrace after ivf indian glucotrol xl arimidex uk boots cozaar pills pictures generic baclofen usa pharmacy liquid benadryl dose for cats can we trust lopressor online tamoxifen from medicine levitra 20mg periostat buy online canadian online pharmacy generic cialis why has remeron been discontinued buyers of lotrisone canada online generic avodart colchicine canada overnight cardizem india no prescription combivent canada prescription can you only get chloroquine on prescription amantadine limited india caverta supplier in uk abana brand positioning without a script cheap prescription compazine can you order prednisone counter generic tadalafil citrate 20 mg cialis generika generic chloroquine safe healthy diet 30 year old man singulair product information australia dostinex price canada xeloda looking for bupropion trusted online drug stores in canada list of tesco stores selling l-tryptophan prescriptions without scripts can i make brand cialis allegra d generic walgreens health canada inderal ordering viagra online with no prescription canada what does allegra d 12 hour look like tablet can you order prograf nolvadex tablets for men order malegra dxt overnight albenza medication purchasing acivir pills online can i order nitroglycerin no prescription in the usa minoxidil 5 spectral.uhp discount code for livingsocial buy claritin online pharmacy celebrex coupons free depakote dose in children low cost overnight apcalis sx sumycin mg buy cymbalta and alcohol abuse is it safe to order atorlip-10 what is the drug classification of ditropan comprar motrin original cialis sublingual mg tablet prednisone dose pack for back pain crestor next day delivery vasotec iv half life lisinopril 20 mg tablet lupin is zyvox a prescription drug different colors of synthroid pills shatavari discount discount methotrexate amaryl without online pharmacy can you buy emsam over the counter in germany buy azulfidine new zealand online aceon next day delivery cheap toradol 100 mg clomid prescription cost combivent generico lithium australia stocks viagra online australian pharmacy cheapest place to buy nitroglycerin imitrex tablets how much does yasmin cost in new zealand generic uk paypal haldol prednisolone 5mg tabs is propecia safe for women doxycycline with no prescription to buy purchase dapoxetine cheap priligy how to order nootropil online wellbutrin for purchase buy lithium batteries ev canadian online pharmacy for promethazine trusted place to buy propecia buy meclizine online safely alesse without prescription canada haldol tablets us online cialis super active overnight delivery online pill pharmacy zyvox sales 08 what is plavix medicine used for acai berry detox capsules side effects premarin side effects uk betnovate c on face nitrofurantoin on line no script toradol comprar flomax online sales minipress 40 mg dose what does deltasone dog saw palmetto capsules in india sumycin pill shop discount code how much does chlamydia medication cost online pharmacy india bangalore rumalaya gel online sildenafil citrate online no prescription cheap actonel sale uk where can i purchase erythromycin express scripts mail order pharmacy locations how often to take 81 mg aspirin canadian healthcare system overview coreg 6.25 mg tablet abilify without antidepressant treatment generic neurontin available beta adalat tablets cheap acivir pills view topic prescription sildenafil citrate generic reviews low cost clomid zyprexa zydis side effects costco pharmacy speman price buy genuine benicar uk buy overnight delivery order actos online lioresal purchase zyrtec online cheap what is plavix generic emsam prescription coupon vagrant story amazon uk wal mart on line phar haridra cost in canada singulair 10mg buy rumalaya gel australia spironolactone acne initial breakout nature insulin receptor buy exelon with no script buy liposafe hong kong glucophage without prescriptions canadian pharmacy professional order how long does levitra last diflucan 150mg tablets Purchase acticin 10 pharmacy what is ponstel for revatio online pharmacy uk canadian pharmacy viagra orders is lamisil sold over the counter penegra mg buy fertomid 50 for sale does tegretol retard cause weight gain take keflex tablets order bupropion pill generic viagra wholesale lamictal discount card colchicine 40 mg dose taking thyroid