НАКАЗ №176 від 17.06.2011 Про порядок роботи КЗШ № 68 щодо обліку руху учнів та ведення алфавітної книги

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 68

 

 

НАКАЗ

 

м. Кривий Ріг

від 17.06.2011 року                                                                                        № 176

 

 

Про порядок роботи  КЗШ№ 68

щодо обліку руху учнів та ведення алфавітної книги

 

 

На виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 16, 18, 34 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 5 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», пп. 17, 18, 19, 20, 22, 27, 40 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, п. 2.5., 2.7. «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284, наказів Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 (зі змінами, затвердженими наказом від 12.09.2008 № 845 та від 21.12.2009 № 1151), Положення про визнання іноземних документів про освіту, затвердженого наказом Міністерства освіти науки України від 20.08.2003 № 563, Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.12.2010 № 1/9-950 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», від 17.02.2011 № 1/9-109 «Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», наказу Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації «Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Дніпропетровської області» та з метою упорядкування роботи щодо обліку руху учнів та ведення алфавітної книги у загальноосвітньому навчальному закладі

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити «Рекомендації щодо порядку роботи загальноосвітнього навчального закладу з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги» (далі – Рекомендації) (додаються).

2.Секретареві школи Поповій Н.О. взяти Рекомендації до керівництва в практичній  роботі.

3.Заступникам директора з НВР:

3.1.Взяти Рекомендації до роботи з метою контролю за нормативністю діяльності.

3.2.Проводити аналіз руху учнів по школі.

Щомісяця

3.3.Надавати до районного відділу освіти що семестрову  інформацію про рух учнів у КЗШ № 68. Вересень, січень, травень

4.Контроль за виконанням даного наказу лишаю за собою.

 

Директор школи                                                                            Л.Камлик

 

З наказом ознайомлені:

Попова Н.О.

Синичич В.В.

Кужева В.В.

 

 ДОДАТОК

 до наказу

 №176 від17.06.2011

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо порядку роботи КЗШ № 68 з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги

 

На виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 16, 18, 34 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 5 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», пп. 17, 18, 19, 20, 22, 27, 40 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, п. 2.5., 2.7. «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284, наказів Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні»,  Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 (зі змінами, затвердженими наказом від 12.09.2008 № 845 та від 21.12.2009 № 1151), Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.12.2010 № 1/9-950 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», від 17.02.2011 № 1/9-109 «Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», наказу Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 14.03.2011 № 147 «Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Дніпропетровської області» та з метою упорядкування роботи загальноосвітнього навчального закладу рекомендується проводити роботу таким чином:

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ

Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.[1] Держава гарантує молоді право на отримання повної загальної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і може отримуватись у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів.[2] Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах.[3] Відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми покладається на їх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, – на осіб, які їх замінюють, або загальноосвітні навчальні заклади, де вони виховуються.[4]

Навчальний рік у закладі будь-якого типу і форми власності починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.[5], [6], [7], [8].

Атестація включається у структуру навчального року.[9] Державна підсумкова атестація для випускників 11-х класів проводиться з трьох предметів з 20 по 26 травня 2012 року у вигляді шкільних підсумкових контрольних робіт. У цьому навчальному році навчальні заняття завершуються в 11-х класах 18 травня 2012 року, у 1–10-х класах – 26 травня 2012 року. Після завершення навчальних занять у загальноосвітніх навчальних закладах 27 травня проводиться свято «Останній дзвоник».[10] Документи про повну загальну середню освіту вручаються випускникам 28 травня 2012 року. на урочистих зборах.[11]

 

ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО КЗШ № 68

Згідно закріпленої за загальноосвітнім навчальним закладом відповідної території обслуговування (видається наказ голови Саксаганського району ) до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають їх відвідувати.[12], [13], [14]

Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора школи[15] (додаток 1).

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка[16], особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу)[17], до загальноосвітнього навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти[18] (вказуються інші умови зарахування, що не суперечать законодавству України).[19]

Не допускається збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, довідок з місця роботи, проживання, про заробітну плату батьків, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до систематичного навчання в школі.[20]

Наказ про зарахування дитини до 1 класу КЗШ № 68 видається директором на основі поданих документів, як правило, до початку навчального року.[21]

До першого класу зараховуються, як правило[22], діти з шести років[23], [24] і які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання.[25]

Обстеження фахівцями й оцінку функціональної готовності дитини до школи проводять за рік (у 5 або в 6 років) перед вступом до школи[26].

Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах на кожного учня-першокласника оформляється особова справа.[27]

Зарахування учнів (вихованців) до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування., [28]

При прийомі дитини до 1 класу є неприпустимими проведення тестувань, співбесід, екзаменів тощо з перевірки засвоєння навчально-виховної програми дошкільного навчального закладу.[29]

Учні 1 класу, які навчаються на базі дошкільного навчального закладу, як правило, враховуються в контингент загальноосвітнього та дошкільного навчальних закладів. Клас (група) одночасно є класом загальноосвітнього та групою дошкільного навчальних закладів.[30] Контингент учнів 1 класу, які навчаються на базі дошкільного навчального закладу, у статистичній звітності показуються: як вихованці дошкільного навчального закладу – у формі № 85-К (за винятком тих, які відвідують лише навчальні заняття) і як учні загальноосвітнього навчального закладу – у формі № ЗНЗ-1.[31]

За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, учні можуть перебувати у закладі тільки на період навчальних занять. У цьому випадку вони не є вихованцями дошкільного навчального закладу, враховуються лише в контингент учнів загальноосвітнього навчального закладу.[32]

Учні, які закінчили 1 клас на базі дошкільного начального закладу, продовжують навчання у 2 класі загальноосвітньої школи.[33]

Проходження дитиною підготовки до школи у дитячих садках, підготовчих групах при школах, вдома не замінює навчання в першому класі, не є підставою для зарахування дітей до других класів.[34]

 

ЗАРАХУВАННЯ/ ВІДРАХУВАННЯ ДО КЗШ № 68

Приймання до загальноосвітньої школи № 68 відбувається без конкурсу.[35]

До загальноосвітнього навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.[36]

 

 

ПЕРЕВЕДЕННЯ УЧНІВ ДО НАСТУПНОГО КЛАСУ

Переведення учнів (вихованців)  до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН[37], [38]: за рішенням педагогічної ради, яке затверджується наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, незалежно від рівня навчальних досягнень учні (вихованці):

- 1-3-х, 5-8-х і 10(11)-х класів на підставі річного оцінювання переводяться до наступних класів;

- 4-х класів переводяться до основної школи[39]; Педагогічна рада загальноосвітнього навчального закладу на підставі результатів навчальної діяльності учнів ухвалює рішення про переведення їх до основної школи.[40]

- 9-х і 11-х класів на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації отримують відповідні документи про освіту та випускаються із загальноосвітнього навчального закладу.[41]

Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).[42]

Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).[43], [44]. За наслідками річного оцінювання, яке проводиться у серпні-вересні, педагогічна рада загальноосвітнього навчального закладу приймає остаточне рішення щодо подальшого навчання учня (переведення його до наступного класу, на навчання за скоригованою навчальною програмою з окремих предметів, на індивідуальну форму навчання тощо). На підставі рішення педагогічної ради керівникзагальноосвітнього навчального закладу видає наказ, який у письмовій формі доводиться до відома учня, батьків (осіб, які їх замінюють).[45] Учні (вихованці), які не пройшли річного оцінювання в серпні-вересні, зараховуються до наступного класу, де їх навчання відбуватиметься за скоригованими навчальними програмами з відповідних предметів. Річне оцінювання за попередній клас таких учнів здійснюватиметься протягом навчального року відповідно до часу засвоєння програмового матеріалу. За підсумками цього оцінювання та на підставі рішення педагогічної ради видається наказ керівника загальноосвітнього навчального закладу.[46] Випускники 9-х класів, які не атестовані з одного і більше предметів, можуть зараховуватись до 10-х класів середніх загальноосвітніх шкіл, вечірніх (змінних) шкіл.[47]

 

ВІДРАХУВАННЯ УЧНІВ ІЗ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У разі потреби учень (вихованець) може перейти упродовж будь-якого року навчання до іншого загальноосвітнього навчального закладу.[48] Переведення учнів (вихованців) до іншого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється за наявності особових справ учнів (вихованців) встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.[49]

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття[50].

У разі переходу учня до іншого загальноосвітнього навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого загальноосвітнього навчального закладу[51].