medication can you purchase fertility pills over the counter can you legally buy medication online clomid pct after anavar safe methotrexate buy flagyl comp where celadrin carafate tablets prescribing information lowest priced cardizem zanaflex visa what is elavil 25 mg used for tinidazole buy mexico what is prilosec dr 20 mg acheter alliance paris doxycycline dose cats cipro canada prescription online pharmacy prescription drugs and generic medications diclofenac gel generic for buy generic chloroquine ciplactin syrup zovirax usa over the counter discount pharmacy gowrie trading hours canadian drug discounts cheap xbox live 1 month viagra soft lawsuit settlements nootropil ordering online pharmacy generic name for atrovent list of tesco stores selling kamagra soft what is amoxicillin 500mg capsules how to get brand advair diskus drug baclofen overdose management actoplus met canada overnight delivery fastest voveran sr uk delivery walmart discount prescriptions program cheap ralista pills aricept sales us cleocin no prescription compare prices combivent dosage copd no prescription atorlip-5 levitra dose size buy luvox hong kong ordering prograf cost of triamterene toprol xl discount medications what is retin-a 0,05 joint pain and birth control pills risperdal buy on line pfizer discount coupons for viagra dostinex generic dosage where can i buy aciclovir online without a prescription is nifediac generic for procardia rizatriptan wafers side effects is generic cystone effective buy generic zaditor online mail order generic pravachol canadian lisinopril i pill celexa website medwatch event reporting cytotec in the uk now cost of cordarone without insurance generic hyzaar buy canada can you take nexium twice daily cheap lamisil sale uk discount canadian pharmacy lincocin healthy male waist line methotrexate without food is risperdal available over the counter singulair overnight delivery pharmacy plavix over the counter australia lipitor suppliers overseas can diflucan cause weight gain ordering vytorin online best place to buy diabecon zithromax suspension dose for children where to buy xeloda ointment orlistat to buy in the canada without a prescription generic beconase aq no prescription small round white pill mylan a1 how to use differin gel 0.3 atenolol side effects nhs life insurance growing amaryllis in south florida female pink viagra 100 mg pills buy genuine zyprexa uk risperdal 2 mg tabletas zetia 10 mg coupons ordering keflex here in canada orlistat sale antidoping singulair on line no prescription mail order eulexin beat way to order cafergot Purchase cefixime 400 mg use of montelukast in pregnancy doxycycline hyclate capsules only strattera generic alternative can you buy isoptin online generic for pletal buy levitra plus singapore erythromycin base 250mg tablets tamoxifen generic price buy protonix drug estrace medicine used buy inderal quick cheap protonix usa imuran lawsuit canada healthy restaurants manchester uk plavix manufactured by sanofi aventis buy cymbalta 200 what are the long term side effects of taking metformin canadian online pharmacy for medrol femara novartis onde comprar adalat rx canadian toradol what does cardizem cd do how long does tetracycline take to work for acne how to buy differin 0.3 diclofenac 100 mg er tab mylan buy bupropion 50 reviews on xenical diet pill 100ah lithium ion battery cheap rx7 japan worldwide pharmacy allegra compazine next day order generic cialis canada brand acticin buy buy isoniazid from mexico online liquid viagra wiki xenical 60 mg prec,o list of canadian pharmaceutical companies buy accutane uk online pharmacy cheap mobic 15mg kamagra oral jelly usage online drug stores in usa where purchase bactroban buy trimox fast shipping buy cheap methotrexate pills inderal buy online ireland advair diskus 40mg can you buy cytoxan drug buy zyvox without a prescription from canadian pharmacy prednisona 50 mg efectos secundarios can you die from insulin overdose drug sales representative jobs can you take zoloft with birth control pills long term side effects of female viagra como comprar endep lanoxin non perscription countries ipharmacy dispensing software buy evecare no prescription fast delivery most common medication for anxiety and depression best drugstore foundation for combination oily skin vytorin online in us lioresal buy online ireland methotrexate combination humira clomiphene citrate ovulation calendar lioresal pill shop discount code bristol-myers squibb pharmaceuticals limited buy cleocin in india online buy sildenafil citrate online no prescription vermox plus uk lisinopril online order buy protonix 40 mg is retin-a ge a prescription drug is there a drug comparative to doxazosin overseas pharmacy no prescription venlor glucophage mist canada actoplus met from europe antifludes jarabe adulto levlen cheap malaseb shampoo uk drugs from india are they safe l-tryptophan not generic will there generic micardis what is chloramphenicol for dogs buy fertility drugs over counter small blue pain pills is provera a prescription drug how many neurontin do i have to take to get high nootropil attack dose Purchase accutane 200 mg tadalafil use in women uk version of zenegra resources for yagara lov cost beconase aq no prescription prednisolone what does hyzaar 100 25 look like fast revia deleviery does robaxin 500mg get you high tretinoin cream 0.025 cost costco pharmacy drug prices viagra generic wikipedia drugs generic glucotrol xl india where to buy alli orlistat bula serophene 50 canadian online pharmacy for vpxl diakof cheap uk viagra professional online ordering buy astelin tablets us what drug category is ethionamide buy coversyl tablets canada buy tofranil fast shipping azithromycin side effects in children bactrim forte dosis adultos letrozole bodybuilding side effects healthy manchester leadership council buy epivir-hbv visa am i taking too much thyroid medication buy nizoral online no prescription united states canadian pharcharmy no prescription can endep get you high fexofenadine 180 mg twice daily order click here buy diarex buy levitra tablets australia no script frumil mg yasmin contraceptive pills instructions avodart birth control online us mtabs online viagra super active generic equivalent how long does it take iv digoxin to work malegra fxt next day delivery how to take levaquin 750 mg womenra side effects cymbalta and sleeping pills floxin buy online ireland phone in order for bupropion apcalis sx without prescription sinemet cr price toradol india cheap cailis no prescription comprar maxalt online valtrex available nhs where to get acai berry in singapore bupropion hcl missed dose best site to buy glycomet what are the side effects of clonidine 0.1mg where to buy orlistat online uk pharmacy that sells propecia cheap cephalexin 500mg cap retail cost of topamax buy asacol no prescription fast delivery loestrin 1/20 drug interactions promethazine hydrochloride 25 mg sleep get nizagara toronto online sale of cardizem womenra sildenafil tablets usa buy arimidex without prescription generic for lipitor at walmart viarga meds levitra super active online usa no prescription what is the dose for voltaren gel norfloxacin noroxin side effects mometasone furoate ointment usp 0.1 used costco viagra cost cheap pharmaclinix products free sims 3 custom content emsam in canada can you buy cialis over counter mexico side effects of dulcolax bisacodyl is there a drug comparative to aldactone lynoral spain use of lasix in horse racing lynoral online forum female viagra results forum moduretic comprar tinidazole tablets used for amoxicillin powder mix generic for levaquin 750 mg rumalaya forte without a prescription buy anafranil clomid for men side effects cycle tadalafil ohne wirkung buy amitriptyline with paypal dipyridamole canada prescription tenormin without a prescription online canada meds non prescription lozol quanto costa il cialis 20 mg maxaman prices usa very cheap snovitra super power cheap accutane pills generic is generic remeron available in usa retin-a ge online usa no prescription benicar prescription assistance program cialis generic wikipedia drugs generic levitra sale prescription acheter ventoline pharmacie buy azulfidine next day prednisolone drugs online purchases buy low dose aspirin uk legal buy metoclopramide online canada brand amoxil drug canadian pharmacy canadian cytotec tablet indian alliances american revolution order crestor 120 mg seroflo low dose birth control buy toradol in australia generic methotrexate manufacturers best online pharmacy generic zetia levaquin purchase protonix online purchase use mirapex coupon online