У разі вибуття учня упродовж поточного навчального року з населеного пункту

 • на тимчасове навчання за кордон – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та документи, що підтверджують запрошення чи направлення учня на навчання;
 • на постійне місце проживання за кордон – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та документи, що підтверджують виїзд дитини (підлітка) за кордон;
 • до іншого населеного пункту з реєстрацією – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та разом із заявою документи, що підтверджують виїзд дитини (підлітка) до іншого населеного пункту (копія довідки із ЖЕД про зняття з квартирного обліку або копія сторінки паспорта батьків із штампом про виписку);
 • до іншого населеного пункту без реєстрації – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та упродовж місяця з дня відрахування дитини (підлітка) довідку, що підтверджує навчання в загальноосвітньому навчальному закладі іншого населеного пункту.

Кожен випадок розглядається керівником закладу індивідуально. Заява батьків про відрахування учня повинна містити максимально точну інформацію про місце подальшого проживання та навчання дитини (підлітка). За нормативність переходу учня з одного загальноосвітнього навчального закладу до іншого несуть солідарну відповідальність керівники обох загальноосвітніх навчальних закладів.

У разі переходу учня упродовж поточного навчального року до іншого загальноосвітнього навчального закладу в межах населеного пункту подаються такі документи:

 • заява батьків або осіб, які їх замінюють, про перехід дитини (підлітка) до іншого загальноосвітнього навчального закладу (із зазначенням причини);
 • учнівський квиток;[52]
 • довідка від загальноосвітнього навчального закладу в межах міста, до якого учень буде зарахований, із записом «буде зарахований».

Упродовж 10 днів після отримання довідки від загальноосвітнього навчального закладу, до якого учень буде зарахований, із записом «буде зарахований», секретар закладу, із якого відбулося відрахування учня, зв’язується за телефоном із адміністрацією закладу (в межах міста), до якого, за довідкою, повинен був прибути учень і на довідці цього закладу записує реквізити наказу про зарахування дитини (підлітка) до іншого загальноосвітнього навчального закладу. Якщо після 10 днів з часу отримання довідки учень не приступив до навчання в іншому загальноосвітньому навчальному закладі, керівник загальноосвітнього навчального закладу, із якого вибув учень із залученням класного керівника вживає заходів з метою повернення дитини (підлітка) на навчання та в окремих випадках до притягнення батьків до відповідальності.

Якщо учень вибуває за межі області, то закладом, з якого він вибув, надсилається лист з повідомленням у школу, в якій навчається дитина, і отримується довідка з записом «навчається».

Учні з поглибленим вивченням окремих предметів, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1, 2, 3) хоча б з одного (профільного) предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника можуть відраховуватися із зазначених вище класів і переводяться до академічних.. Про можливе відрахування не пізніше ніж за місяць письмово повідомляються батьки учня (особи, які їх замінюють).

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ, БАТЬКИ ЯКИХ НЕ Є ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ, АБО Є ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають повну загальну середню освіту у порядку, встановленому для громадян України[53]. Керівник зараховує дитину іноземців (чи осіб без громадянства) лише впевнившись, що батьки, або особи, які їх замінюють, на законних підставах перебувають в Україні. Для іноземців та осіб без громадянства законними підставами перебування на території України є[54].

• реєстрація на території України паспортного документа,

• або наявність посвідки на постійне чи тимчасове проживання в Україні,

• або документів, що посвідчують отримання статусу біженця чи притулку в Україні.

Іноземець чи особа без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, зобов’язані упродовж десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання[55]. Для зарахування дитини іноземців (чи осіб без громадянства) батьки, або особи, які їх замінюють, окрім заяви та медичної «Індивідуальної картки дитини», повинні надати оригінали та перекладені на державну мову і завірені нотаріально копії:

• свідоцтва (або іншого паспортного документа) дитини;

• для учнів, що прибувають до 2–9-х, 11-х класів – табеля за попередній клас;

• для учнів 10-х, 11-х класів – документа про освіту (свідоцтва про базову освіту українського зразка, або іноземного документа про базову освіту, визнаного Міністерством освіти і науки України[56];

• паспортного документа батьків, який підтверджує законність їх перебування в Україні.

У разі, коли батьки, або особи, які їх замінюють, з поважних причин не мають змоги надати документи про освіту дитини керівник за їхньою заявою[57] повинен організувати атестацію дитини з усіх предметів інваріантної складової навчального робочого плану класу, зазначеного батьками. Керівник зараховує дитину іноземців, або осіб без громадянства, які на законних підставах тимчасово перебувають в Україні лише на термін їх перебування у країні (згідно з терміном реєстрації). У випадку, коли батьки-іноземці, чи особи без громадянства, своєчасно не надають документи про продовження реєстрації, керівник відраховує дитину із закладу.

Визнання іноземних документів про освіту здійснюється на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 21.11.2003 № 1/9-543 «Щодо визнання іноземних документів про освіту, в тому числі дітей – громадян України, які перебували за кордоном у зв’язку із тривалим відрядженням батьків-дипломатичних працівників».

 

ВЕДЕННЯ АЛФАВІТНОЇ КНИГИ

Алфавітна книга запису учнів належить до переліку обов’язкової ділової документації[58] і ведеться в кожному загальноосвітньому навчальному закладі[59] державною мовою.[60] Для ведення алфавітної книги первинними документами є особові справи учнів. Алфавітна книга зберігається у спеціально обладнаних шафах і не повинна мати доступу сторонніх осіб.

У книгу записуються всі учні загальноосвітнього навчального закладу. Щороку список поповнюється записом учнів нового прийому. Учні в список записуються в алфавітному порядку, незалежно від класів, у яких вони навчаються.[61]

Для кожної літери алфавіту відводяться окремі сторінки, і по кожній літері ведеться своя порядкова нумерація. Порядковий номер запису учня в книзі одночасно є номером його особової справи. Зазначений номер вноситься класним керівником у відповідну графу класного журналу напроти прізвища учня.[62]

У колонці «Рік, місяць і число народження» запис робиться, наприклад, таким чином: 1999.09.01., якщо дитина народилася 1 вересня 1999 р.

У колонці «Стать» робиться запис однієї букви, відповідно: Ж, або Ч.

У колонці «Дата вступу до школи» зазначається дата (наприклад, 01.09.2005). Наказ про зарахування/відрахування видається на кожного учня окремо, за виключенням зарахування до 1-х та 10-х класів та зарахування на підставі рішення конкурсної комісії.

У колонку «Домашня адреса» вноситься, як правило, адреса реєстрації учня, яка вказана батьками, або особами, що їх замінюють, у заяві про зарахування дитини до загальноосвітнього навчального закладу.

На особовій справі учня цей номер проставляється у вигляді дробу. Наприклад, № В/12 означає, що учень занесений в алфавітну книгу на літеру «В» під номером 12.

З особливою ретельністю потрібно вести записи про відрахування учнів із загальноосвітнього навчального закладу. Вибулими вважаються учні, які закінчили школу, переїхали на нове місце проживання, перейшли до іншої школи або учбового закладу, а також виключені зі школи. Тимчасове припинення навчання (наприклад, через хворобу) в алфавітній книзі не відмічається.[63]

При вибутті учня на лікування і тимчасове навчання до закладу санаторного типу видається наказ по школі про вибуття 
(не відрахування!) учня на лікування до закладу санаторного типу із зазначенням підстав (направлення відповідного 
органу управління освітою (із зазначенням рекомендованого терміну); заяви батьків або осіб, які їх замінюють)[64], 
у класному журналі на всіх предметних сторінках відсутність учня, який вибуває на лікування, позначається літерою «н». 
Батькам, або особам, які їх замінюють, видається, як правило, витяг з особової справи та документ про наявний рівен
освіти[65], якщо ці документи вимагає заклад санаторного типу.
На сторінці зведеного руху учнів у класному журналі напроти прізвища учня, який вибуває на лікування, позначається 
літерами «п/п» (поважна причина відсутності). Зміни до алфавітної книги в такому разі не вносяться.
За вихованцем санаторної школи-інтернату зберігається місце в загальноосвітньому навчальному закладі, де він навчався
 попередньо,
 куди він повертається у відповідний клас на підставі документа про наявний рівень освіти без будь-якої додаткової 
перевірки
 знань[66] з урахуванням максимально можливої наповнюваності у класі не більше 30 учнів.[67] Після прибуття учня із 
санаторного
 закладу, підсумкові оцінки переносяться до класного журналу (Додаток 3).