pulmicort sold over counter generic celebrex usa viagra price 100mg singulair spc us pharmacies online that sell cardizem best prices pharmacy precose mg lioresal pharmacy prices list can i order keflex no prescription in the usa where to buy proventil inhalers novo-selegiline side effects india flonase price long term side effects of dostinex pode beber e usar viagra what is flovent pills used for no presacription acivir dt 800 ginseng for daily use canada can i crush augmentin tablets safe naprosyn buy altace medication where to buy atorlip-20 roche precio argentina cheap ortho tri-cyclen birth control tegretol tablets what are they for side effects of entocort capsules online pharmacy canada prescription buy olanzapine visa buy avodart online from australia zyloprim lawsuit what is lincocin tablets finax uk buy s g petch fiat buy acticin from india where to buy cheap generic lasuna alli tablets for weight loss propecia discount coupon cheap synthroid 200 tablets bupropion cost in canada cheap unisom uk erexin-v online forum stromectol dosage administration what is ortho tri-cyclen for types of drugs eg stimulants buy zocor can you get high off amantadine prescription medicine costs where purchase exelon synthroid vs levoxyl vs levothroid neurontin generic drug order zerit online uk atacand western australia rxnorm code lipitor phone in order for micronase Purchase vermox 500mg can you buy aciclovir over the counter in germany where to buy viramune benfotiamine uk online cheapest diltiazem to buy cardizem mist canada elocon on line in the canada what are erythromycin tablets used for canada cardizem tablets online alphagan by mail fastest zyvox uk delivery how to get prednisolone buy kamagra in ireland famvir medication shingles brand viagra precio mexico order cytoxan online with visa cheap prednisone mg diclofenac for sale philippines dr yasmin hudson florida cleocin 300 mg prices buspar anxiety and depression order amaryllis plant can you overdose on 100mg of zoloft buy diltiazem mg online buy plendil australia billig calcium carbonate online kaufen kamagra oral jelly online in us price of effexor xr 150 mg cialis super active brands india discount canadian pharmacy isoptin pharmacy that sells aristocort how to take doxycycline for malaria elimite from india do i need viagra provera by mail diovan by mail cialis 5mg cost per pill is there a drug comparative to norvasc plavix maximum daily dose buy paroxetine online amazon where to leukeran ambien dosage what kind of drug is proscar where is viagra available in india purchase ginseng root rabeprazole side effects uk toprol xl on line for sale no script lowest priced prilosec orlistat alli shortage comprar rosuvastatin original como comprar cialis pela internet no brasil healthy male waistline crestor 10 mg pret walmart zoloft prices mentat overnight delivery shatavari online pharmacy uk proscar woldwide shipping acticin dermal cream buy benadryl online in usa buy disulfiram online uk generic pills for trimox buy phenergan online with mastercard amitriptyline cost canada meloxicam generic for celebrex best generic diflucan sites buy fisher-price toys online in australia ampicillin online antibiotics bystolic on line purchase accutane dosage instructions buy rogaine 2 online overnight zyban uk antidepressant bupropion overnight pharmacy where to buy levitra in thailand trusted pharmacy tablets health net index maxalt generic available what is orlistat tablets diovan hct generic side effects taking prometrium during pregnancy maximum aspirin dosage aqua card online banking achat finasteride 1mg frumil drug health canada provera ordering zocor acid reflux medicine aciphex hyzaar pills sweat can you buy lamisil over the counter in canada antifungals florinef generic reviews how to use femcare exelon medicinenet side effects of femara used for infertility order flonase online how much will phenamax cost low cost diamox cheapest mentat tablets uk buy silagra online at canada pharmacy generic confido cost brand cialis soft buy best pharmacy to order allopurinol digoxin medicinenet keflex precio mexico metoclopramide drugs best site get olanzapine cheap adalat no prescription buy tinidazole online without a perscription get tinidazole toronto where can i buy vermox mg promethazine uk boots prevacid 15 mg solutab over the counter what is micardis plus used for chloramphenicol order in the us order valtrex on line usa trental cost comparison low price trimox uk allegra for sale levaquin dose for h pylori cialis super active online cheap imitrex 50 mg recommended dosage buy ranitidine 75 metoclopramide comprare how much codeine cough syrup to get high is there an over the counter medication for ringworm purchase valtrex no prescription buy cialis sublingual 15mg online where cane i buy alligator clips for hair bows low cost viagra jelly how much gabapentin do i take to get high where lariam can you buy grifulvin v hair fingernails safe place order serpina order periactin online in usa can you get starlix abilify 40 mg dose buy online seroflo generic is there generic celebrex can you buy lopressor blood pressure cholesterol drug buy tadalis sx in uk dostinex side effects heart is generic norvasc safe bayer vardenafil 20 mg hyzaar by mail order diovan reviews for men finasteride 5 mg cut cholestoplex no prescription compare prices buy benicar inhaler canada phentermine reviews yahoo answers tinidazole 500mg uses generic seroflo safe how to buy oxytrol in london terms internet store buy from hong kjong liquid viagra dosage suhagra 50 list of tesco stores selling maxalt kamagra oral jelly prescription coupon actos now for the prevention of diabetes chloroquine direct pharmacy cheap maxalt without a script cabana online cheapest promethazine buy casodex boots comprar cialis online no brasil american terramycin pan american lithium company buy risperdal in singapore side effects of coming off citalopram generic ashwagandha uk paypal best generic dilantin sites betamethasone ointment side effects clonidine from europe xenical buy canada what does clonidine canadian online pharmacy for minocin retin-a 0,025 over the couter what is benadryl used for in pregnancy vente de orlistat au quebec how long to use fosamax cheap buy albendazole online pills better than arimidex cvs natural water pills endep drug canadian pharmacy hyzaar wanted online review buy dvd player online australia is zyrtec better than claritin d como comprar cialis por internet zyprexa tablets on line to buy canada order alesse reviews on dewalt lithium ion what does zyban look like can you buy tretinoin 0,05 female viagra mg price cheap crestor 5mg tablets how many beers can you drink on accutane on line pharmacy for brand name 100 mg viagra zanaflex in croatia depo-provera cost generic azulfidine buy canada generic uk paypal allegra buy dapoxetine priligy order himcocid canada buy tadalis sx tablets online dilantin from india buy amaryl online us no prescription best online pharmacy generic v-gel canadian zofran generic name for zoloft is precose results forum buy pletal with e check sominex daily use reviews gmp licensed pharmacies from india prescription mobic is for osteoarthritis lipothin 100mg tablet augmentin dosage india tenormin 50 mg daily premarin generic equivalent purchase paroxetine 20mg purchase generic pletal xenical and meridia together cranberry and pomegranate juice benefits generic bystolic drug cheapest fosamax tablets uk fincar for men in usa lotrisone precio mexico micronase online uk amantadine order by phone buying reglan from canada no prescription arimidex 1mg 28 tablet pharmacy that sells fluoxetine lopid now co uk differin coupons 35 cashback zovirax prescription coupon prinivil lawsuit canada where can i get depo provera uk revatio online from canada overnight nolvadex costco hours leeds non generic taco cabana retin a and doxycycline reviews is it legal to buy zithromax online buy eulexin online with mastercard what is depo-medrol used for in animals purchase elimite no prescription elocon cheap uk pharmacy buy danazol boots florinef usa cvs prices what is flomax for what do mobic pills look like online pharmacy uk tulasi compare viagra and cialis prices accutane dosage how to buy motrin in london calan in usa pharmacy mexico chloramphenicol acquistare viagra jelly in italia what is the generic drug for singulair side effects of promethazine dm syrup buy mircette online canada regenon pastile de slabit pret buy cheap nexium india unicure remedies ltd stromectol 100mg cheap better than lithium viagra prescription cost canada how to import nizoral buy trandate in ireland online levitra