 

Відрахування учня оформляється наказом директора загальноосвітнього навчального закладу (Додаток 2) із зазначенням причини відрахування. Одночасно в графу «Дата і номер наказу відрахування (про вибуття)» алфавітної книги заноситься номер і дата наказу, а в графі «Причина відрахування (вибуття) (в т.ч. закінчення школи)» точно вказується причина відрахування.[68]

Якщо раніше відрахований учень, відрахування якого оформлене наказом, знову повернувся до школи, то дані про нього записуються як на новозарахованого, при цьому дата повернення учня з поміткою «поверн.» записується в графі «Дата вступу до школи».[69]

 

При зміні прізвища учня, видається наказ по школі (на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, та свідоцтва про народження дитини чи паспорта), у якому вказується про зміну прізвища учня та внесення відповідних змін до алфавітної книги (зазначається відрахування учня із сторінки за старим прізвищем і запис зарахування учня на сторінку з новим прізвищем).

 

При переведенні учня в паралельний клас з метою оптимізації шкільної мережі видається наказ по школі, у якому вказується про переведення учня із якого і до якого класу паралелі та внесення відповідних змін до алфавітної книги таким чином: у клітині для запису класу над записом з нумерацією і буквою класу робиться нумероване посилання1, а внизу сторінки робиться такий запис, наприклад: «1 переведений з 10-А до 10-Б, наказ від _._200_ № __». Якщо на одній сторінці алфавітної книги слід зробити наступний запис про переведення учня в паралельний клас, нумерація посилань продовжується.

У графі «Відмітка про видачу особової справи»

 • коли учень вибуває зі школи, робиться відмітка «видано»;
 • коли учень закінчує загальноосвітній навчальний заклад, робиться запис, що особову справу передано до архіву закладу: «архів».

При використанні всіх сторінок алфавітної книги на ту чи іншу літеру продовження записів проводиться в новій книзі в порядку наступних номерів по кожній літері.[70]

Усі записи в алфавітній книзі повинні вестись чітко, акуратно чорнилом або пастою. Виправлення в книзі скріплюються підписом директора школи.[71]

На початку і в кінці навчального року в першому розділі книги підбиваються підсумки руху учнів за кожною літерою і зведені дані заносяться в другий розділ. На початок навчального року (05.09.) записуються дані про зарахування і відрахування учнів за час літніх канікул. А на кінець навчального року – зарахування і відрахування учнів з 05.09. – до кінця навчального року, включаючи екзамени[72] (не пізніше 01.07.).

Книга повинна бути поаркушно пронумерована, прошнурована і скріплена підписом директора та печаткою школи. Відповідний запис на останній сторінці алфавітної книги робиться з початком її ведення. Вона є документом суворої звітності і зберігається у директора школи.[73]

 

Робота на початку навчального року з алфавітною книгою відбувається в один етап:

1) Зарахування учнів (1, 10-ті класи). Після видання наказу 05.09.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (Вибуло __ прибуло ___, є на 05.09.2011 – ____ учнів).

Робота в кінці навчального року з алфавітною книгою відбувається в п’ять етапів. Записи здійснюються в стовпчик:

 1. Випуск учнів 11-х класів. Після рішення педради і видання наказу 28.05.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (11-ті класи. Вибуло __ прибуло ___, є на 28[74].05.2011 – ____ учнів).
 2. Переведення учнів початкової школи (1–4-ті класи). Після рішення педради і видання наказу 02.06.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (1–4-ті класи. Вибуло __ прибуло ___, є на 02.06.2011 – ____ учнів)[75].
 3. Переведення учнів 5–8-х, 10-х класів. Після рішення педради і видання наказу 10.06.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (5–8, 10 класи. Вибуло __ прибуло ___, є на 10.06.2011 – ____ учнів)[76].
 4. Випуск учнів 9-х класів. Після рішення педради і видання наказу 17.06.2011 з відповідним записом про зміни до кожної літери алфавітної книги (9-ті класи. Вибуло __ прибуло ___, є на 17.06.2011 – ____ учнів)[77].
 5. Рух учнів на кінець навчального року зводиться за сумою контрольних чисел за кожною літерою щодо руху учнів:

- 11-х класів,

- 1–4-х класів,

- 5–8-х, 10-х класів

- 9-х класів

Якщо діти відраховуються/зараховуються в 1–4-х класах після 02.06.2011, в 5–8-х, 10-х класах після 10.06.2011[78], вони вважаються зарахованими/відрахованими за літо.

Випуск учнів 9-х та 11-х класів здійснюється до закінчення поточного навчального року і їхня кількість не враховується в кількість учнів на кінець навчального року і не враховується, як такі, що вибули за літо.

Ведення алфавітної книги у електронному вигляді допускається при обов’язковому дублюванні записів у книзі встановленого зразка фабричного виробництва.[79]Алфавітна книга запису учнів зберігається упродовж 50 років

                                                                               ДОДАТОК 1

до «Рекомендацій щодо порядку роботи КЗШ № 68 з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги»

 

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 68

повна назва закладу

 

НАКАЗ

від __ ______ 20__ р.                                                           № __

 

Про зарахування до складу учнів ____ класу

_______ _________ ___________

П.І.Б

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, п. 2.5., 2.7. «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284,[80] наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»[81] та на підставі заяви батьків _______П.І.Б.____(або осіб, які їх замінюють), про зарахування дитини (підлітка) до загальноосвітнього навчального закладу від __.__.20__, особової справи учня та медичної карти (форма № 26)

НАКАЗУЮ:

 1. Зарахувати _______П.І.Б.____ до складу учнів _____ класу.
 2. Секретарю школи _______П.І.Б.____:
 3. Внести прізвище учня до алфавітної книги за відповідною літерою;
 4. Змінити номер на особовій справі учня, виходячи з номера, присвоєного в алфавітній книзі;
 5. Змінити назву закладу в особовій справі учня;
 6. Розмістити особову справу зарахованого учня до папки з особовими справами ___ класу;
 7. Внести прізвище учня до списку класу, що знаходиться в папці з особовими справами, після червоної горизонтальної риски в кінці списку;
 8. Класному керівникові _____________ _____________ _____________:
 9. Внести прізвище учня до сторінок класного журналу;
 10. Передати оновлений список учнів класу до медичного кабінету школи.
 11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор Криворізької загальноосвітньої

школи І–ІІІ ступенів №68

 

                                                                    _________________Л.Я.Камлик


ДОДАТОК 2

до «Рекомендацій щодо порядку роботи КЗШ № 68 з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги»

 

повна назва закладу

 

НАКАЗ

від __ ______ 20__ р.                                                           № __

 

Про відрахування із складу учнів ____ класу

_______ _________ ___________

П.І.Б

 

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, п. 2.5., 2.7. «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284[82] та на підставі заяви батьків _______П.І.Б.____(або осіб, які їх замінюють), про відрахування дитини (підлітка) до іншого загальноосвітнього навчального закладу (додається), довідки від __.__.____ № ___ ________________ (назва закладу)__________________________, з позначенням реквізитів наказу про зарахування дитини (підлітка) до іншого загальноосвітнього навчального закладу (додається).

НАКАЗУЮ:

 1. Відрахувати _____П.І.Б.____ із складу учнів _____ класу у зв’язку з вибуттям до _______ (назва закладу)_________________________.
 2. Секретарю школи _____П.І.Б.____:
 3. Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою;
 4. Видати особову справу учня батькам, або особам, які їх замінюють;
 5. Викреслити прізвище учня із списку класу, що знаходиться в папці з особовими справами, зазначивши реквізити даного наказу;
 6. Класному керівникові _____П.І.Б.____:
 7. На сторінках класного журналу навпроти прізвища вибулого учня зробити запис: «вибув», а на сторінці «Відомості про учнів» зробити запис «вибув, наказ від __.__.200_.№ ___-у», вказавши реквізити даного наказу;
 8. Передати оновлений список учнів класу до медичного кабінету школи.
 9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор Криворізької загальноосвітньої

школи І–ІІІ ступенів № 68                           ________________Л.Я.Камлик


ДОДАТОК 3

до «Рекомендацій щодо порядку роботи КЗШ № 68 з обліку руху учнів та ведення алфавітної книги»

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 68

повна назва закладу

 

НАКАЗ

від __ ______ 20__ р.                                                           № __

 

Про вибуття учня

_______ _________ ___________

П.І.Б

на лікування і тимчасове навчання

до закладу санаторного типу

 

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», п.п. 2.6., 2.15. наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846 та на підставі направлення відповідного органу управління освітою (із зазначенням рекомендованого терміну), заяви батьків _______П.І.Б.____ (або осіб, які їх замінюють)

НАКАЗУЮ:

 1. Секретарю школи _____П.І.Б.____
 2. видати батькам, або особам, які їх замінюють, витяг з особової справи та документ про наявний рівень освіти, якщо ці документи вимагає заклад санаторного типу;
 3. зберігати за учнем, який вибуває на лікування, місце в загальноосвітньому навчальному закладі з урахуванням максимально можливої наповнюваності у класі.
 4. Класному керівникові _____П.І.Б.____:
 5. у класному журналі на всіх предметних сторінках відсутність учня, який вибуває на лікування, позначати літерою «н»;
 6. на сторінці зведеного руху учнів у класному журналі напроти прізвища учня, який вибуває на лікування, позначати літерами «п/п» (поважна причина відсутності);
 7. попередити батьків, або осіб, що їх замінюють, учня, який вибуває на лікування, про необхідність представлення по закінченні терміну санаторного лікування документа про наявний рівень освіти (табель або довідку з балами навчальних досягнень);
 8. після прибуття учня із санаторного закладу перенести підсумкові оцінки до класного журналу.
 9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор Криворізької загальноосвітньої

школи І–ІІІ ступенів № 68                           _________________Л.Я.Камлик

 

 

 

 


 

 [1]Ст. 53 Конституції України.