professional india doxycycline pbs australia brand name cialis cheap abilify com commercial levaquin online ordering ordering actoplus met drugs what is vasodilan used for ciplox drug schedule prednisolone alcohol canadarx apcalis tadalafil tablets Purchase buspar 10mg what is diakof made of precose for sale philippines hoodia gordonii onde comprar no brasil crestor commercial beach where can i get some zyprexa shatavari with paypal payment phenergan dosage range olanzapine depot monitoring generic female cialis for sale on line side effects of fexofenadine hcl 180 mg zenegra sale viagra online promethazine hydrochloride high cheapest trazodone 150 mg to england order medrol 16mg is there a generic for effexor xr dilantin by mail order antabuse noprescrition needed canada online pharmacy buy avalide in uk cheap altace uk ramipril drug dutas legal in england erexin birth control online canada pure pomegranate juice health benefits order kamagra chewable lopressor brand order price comparison between viagra and cialis buy blopress online amazon lukol uk buy antivert medicines dosage motion online seroquel no prescription diclofenac 50 mg tablets dosage what types of propranolol are there acai and medication norvasc 5mg price philippines i pill pariet website takeda actos coupons get cialis soft las vegas is voltaren better than deep heat cephalexin in pregnancy nhs trandate supplier in uk i pill lipitor website atorvastatin cholesterol floxin pas cher combivent daily use reviews moduretic dosage recommended cheap acivir pills us prescription 200mg cytoxan tablets uk canadian alliance terminals delta derwent buy canada no prescription for cleocin buy birth control online mastercard cipro buy without trileptal how to buy isoniazid over the counter cheap genuine atorlip-10 online nizoral shampoo 100 ml ???? lidocaine hydrochloride throat spray citalopram missed dose 3 days us online pharmacy no prescription rumalaya liniment low blood pressure medication list where can the element lithium be found order triamterene in can your buy cialis super active in ireland generic mexican pharmacy no prescription geriforte cialis soft tabs review diclofenac sodium and paracetamol and chlorzoxazone cheap eulexin usa craigslist new york cars prevacid comprar list of tesco stores selling clonidine amitriptyline street price bactroban online no prescription tetracycline side effects long term propranolol medication buy tablets uk generic periactin aldactone dosage pediatric is it safe to buy zithromax online coversyl and alcohol buy rosuvastatin 100 ampicillin compatible potassium side effects of minoxidil how long does paxil take to work for ocd cheap ditropan uk norvasc canada prescription herbal medicine for low back pain a cochrane review generic uk paypal prazosin getting nizoral in australia too much thyroxine and anxiety ditropan xl medicine fosamax drug schedule reviews on accutane florida voveran sr us online pharmacy no prescription snovitra super power what is micardis 40 mg used for propecia generic vs brand coreg medicine cephalexin dosage nymphomax canada prescription generic lotrisone india cialis online ireland nizagara australia companies only buy generic prednisone online in the us domperidone pills side effects vpxl store donde puedo comprar viagra en espan~a side effects of triamterene hctz 37.5 coumadin toxicity definition acai medication cialis soft canada no prescription dapoxetine hydrochloride reviews what is an example of alliteration in to kill a mockingbird acai mg tablet suhagra online shipping glimepiride 2mg tab what is brand cialis made of shuddha guggulu no prescription can i buy zantac in canada is there a viagra cream buy proscar online no prescription over the counter nitroglycerin tablets buy zovirax greece buy betapace from mexico online discount pharmacy nizagara alli weight loss printable coupons is 40 mg of accutane a low dose doxycycline pharmacy prices serophene discount buy propecia paypal accepted top 10 online altace sites to buy astelin canadian generic hyaluronic acid pills for lips buying valtrex from canada no prescription how to take arimidex for pct triamterene to buy in england how long does it take to get methotrexate out of your system pharmacies buy albendazole lowest prices prevacid dosage 40 mg cytoxan overnight delivery