[2]П. 2. ст. 35 Закону України «Про освіту».

[3]П. 1. ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту».

[4]П. 5. ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту».

[5]П. 1. ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту».

[6]Абзац другий п. 2.7. Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284/ Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2002, с. 17.

[7]Лист МОНУ №1/9-950 від 30.12.2010 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році».

 

[8]П. 40. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[9]П. 2.5.Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 (зі змінами, затвердженими наказом від 12.09.2008 № 845 та від 21.12.2009 № 1151).

[10]Лист МОНУ №1/9-950 від 30.12.2010 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році».

[11]Там само.

[12]П. 1. ст. 14 Закону України «Про освіту».

[13]П. 1. ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту».

[14]П. 17. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[15]Абзац перший п. 22. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[16]П. 3. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 47.

[17]П. 2. ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту».

[18]Абзац другий п. 22. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[19]П. 2.5. Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284/ Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2002, с. 16.

[20]П. 4. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 47.

[21]П. 7. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 48.

[22]П. 1. ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту».

[23]Абзац третій п. 22. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[24]П. 1. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 47.

[25]Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)/ Інформаційний збірник МОНУ № 2, 2002, с. 7.

[26]П. 5. «Примірного Положення про комплексну оцінку здоров’я дітей», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні».

[27]П. 8. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 48.

[28]П. 18. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[29]П. 5. наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13–14, 2005, с. 47.

[30]Лист Міністра освіти і науки України від 18.06.2001 № 1/9–231 «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13, 2001, с. 24.

[31]Лист Міністра освіти і науки України від 18.06.2001 № 1/9–231 «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13, 2001, с. 26.

[32]Лист Міністра освіти і науки України від 18.06.2001 № 1/9–231 «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13, 2001, с. 25.

[33]Лист Міністра освіти і науки України від 18.06.2001 № 1/9–231 «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»/ Інформаційний збірник МОНУ № 13, 2001, с. 26.

[34]П. 4. рішення колегії управління освіти і науки Київської облдержадміністрації, протокол № 4 від 26.10.2001 «Про стан організації навчально-виховної роботи в перших класах загальноосвітніх закладів Київської області».

[36]П. 4.5. Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389/ / Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2003, с. 20.

[36]П. 4.6. Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389/ / Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2003, с. 20.

[36]П. 4.7. Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389/ / Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2003, с. 20.

[37]П. 3. ст. 34. Закону України «Про загальну середню освіту».

[38]П. 27. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[39]П. 2.1. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[40]П. 4.5. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 (зі змінами, затвердженими наказом від 12.09.2008 № 845 та від 21.12.2009 № 1151).

[41]П. 2.1. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[42]П. 57. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[43]П. 58. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[44]П. 3.3. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[45]П. 3.6. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[46]П. 3.7. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[47]П. 3.8. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.05.2008 № 383/15074.

[48]Абзац другий п. 2.5. Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284/ Інформаційний збірник МОНУ № 23, 2002, с. 16.

[49]П. 4. ст. 34. Закону України «Про загальну середню освіту».

[50]Абзац другий п. 27. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[51]Абзац третій п. 27. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF

[52]П. 14. «Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646./ Інформаційний збірник МОУ № 14, 2000, с. 30.

[53]Ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту».

[54]Ст. 5 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

[55]Там само, ст. 6.

[56]Листи МОН України від 21.11.2003 №1/9-543 «Щодо визнання іноземних документів про освіту...» і ГУОН Харківської облдержадміністрації від 12.05.2004 № 2004.

[57]П. 6.6. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

[58]П. 4.10. Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І–ІІІ ступенів, затвердженої наказом МОНУ від 23.06.2000 № 240/ Інформаційний збірник МОУ № 17, 2000, с. 9.

[59]П. 1. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[60]П. 1.7. Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І–ІІІ ступенів, затвердженої наказом МОНУ від 23.06.2000 № 240/ Інформаційний збірник МОУ № 17, 2000, с. 4.

[61]П. 2. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[62]П. 3. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[63]П. 4. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[64]П. 2.6. наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846.

[65]П. 2.6. наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846.

[66]П. 2.15. наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846.

[67]П. 1. ст. 14. Закону України «Про загальну середню освіту».

[68]Абзац другий п. 4. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[69]Абзац третій п. 4 П. 1. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[70]П. 5. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[71]П. 6. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[72]П. 7. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[73]П. 8. Вказівок до ведення алфавітної книги запису учнів.

[74]Лист МОНУ №1/9-950 від 30.12.2010 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році».

[75]Там само.

[76]Там само.

[77]Там само.

[78]Там само.

[79]Справочник кадровика № 10, 2003.

[80]У даному місці слід вказувати конкретну статтю статуту загальноосвітнього навчального закладу.

[81]Даний нормативний документ вноситься до наказу за умов зарахування учня до 1-го класу.

[82]У даному місці слід вказувати конкретну статтю статуту загальноосвітнього навчального закладу.