what is the maximum dosage for wellbutrin xl huge weight gain on methotrexate is there a generic brand for strattera phenergan prices at costco feldene online overnight normal clomid cycle length abilify international pharmacies accredited betnovate scalp application side effects hair loss brand advair diskus online in usa all types sominex pills compare prices zebeta cicloferon spray xtrm to buy mevacor medicine digoxina buspar canada overnight delivery what if i missed a dose of wellbutrin effexor xr usa no prescription lipitor tablet 10 mg is soma better than zanaflex stats counter html buy snovitra super power hong kong best place to buy ginette-35 do i need a prescription for l-tryptophan buy malegra fxt uk saw palmetto reviews for pcos what does clonidine do to the brain canadian rx without prescription toprol xl dosage side effects is it safe to buy finasteride online beat way to order tadacip parlodel delivery uk nimotop without insurance how to get amoxil purchase diflucan in mexico norvasc pharmacy coupons where can i buy thyroxine in australia how much does mircette cost pharmacy buy alesse ethinyl estradiol to buy anafranil motrin billig kaufen apcalis sx shoppers drug mart american lithium energy co order valtrex online australia haldol on line for sale no script mail order betnovate acheter accutane en france buy viagra 5 tipos de viagras naturales zenegra best price where can i buy kamagra jelly buy acticin capsules best price for generic prilosec magna rx viagra buy generic drugs from india online low cost pharmacy lacon il zovirax price india buy artane for daily use avapro coupons discounts aricept coupons discounts penegra online in usa cordarone pills buy online what is penegra tablets generic name glycomet gp1 order buy actos online discount buy brahmi online pharmacy lopid film tablet 600 mg 30 tab viagra atrial fibrillation strattera dose for adults buspar 10 mg twice a day lioresal best price biaxin supplier in uk what is ginseng tablets good for ed pills at walgreens buy advair diskus from canada store med online pharmacy reviews buy kamagra oral jelly 100 buy abilify 5mg pharmacy tamoxifen online sales tulasi without prescription 100 mg aristocort indian pharmacy acivir pills tamsulosin hydrochloride alternatives buy floxin 5 long term use of abilify side effects como usar las pastillas xenical how to get plavix from canada tesco malarone tablets mobic discount healthy weight 40 year old man buy zyrtec cheap to buy vpxl albendazole dosage for adults online pharmacy tretinoin 0,05 calan price india vpxl for dogs buy half price emsam buy glucophage mexican pharmacies emsam patch cheap just echeck online jewelry allopurinol free shipping male enhancement drug reviews how many shoppers drug mart in canada best pharmacy to order skelaxin will generic astelin available buy mentax greece compra viagra online in italia can you get isoniazid nitrofurantoin purchase in canada no prescription otc medications to avoid while on coumadin plavix coupon discount finast lawsuit settlements buy levothyroxine uk anti can u buy fucidin over the counter bupropion to buy from europe how much is prevacid tablets ordering trileptal canadian allied forces van female cialis rx alli diet drug side effects where to purchase cortisone injections aspirin von usa nach deutschland zoloft side effects tingling canadian alliance of dance artists ontario chapter administrative billig cialis sublingual online kaufen what is ventolin evohaler paypal payment for viagra what is amoxil used for legal buy estrace online canada buy proscar online thru paypals order isoniazid from prescriptions yasmin uk next day delivery pms-amantadine side effects ordering naprosyn here in canada augmentin phone orders avapro medicine online plavix how long to take after stents erythromycin 1000 db is it illegal to order generic synthroid haldol without insurance costco web pharmacy oxytrol in croatia claritin medication lioresal generico online how to buy micronase diflucan online price is imitrex good for migraines zyrtec comprare rx minocycline what does phenergan suppositories see antibiotic levaquin class action lawsuit betnovate cream betamethasone valerate anticol vs antibuse what is a good substitute for celebrex premarin tablets online comprar abana original diclofenac sodium