buying prescription drugs in mexico guide how long does it take for zyrtec to be effective septilin for sale philippines what does a lamictal rash look and feel like ketoconazole nizoral tablets for dogs buy neurontin pills online prinivil purchase viagra soft tabs 100mg cost of lamisil treatment mail order generic rumalaya liniment bactroban medication for purchase levitra plus in canada how long does it take for a viagra pill to work buy furosemide next day over counter clomid motrin shortage 2011 albendazole side effects in pregnancy liposafe prices blood pressure medication side effects cough generic requip us is minipress available over the counter lisinopril common side effects best danazol prices hydrochlorothiazide 20 mg better cialis kamagra where can i get isoptin pills reglan reviews milk supply buy birth control online from canada florida glucotrol xl what does periactin look like side effects buy pantene shampoo online india ventolin tablets in pregnancy what if i missed the dose of singulair orlistat trusted online drug stores in canada optum rx medicare part d formulary allegra over counter alternatives requip starting dose for rls valsartan without prescription buy periactin online canada best place buy lukol pct accutane journal side effects acheter minocycline buy canada no prescription for rumalaya forte what type of drug is actonel augmentin tabletki powlekane 375 mg cytotec maximum dosage order diflucan over the counter discreet high blood pressure medication lisinopril best price penegra coumadin standing orders albenza lawsuit florinef tablets storage buy meclizine without a script nolvadex before and after lynoral side effects long term use diakof online forum where toradol injection consumer lortab elixir side effects digoxin price compare what does ciprofloxacin treat std tegretol medicine information viagra online pharmacy lloyds indian medrol depomedrol mg ml combivent supplier in uk buy revia fast shipping cheap amoxil usa pharmacy efecto de omifin en hombres discount diltiazem mg purchasing antabuse online to buy pamelor prednisone 5 mg tabletki buy clomid pct uk asthma cough where can i get some proscar voveran sr for sale uk comprar cialis andorra sin receta arimidex com patient assistant can you take tretinoin 0,025 daily cardura medication side effects buy viagra jelly for daily use etodolac cheap us pharmacy canadian prescription drug prices buy abana with drugs advair diskus commercials leukeran from usa plavix 75 mg twice daily dosing can you get ephedraxin nach baliye season 5 desi tashan buy prevacid 100 what is amitriptyline Purchase citalopram 20mg cialis in adelaide glucotrol xl pharmacies hydrochlorothiazide canada price how to take cefixime janssen cilag pipeline price of zetia without insurance reputable online pharmacies canada hyzaar no prescription drugs vasodilan no prescription compare prices cost of benzac buy qsymia online pharmacy recommended dosage of depakote doxycycline hyclate 20mg tlnt erythromycin shop naltrexone information uk buy alesse birth control prescription retino-a cream 0,05 dosage instructions crestor italiano why has shuddha guggulu been discontinued ditropan elixir spc digoxin shortage fexofenadine hydrochloride overdose anafranil mist canada diarex for men sale in uk hoodia reviews holland and barrett esomeprazole magnesium trihydrate spc alesse without prescription miami flovent hfa coupon allegra vs zyrtec for children revatio online order cytoxan 20 mg brand cialis generic uk online pharmacy uk cialis soft types of insulin uk where to buy ampicillin with visa how is nitroglycerin stored cheapest digital camera with lithium battery januvia 50 mg prices good reviews on fosamax terramycin ophthalmic ointment free shipping buy genuine carafate uk viagra to buy cheap levitra generico funziona dramamine drug store online generic levitra in canada side effects of xenical slimming pills etodolac 500 mg reviews female cialis no prescription safe bactroban buy buy revatio with no rx med cab dulcolax caverta next day shipping compare prices nitroglycerin betapace price viagra super active next day delivery misoprostol over the counter usa flonase 40mg cheapest drug clonidine methotrexate and folic acid interaction how to by albendazole online what does coumadin best depakote prices allopurinol usa pharmacy femcare tablets price get walmart pharmacy expense report hydrochlorothiazide generic equivalent meri adalat cephalexin online in us order zovirax online canadian pharmacy in florida orlando what is the dosage of erythromycin for acne cymbalta spain over counter trandate dosering where to get propecia cheap where to buy viagra in montreal hoodia costco drink canadian family history websites where do i differin in canada can we trust diflucan online levetra no prescription what does furosemide do can you get nexium over the counter enalapril maleate tablets 5mg uk pharmacies online that sell zoloft what is the best anti depression medicine sildenafil side effects in men hydroxyzine anxiety dosage how to use viagra sublingual purchase bactrim cheap trimethoprim periactin appetite stimulant for sale abilify commercial 2012 can you buy cheap adalat generic buy albenza online pharmacy ampicillin cost of bystolic medication generic alternatives for orlistat cost of yasmin birth control without insurance tetracycline eye ointment australia buy metoclopramide quick cloridrato de sertralina 50mg engorda Purchase tenormin 25 mg amitriptyline 40mg side effects buy generic abana online does prevacid work better than zantac infants best site to buy danazol common doses of levoxyl eurax woldwide shipping cheapest lisinopril to buy can i order acticin no prescription in the usa safe buy zanaflex online kytril over counter side effects from generic prevacid overnight delivery buy without wellbutrin sr online buy generic premarin cream generic lamisil pills buy differin gel 45g online generic ampicillin can you get lozol best place buy viramune pct does claritin cause weight gain purchase crestor 40 mg diovan vs diovan hct where to buy noroxin with echeck inderal canada overnight delivery proscar without prescription diflucan cost walgreens order clozaril on line india retin a cream uk price diclofenac order on web brand viagra discounted motrin pm recommended dosage cheapest sumycin in the uk how long does it take for zyprexa to take effect pharmacy tech study guide online astrgene cheap rumalaya innopran xl tablets online buying mevacor in manchester cialis black 800 mg pravachol in croatia zofran max dose iv is clomid recommended for women over 40 how to order casodex online alli orlistat weight loss capsules diclofenac breastfeeding safety drinking on lexapro 20 mg where to buy levaquin online without rx best price for real lynoral tetracycline refill pack rhinocort not generic digoxin doctors online can you get micronase over the counter brand viagra online is generic biaxin available in usa taking cefadroxil during pregnancy what is ciprofloxacin universal drugstore canada reviews protonix vs nexium cost canadian online prescription reviews dapoxetine overnight shipping how to make viagra last longer buy ginseng online cheap viagra cialis online bestellen viagra on-line usa what drug category is keftab anxiety nhs treatment generic anacin cost buy 1 mg propecia buy lotensin cheap are alligators dangerous for people does target have a generic for nexium generic dulcolax switzerland all pills rx reviews thyroid medication and negative pregnancy test buy dilantin perth australia cialis medicine children buspar billig kaufen plavix online from usa buy motilium suppositories cheap lamisil at cream colchicine prescription medicine aciclovir tabletas dosis en niУБos diclofenac gel no prrescription do you need a prescription for pioglitazone side effects of clomid weight gain wellbutrin non perscription countries diclofenac sodium 50mg tablets used buy buspirone for cats apcalis sx looking for what is montelukast 10 mg used for alesse pharmacies ethinyl estradiol where to get revatio cheap delivery to us deltasone online shopping cipro nord actonel mg buy generic zetia available discount code for chloramphenicol buy cialis jelly in australia long term side effects of aricept canadaian neighbor pharmacy research tadalafil ic 351 can men use hydroxycut for women what color is lisinopril pills cipro prescription drug buy terramycin for cats brand amoxil canada prescription zyrtec d generic name accutane max dose lariam coupons order lozol online uk levitra sales 2008 fastest pulmicort uk delivery discount canadian pharmacy kamagra is requip legal in uk order alli 60mg uk amoxil 500 mg para que sirve buy generic xenical orlistat cialis super active costco generic augmentin suspension lotrisone online clotrimazole prescription phenergan labor and delivery order generic depakote canadian pharmacy pamelor tegretol western australia sildenafil citrate powder manufacturers cipro medications used does viagra require a prescription in canada phenergan mexico vente de prometrium au quebec bystolic cost at costco best online pharmacy tadalafil how to get viagra prescribed tamoxifen drugs online purchases flomax side effects weight gain metronidazole antibiotic toxicity does valtrex make you gain weight atarax 10 mg during pregnancy comprar bentyl pela internet best online pharmacy for nolvadex alavert price ayurslim with paypal payment differences between viagra and cialis is augmentin better than zithromax estrace discount medications what does luvox treat buy acai 80 mg online penegra tablet person buy cheap protonix fast albenza delivery generic atarax dosage buy exelon uk toradol street price revista avon online romania revia drug reviews what is the drug januvia used for alli weight loss discontinued zofran drugstore radio kosovarja chat ophthacare drug class isoretinoin online mastercard payment atorlip medication generic otc mail order pharmacy florida jobs fml forte for men sale in uk now ashwagandha reviews buy lithium patch kamagra oral jelly without a prescription prandin order on web buy hyzaar paypal accepted finasteride 5mg picture medrol dose pack directions pdf side effects of chloromycetin doxycycline hyclate 100mg treat diabetes medication glucophage metformin trimox shop net yasmin pill prednisone 20 mg taper buy diclofenac gel no prescription purchase plavix 75mg clopidogrel viagra and other medications how to use ventolin cicloferon crema para que sirve combivent spc what is tegretol 100 used for torsemide reviews for men synthroid canada overnight delivery antabuse implant to buy is lipitor over the counter provera generic name does generic viagra work from canada ralista pharmacy buy clomid singapore zyprexa 10 mg lilly danazol order by phone viagra patent expiration date uk what is the generic for lotrisone what is the dosage for prevacid in infants azithromycin side effects in toddlers glucophage from canadian pharmacy side effects of effexor xr fml forte for men in usa sominex over counter uk stromectol +order india original revia online elocon refill pack order himplasia canada rosuvastatin drugs for sale best canadian online pharmacies no prescription reglan sale optimal metformin dose for pcos cheap prescription drugs online canada buy kamagra soft zyrtec drugs for sale proventil without a prescription from us much does cialis prescription cost where to buy medrol drugs online Purchase buspar 5mg buy cheap combivent using pay pal bystolic next day what does tamoxifen do to the body coreg pill shortage where to buy aceon drugs online negative effects anxiety pills cloridrato de ciprofloxacino 500mg bula valtrex prescription assistance program amantadine online store cheapest lithium cameras to buy unisom anafranil 25mg ejaculaУЇУЃo precoce dapoxetine tablets from buy clozaril therapeutic dose acivir pills 100mg cheap lipitor from usa cheap actos buy actos coupons 2012 acquistare acai in italia buying elimite in manchester rocaltrol order in the us prednisolone looking for avalide cost canadian lawsuit against zantac anafranil generic cheap costs what is viagra like to use revatio online in us comprar prandin portugal order differin online cheap price what is trental made of apo allopurinol interactions xenical overnight pharmacy fluoxetine overnight delivery how long to use ciprodex post cycle therapy clomid estrace generico online best price glucophage names non prescription birth control pills mail-order levitra toprol xl overseas my diabecon coupons what is the drug proventil used for beconase aq best price order malegra fxt pill minocycline pill shortage bactroban mail order india can u buy clomid uk american levlen 2mg canada buy abilify online how long does it take for doxycycline to get out of my system buy aciclovir boots pharmacy mentat himalaya dosage buy albendazole next day indian prevacid order levitra plus online uk order lipitor on line usa hytrin bonus pills alli online canada aspirin 75 mg for sale order non generic motrin sumycin pills buy feldene online in usa how long does it take for antivert to work zithromax 4 pills at once nova southeastern school of pharmacy tuition why is there a shortage of voveran sr precose with no rx s club 7 songs don;t stop movin; generic drug for zetia is viagra safe for men with hypertension buy nolvadex online what does fluoxetine capsules look like aceon refill pack promethazine hcl 25mg tab revia for men in usa citalopram genericon 40 mg online prescription order grifulvin v mail order prescription drugs no prescription amaryl wanted online review global pharmacy canada order form vermox rx list cheaprx plavix 75mg price in india trazodone sleeping pills side effects pravachol doctors online how much do viagra cost tamoxifen discount voucher topamax forum side effects forzest doctors online what does bupropion pills look like yasmin cheap us pharmacy duetact max dose buy levitra plus with e check benfotiamine paypal tricor suppliers overseas claritin dissolving tablets directions para que sirve amantadina clorfenamina y paracetamol order premarin from canada zyprexa without a script mail order hydrochlorothiazide online cheapest place to buy diamox does accutane work permanently liv generic release date bactrim costochondritis does tegretol make you gain weight where to coreg ciprofloxacin ear drops dosage children lady era overnight pharmacy sarafem tablet sale astelin costco augmentin cheap cordarone 100 mg when is actos going generic where can i buy gasex how to get hoodia on line norvasc mg price lipitor drugs for sale free coupon for zyvox is it illegal to order generic anafranil generic zovirax buy canada order paroxetine 30mg buy propranolol online pharmacy beconase aq max dose azithromycin 250 mg dose finpecia without prescription miami ambien walrus stories advair diskus online without prescription maxaman canada overnight delivery what does saw palmetto look like buy flagyl online no prescription lasix by mail arimidex india companies only list of prescription drugs for anxiety and depression femara medication side effects mark richman prope best online pharmacy generic dulcolax brand name procardia online cialis sublingual cost without insurance medication for high blood pressure lisinopril cialis daily use forum altace for sale philippines a good web page to buy yagara with no script acheter famvir blopress paypal over the counter medicine similar to flonase cheapest diabecon tablets uk donde puedo comprar silagra methocarbamol dosage for humans buy 2mg abilify calcium carbonate legal in england cheapest brand cialis tablets uk london drugs online pharmacy cheap avalide 300 25mg cordarone legal in england bupropion hcl reviews over the counter lamisil cream top 10 online minocin sites clorhidrato de amantadina vademecum levitra professional online order phenergan by mail comprar aricept portugal diflucan cost canada pregnancy test calculator free withdrawal from norvasc atarax side effects in dogs hydrocodone acetaminophen 5-500 generic valtrex good name brand buy buspar 100mg online discount prescriptions drug card quiero comprar flovent side effects of periactin tablets comprar acivir pills portugal actos dosage amounts avodart pill canadian buy minomycin inhaler canada buy clomid overnight delivery prescription naprosyn costco can you plus in ireland buy levitra online drug zantac on sale this week paroxetine online meds how much is dramamine tablets aspirin from usa cafergot prix en pharmacie en france donde puedo comprar colchicine clorfenamina tabletas 4mg buy renagel in uk eritromicina in english acheter pas cher avapro how to order drugs online zyrtec 10 mg promethazine dm recreational use zyrtec online price mevacor to buy in england can you get topamax how much is premarin tablets aricept delivery ashwagandha medicine online como usar berotec e atrovent veilig cialis kopen brahmi 100mg tablet what is the maximum dose for celexa buy arimidex 80 mg online can you buy mg cheap betapace buying cytoxan from canada no prescription fml forte overnight delivery whear can i buy atarax medication used for stress and anxiety lopid billig kaufen tamoxifen buy online india order cialis cheap ordering famvir online nexium canadian online pharmacy benadryl medication kamagra gold shop net abra 100 sildenafil citrate purchasing neurontin online proscar generic no prescription best site to buy colchicine vigra vegetal 200mg ultra low dose zithromax januvia 100 mg film coated tablets medicine brand cialis generic for zyloprim for daily use canada very cheap malegra fxt best post-op pain meds best online store to buy cialis cheap cozaar uk discount canadian pharmacy female viagra lasix medicine interactions purchase lopressor 25 mg femara letrozole 2.5 mg chlamydia symptoms in women discharge smell hyzaar shop net hydrochlorothiazide tablets uses cost of acivir pills lamisil 250 mg tablet yan etkileri cystone uk next day delivery cheapest venlor tablets uk alphagan delivery next day pravachol pharmacy prices list buy levothroid new zealand online silagra sublingual dosage side effects of prednisone on women brand name diovan online lasix antidiuretic sale no script propecia where to buy phentermine 37.5 mg importing tamoxifen australia prescriptions by mail blue cross ordering buy aciphex 99 viagras radio special low cost naprosyn antivert to buy from europe seroquel over the counter uk lincocin over counter uk fml forte online forum fish doxycycline capsules us online pharmacy no prescription quibron-t pharmacy ampicillin online store buy what is haldol medication minomycin where can i buy it diamox dose for prevention of altitude sickness can you get methotrexate over counter hyaluronic acid india manufacturers viagra over the counter youtube buy starlix online no prescription us genuine trandate 100mg best site to buy atrovent cheap allegra no prescription international legal rx natural viagra substitute gnc nexium price without insurance what is erythromycin ophthalmic ointment usp 0.5 used for purchase albenza cheap best place buy isoptin all types urispas pills singulair nhs benzac pills drugstore purchase generic mestinon top 10 online zebeta sites safe lisinopril no prescription which uk site to buy keftab zocor prices costco amitriptyline and low blood pressure effects german remedies limited goa bystolic dose titration buy methotrexate australia metformin medicine for pcos pharmacy technician online classes florida allopurinol generic substitute is generic clomid effective starlix legal in england buy insulin pills artane over counter lowest priced feldene is mail order diflucan safe can 50 mg seroquel cause weight gain coreg generic carvedilol comprar amoxil sin receta avalide online cheap tadalafil generico italia jenis pil perancang yang tidak menggemukkan cheap sarafem usa non persciption hytrin como comprar viagra por internet buy triamcinolone acetonide cream online naprosyn 375 mg tablet buy cephalexin online pharmacy compounding pharmacy mexico city buy luvox xr without prescription erythromycin ointment labor and delivery canadian pharmacy buy cialis professional cheap metformin no script drug store zantac coupons printable buy unisom online usa elocon cream eczema side effects albuterol atrovent nebulizer treatment dose where can i get some fucidin pariet user reviews buy purim mg best place to order cafergot in us can you buy nizoral over the counter pharmacy can you buy atacand any prescription depakote side effects depression generic viagra in canada customs generic prinivil switzerland cheapest place to buy viagra jelly can i get clomid at walmart date actos goes generic drug market order dostinex cheap levitra plus uk treatment and medication for anxiety disorder buy cheap inderal is canadian health care mall legitimate what is cipro medication is generic lipitor now available generic rumalaya forte switzerland buy online skelaxin generic alternative for synthroid medicine getting estrace in australia dutas with paypal payment alesse next day clozaril tablet sale viagra para mujer en el salvador non prescription artane pharmacy hoodia uk next day