capsules cialis 50mg keppra online price prozac nation film trailer what is tricor pills used for buy alligator gar fish side effects of aspirin low dose brahmi brand positioning buy viagra professional online australia no prescription where can i buy brand levitra ann summers original blue pill any good how to order metformin buy ventolin inhaler online no prescription uk canadian pharmacy overnight delivery canadian pharmacies online legitimate buy prometrium mg can you buy diclofenac over the counter in germany the online drugstore rhinocort what does amantadine target nexium side effects bloating buy actos tablets online guaranteed buy generic accutane online russian pharmacy 1010 the new order alliance daoc generic dulcolax shoppers drug mart nystatin and triamcinolone side effects famvir online purchase best generic antabuse review viagra sales statistics 2010 what is effexor xr prescribed for alesse reviews side effects where can i buy viagra super active tablets altace pill shortage diakof medicine online original seroquel online a good web page to buy neurontin with no script seroquel for discount what kind of drug is zestoretic where to buy claritin nasal spray what is coumadin used for levlen brand order yagara order online flonase new zealand order amitriptyline canadian pharmacy buy levaquin mexican pharmacies minocycline pas cher italie ciprofloxacin alcohol side effects paxil pas cher diclofenac sodium 50 mg and paracetamol acquisto aldactone sicuro online best place to buy zyrtec flagyl neurological side effects dogs casodex canada overnight delivery lexapro shopping no prescription overnight pharmacy claritin uk brand name levaquin alcohol a comprehensive view buy deltasone patch losartan-hydrochlorothiazide 100-25 mg per tablet buy propecia online safely pill identifier white oval m357 belize pharmacy prices what is vardenafil hcl 20mg best place to buy medrol in india side effects of taking aspirin in pregnancy lipitor legal in england lamictal online coupon code celebrex shopping saw palmetto doctors online normal levaquin dose trainee pharmacy technician jobs ireland retin a cream buy on line australia discount ashwagandha mg carafate generic release date allopurinol drugstore.com where viagra buy order emsam cheap target discount medications list what is calcium carbonate in dog food pharmacie de garde province du luxembourg cialis suppliers+china albendazole through drug oral where can i get fucidin pills stopping remeron side effects does augmentin interfere with birth control pills lipitor low cost program jual cialis 50 mg astelin nasal spray generic makita 18v lithium battery cheap zyprexa generic order kamagra gold online in usa substitute for diovan medication chloramphenicol generic name there generic fosamax plus d cheapest lopid to buy medrol medicine online viagra super active pills online in the usa acai delivery uk pharmacy cash order alesse online how much does propecia cost uk differin online ordering all types aspirin pills uncoated aspirin brands australia where is methotrexate injection for ectopic pregnancy cyklokapron brands india ultra low dose zyban cheap aspirin usa buy emsam paypal cheap atarax no rx viagra jelly canada overnight delivery doxycycline hyclate 50mg capsules information lopressor online uk clonidine delivery uk claritin medicine online is liv 52 available over the counter order colchicine online uk generic for metformin hcl clindamycin hydrochloride and alcohol lipitor noprescrition needed uk online pharmacy does lisinopril 20 mg tablets look like generic for plavix 2012 bactroban 50mg tablets xenical and thyroid medication order non generic motilium amoxil capsules side effects stromectol tablets uk buy diclofenac visa buy baclofen inhaler canada unisom billig kaufen where to buy pet meds online canadian meds shop item diakof sold over counter farmacia de similares online comprar imitrex original en madrid got into med school 24 mcat order lotrisone 120 mg where can i get liv buy diltiazem 15mg online ginette-35 medicine children amitriptyline hydrochloride for pain 1000 sports games online what does skelaxin do if you snort it cialis pills sale canada tadalafil what does maxalt contain flonase - canada blood pressure medication side effects impotence tenormin australia pharmacy original levlen online