delivery diovan on line for sale no script can order ortho tri-cyclen online is there a drug comparative to mobic anti erection pills generic confido uk paypal fluoxetine hcl 40 mg capsule beconase aq online coupon code comprar flonase pela internet alphagan generic low amantadine lithium drug oversea current price bentyl deltasone discounts codes cost of artane wellbutrin sr for purchase where to buy ashwagandha in canada safely buy topamax online in usa buy reminyl next day low dose coumadin dvt best site to buy prednisone is propecia safe for women cheap coreg 100 mg over the counter cough medicine with promethazine overnight pharmacy crestor amantadine over the counter canada what is the medicine carafate prilosec 10mg dosage allegra d discount coupon best site get xeloda viagra super active canada robaxin coupons safe place order etodolac what is amantadine hcl cialis vs viagra which is best compare prices retin-a ge purchase isoptin overnight cod generic advair diskus canadian medicine inventions beconase aq legal in england рИЂрИВ omnicef 100 mg lotrisone cream strength uk version of rumalaya forte buy levothyroxine no prescription uk generic claritin allergy medication side effects clonidine medicinenet where to finax elimite medication acyclovir pregnancy complications where to buy finpecia mentat ds syrup online in us bactrim tablets uses buying famvir buy risperdal quick how long for propecia side effects to go away ranitidine dosage calculator tricor order online hydrochlorothiazide australia what is a healthy male body fat percentage india pharmacies online that sell arimidex premarin tablets 0.3mg legalization viagra japan 1999 zestril by mail order precio viagra de pfizer recommended dosage of cialis cheap topamax ventolin refills assistance buying plavix side effects of avalide 150-12.5 mg can inderal 10 mg crushed mirapex cause weight gain tesco kettering pharmacy opening hours can i make levitra professional finasteride propeciaТЎ in india zyprexa generic availability date ordering low dose lasix menshealth viagra florida ortho tri-cyclen indian equivalent of propecia what is the generic name for furosemide nizoral (20 mg/g) szampon leczniczy 100ml voltaren online from uk bactroban cream generic brand where to buy shallaki drugs online buy meclizine quick generic avalide 300/25mg generic for avapro triamterene uses medication viagra patent expiration usa brahmi order online rumalaya forte 10 mg cost cialis or viagra amazon accutane class action lawsuit canada 2010 can you buy the abortion pill at cvs which uk site to buy levitra super active best herbal medication for anxiety triamterene pharmacy online albendazole through drug seroflo 10 mg cost generic for effexor xr side effects claravis vs accutane price alli weight loss supplement review brahmi without a prescription where can i get alligator meat what types of ethionamide are there best price mobicool w35 accutane before and after pics best price on viagra from canada cheapest place to buy calan abilify mg tablet purchase lexapro in us buy 10 testosterone cream online how to get sominex on line side effects of phexin aristocort from europe what does medrol do during ivf remeron shipping overseas orlistat mexico cialis viagra combo lidocaine hydrochloride injection bula do remedio cloridrato de ciprofloxacino 500mg safe strattera no precription where to buy amoxil online how to by adalat online can you buy protonix quanto costa il cialis 20 mg phenergan over the counter in uk hydrochlorothiazide cost without insurance kamagra generico italiano retin from canada viagra in dubai airport allegra com airlines endep 25 what is it for sarafem 10 mg reviews low price orlistat uk canadian medicine online ketoconazole 2 shampoo buy order levitra professional online drugstore cafergot pharmacy order list controlled drugs uk fml forte for sale uk abana online cheap lipitor 20 mg where to buy tickets for liverpool vs melbourne victory what does risperdal look like mircette where to purchase buy wellbutrin sr in ireland is cialis prescribed for women luvox in india why are prescriptions so cheap in canada can order ayurslim online zyrtec drug class can you take aricept daily micardis how long to take effect cheapest online propecia 0.17 generic orlistat buy allopurinol medicine children order live harvester ants online fertomid online ordering generic uk paypal ralista kamagra oral jelly generic for vantin express canada abilify over the counter writing dosage where can i buy viagra in sydney australia sinequan paypal cheapest aciclovir to buy online prozac no prescroption motilium online in canada chlamydia trachomatis infection aciclovir pills sweat sale yasmin generic name for etodolac zyvox cost comparison risperdal consta injection storage low cost overnight beconase aq shatavari for sale uk over the counter diflucan fluconazole cytoxan dosage recommended metformin clomid twins success stories buying singulair online 100 mg elocon buy meridia online uk lamisil cost in canada which uk site to buy metformin viagra replacements over counter can you buy kamagra in ireland pharmacy canadian donde comprar cialis mexico cheap car insurance for women phenergan medicine is for xenical pharmacies prescription overnight kroger pharmacy careers generic from isoniazid evista wanted online review neurontin without prescription miami glucophage without a script better than levothroid all types ayurslim pills indian xenical entocort tablets from buy side effects of metoclopramide 10 mg viagra cheap rulid 100 mg roxithromycine do they sell zyrtec in canada rumalaya liniment lawsuit generic beta-val order aceon tablets buy voltaren emulgel 100g where to buy ciprofloxacin tablets cilias.com buy promethazine codeine online no prescription top rated drugstore facial cleansers viagra overnight delivery on weekends forzest discounts codes blue mountain canadian pharmacy all types fml forte pills pravachol 40 mg tab cyklokapron over counter uk canadian pharmacy exams free download citalopram usage discount canadian donde comprar metformina order betnovate canada buy furosemide usa capoten tablets on line to buy buy amoxil buy terramycin spray walgreens online application pharmacy technician arava generic 2013 drugs advantages of content analysis buy pyridium in singapore life cycle of chlamydia trachomatis genuine omnicef 100mg ibuprofen gel 10 100g qsymia uk viagra400mg acai delivery belo horizonte maxalt complicated migraine purchase lipitor generic allopurinol ships from india lowest price nizoral why has zestril been discontinued lamisil pills over the counter walgreens maxaman for men in usa starlix women buy vigrande 100 mg УЁra coreg consumer reviews levaquin from mexico water pills weight loss walmart venlafaxine xr without a prescription proscar cheap online buy ranitidine 200 generic lexapro price much does cost canada buy effexor xr silagra tablets india remeron anxiety dosage effexor xr discount prices there reliable canadian pharmacy terramycin on line for sale no script getting lisinopril in australia codeine promethazine cough syrup canada finast shopping center haldol 10 mg im keftab tablets uk cardizem dose atrial fibrillation calan blanes menorca reviews taking prednisone drinking alcohol brand viagra over counter can you get lamisil over the counter erection packs 2 free shipping cialis soft reviews and dosage coumadin pct buy clomid cycle ovulation calculator pilex uses medication non prescription feldene pharmacy can you buy grifulvin v getting alesse in australia fucidin h uses aricept australia better than benzaclin non prescription rhinocort pharmacy what dosages does micardis come in lexapro for purchase can you buy lotensin online pharmacy best viagra prices 100mg advair printable coupon 100/50 buying drugs online ireland frumil without prescriptions flomax drug classification furosemide for sale online Purchase celebrex 100 mg costco pharmacy flagyl er price buying viagra overseas carbozyne prix en pharmacie en france pet allies show low barkin champix cost ontario discount coumadin worldwide pharmacy chloroquine can i make vytorin isoniazid tablets 40mg bystolic no prescription reviews speman from india apple pomegranate juice recipe is 100 mg wellbutrin enough generic zovirax uk paypal cheap effexor xr mg exelon patch canada valtrex for sale australia glucotrol xl on the internet zanaflex 20mg tab how to purchase celebrex generic differin gel se puede comprar viagra en cualquier farmacia generic speman switzerland non persciption omnicef revatio in canada amazon pay by checking account yasmin drugs for sale withdrawal symptoms from methotrexate zyvox sales 200 online plavix purchase tadacip lowest price diamox shortage 2012 left augmentin out refrigerator overnight clomid ovulation cramps online ginseng india serpina perth australia shoppers drug mart celadrin cheap genuine atrovent online valtrex 500 mg dose what is fluoxetine 20mg capsules used for retin-a 0,025 shelf life seroquel xr rx comprar xalatan portugal dutas australia price metformin online ordering american express card login us clozaril combination overnight without cod paroxetine codeine cough syrup for sale uk eutirox isoniazid 20mg tab buy aciphex europe pharmacy trazodone hcl 150 mg tablet cabgolin online ordering where to metoclopramide uk version of aristocort comprar hydrochlorothiazide pela internet top 10 online brand advair diskus sites comprar coreg en argentina finax tablets price nymphomax australia price buy medication online uk better than minipress micronase on the internet colchicine online pharmacy uk vente de mobic au quebec walmart 24 hour pharmacy tucson az kamagra uk coupon alli 100 review all types silagra pills ipharmacy android free download s club juniors now generic viagra uk delivery indian generics online tinidazole safe buy extendaquin online is generic cafergot effective franco american alliance buy hoodia with e check western drug zithromax duetact rx cheapest altace to buy buy micronase online india purchasing xeloda online maxalt 10mg tablets side effects tamoxifen pct side effects tamsulosin hydrochloride 0.4mg side effects differin drug class allopurinol cost comparison fda approved viagra online i pill extendaquin website order zanaflex from canada without prescription vente de levitra professional au quebec zetia sales how long does it take for lamictal side effects to go away what does deltasone treat classified meclizine barato buy brand leukeran is nortriptyline better than amitriptyline order paroxetine 10mg what is bystolic elavil 25 mg generic name abortion pill online india price increase advair diskus is allegra d prescription only national socialist movement 88 britannia buy cheap zebeta using pay pal what does diclofenac sodium 75mg do american heart association zetia celexa max dose acheter nootropil pas cher how can you get off prilosec etodolac tablets 500mg best online pharmacy generic orlistat isoniazid where can i buy safe female cialis buy opta stats jobs club liv cost cialis buy mexico donde puedo comprar finast best site get ayurslim common side effects of ditropan how much aleve is safe to take in a day adalat xl mg generic celebrex bonus pills cardura side effects information mobic price india order pharmacy buy generic ditropan comprar trimox online buying serpina using paypal metronidazole in pregnancy emedicine nitroglycerin tablets 40mg generic arimidex cost where can i buy alligator clips for hair bows bulk prescription medicines on flights glucophage xr usa reviews on kamagra chewable zenegra for men in usa now 20 off buy now viagra cialis what works best viagra cialis or levitra delivery buy antivert discount acai from india minipress prix en pharmacie en france medicine amantadine is there a generic for zyprexa neurontin 100 mg tablets free or low cost levitra plus pariet 20 mg kopen lukol mg buy donepezil 10 mg side effects xeloda cost without insurance buy aciphex mg online requip generic equivalent neurontin without script hoodia 100mg cheap styplon sold over counter ciplox no prescription compare prices celebrex order online no prescription where to get prilosec pct is protonix available on line in canada can i make lozol tulasi tablets online viagra daily dosage is remeron weight gain dose dependent reviews on keflex lukol in the uk zyrtec d prices bystolic comprar order clomid online no prescription buspar india no prescription atarax pills janssen cilag india jobs celebrex over the counter australia advair diskus 100/50mcg (green)60;s purchase yasmin in uk cheapest levitra 20mg pills orlistat shortage uk update can you get high off bayer aspirin compazine online store furosemide buy canada toradol buy uk liquid tadalafil citrate biaxin tablets on line to buy buy prednisolone 5mg no prescription paroxetine mail order phexin overnight pharmacy is it safe to order provera speman no prescription needed will generic celebrex released how much does paxil cost with insurance buy florinef for dogs uk cost of nexium at walmart pharmacy lioresal from usa viagra super active sale online drug shop pfizer eldepryl 5mg tablets is promethazine legal in us buy vpxl greece sertraline dose too high caverta 25 price comprar cialis de 5mg colchicine generic wikipedia drugs colchicine mist canada clomid from india cheap flagyl er 40 mg Purchase pariet 20mg getting clozaril in australia abilify cheaper buy pills for erection instant low cost drugs for the elderly and disabled program elavil refills buy l-tryptophan walgreens aceon for purchase without a prescription acheter alli genУЈve 800 number for viagra prednisolone 5mg tablets alcohol azithromycin chlamydia can you buy acai berry stores canada suprax 400 usage necesito comprar plavix pillsbury crescent roll recipes 365 alli over the counter weight loss pill approved sinequan tablets zantac ranitidine 75mg relief tablets aspirin tablets 50 mg top leading pharmaceutical companies in india cleocin gel usa cvs prices viagra on line ebay best place to buy tamoxifen in mexico terramycin uk boots para que sirve el aldactone 100 maximum dosage of ventolin alli comes from what? order metformin hydrochloride dilantin drug store online ciprofloxacino normon 500 mg apcalis next day uk erythromycin topical acne review side effects of aygestin 5 mg where can i buy casodex buy triamterene new zealand online fluoxetine 40 mg high discount lisinopril mg where to buy tamoxifen nolvadex where do i buy tadalis sx what does the name abana mean buy sarafem capsules allegra d otc vs prescription female viagra cost comparison erythromycin gel no prescription viagra online via paypal usa hunter boots promo code buying kamagra from india the purple pharmacy web site cheapest prices order nizoral online buy glucotrol xl in singapore sinemet brand order what is the medicine allegra used for mirapex in croatia what does erythromycin eye ointment treat what does viagra make you feel like can you get an albuterol inhaler over the counter buy strattera online from australia albendazole mist canada what is the medicine amaryl used for cheap serophene what company makes effexor xr clomid generic walmart to buy famvir cialis canada generic buy metoclopramide from mexico online zyrtec pas cher italie lamisil prescriptions provera online forum buying elocon for dogs is reglan sold over the counter cheap viagra generic lowest carbozyne coupons where to buy amaryl ointment zantac perth australia what is a z pack for colds pyridium 200 mg keppra and birth control pills costco pharmacy lipothin price where to buy cheap generic retin-a ge escitalopram online non prescription uk levlen order online voltaren gel and high blood pressure medication online liposafe purchase no prescription brahmi sale pharmacy usa online affordable paypal what are the side effects of zofran odt generic viagra discussion forum calan sublingual dosage finpecia discount finasteride propecia how long does it take antabuse to leave system probalan sale prescription healthy male weight calculator propranolol 40 mg grossesse xenical price in canada buy levitra professional online no prescription usa voltaren generic wikipedia drugs antibiotics azithromycin side effects atorlip-10 costco erexor usa geriforte uk buy tofranil drug classification duphalac suppositories buy buy online gyne-lotrimin generic generic cipro hc suspension online minipress purchase buy finax 80 mg online uses for lasix medication why has pravachol been discontinued zestoretic ships from india cialis viagra levitra review ordering ciplox here in canada pantoprazole infusion gastrointestinal bleeding noroxin film tablet 400 mg 14 tb buy endep cheap where to buy combivent where to buy children;s benadryl d pamelor discount snovitra super power no prescription compare prices levitra coupons free levi trental online meds do i need a prescription for toradol brahmi from usa stop taking blood pressure medication side effects xalatan storage temperature can i use fucidin cream on my face when the truth hurts i pop pain pills lyrics flagyl without prescription no prescription vasotec purchase actos medication online canadian pharmacy how long does it take for avodart to work trileptal patient reviews lansoprazole 30mg gastro-resistant capsules pariet 100mg tablet accutane complaints non prescription female cialis price increase nizagara usual dose of estrace cream order allegra d online cilas malafaia x edir macedo strattera cheap australia pharmacy free samples of cialis for women discount canadian pharmacy shatavari purchase celebrex 200 mg best online pharmacy generic amoxil best generic caverta review phone in order for decadron natural water pills lioresal 100mg buy post cycle therapy aciphex requip xl dosage forms cost of synthroid 50 mcg billig speman online kaufen nexium sales 2011 ashwagandha sublingual dosage inderal online european online pharmacy craigslist london uk cars buy adderall weight loss cialis 20mg online januvia medicine children zyvox suspension price extendaquin order in the us himplasia generic 2013 drugs atrovent online cheap generic keppra switzerland cafergot tablets discontinued levothroid order by phone aciclovir creme biogaran cialis cost buy viagra indocin no prescription compare prices amaryl drugs prescription side effects of zyban and alcohol brand cialis canada online no prescription zithromax azithromycin oral suspension where can i order nizoral shampoo vgr 100 effects where to spend honor points alliance low lvl comprare online yasmin evista sales europe how to import windows live mail account to outlook 2007 cheap viagra tabs cheap kamagra uk thanksgiving purchase haldol diana alli faculty of medicine ventolin dosage in infants voltaren canada head office albuterol inhaler prescription online purchase korean red ginseng alphagan generic for anxiety nhs scotland cut metformin 500mg er in half kytril generic name acquisto desyrel sicuro online is yasmin a low dose pill can you buy plendil in ireland viagra online america prescription buy cardura discounts what is nolvadex used for by men meclizine generic nexium online coupon code what is tricor prescribed for get nootropil las vegas order risperdal online with visa aripiprazole lowest price can i buy doxycycline over the counter in thailand cefixime cost buy zantac tablets buy xenical online usa voltaren retard 10 mg buy ponstel visa what are the side effects of the drug cipro ic azithromycin 250 mg uses quibron-t uk next day delivery cheap pharmacy tech schools online amlodipine besylate alternatives escitalopram online no prescription uk buy generic jelly sale cialis online tadalafil snovitra super power tablets purchase on line price increase amantadine what is tadacip drugs natural male erection pills what are some of the best diet pills on the market roxithromycin pharmacies sumycin now co uk what types of actos are there wellbutrin xl compare prices cefadroxil monohydrate 500 mg cyproheptadine tablets bp 4mg cialis 5 mg originale prezzo buy cefadroxil australia how does clomid work with pcos lisinopril hctz 20 25mg side effects pill identifier m357 where cane i buy trimethoprim treatment azithromycin and alcohol use symptoms of withdrawal from effexor xr aciclovir generico comprimido what does accutane do to your eyes street names anti anxiety drugs where to buy femcare ointment norvasc medicine side effects why can;t i get voltaren can i get actos aceon where can i buy it where to buy cheap generic prilosec acyclovir valacyclovir and famciclovir shingles avapro prices at costco effexor xr order canada flomax relief mr tamsulosin side effects of medrol 8 mg cephalexin daily use reviews side effects of promethazine dm wellbutrin weight gain or loss long term side effects of fucidin tretinoin online with out prescription compazine in canada purchase generic viagra online buy benemid greece order lynoral online what is abilify buy glycomet capsules sumycin online usa no prescription canada buy moduretic without prescription terramycin no prescription reviews isoptin dose order elavil pills best price for real lipothin buy norvasc online cheap cheap diflucan over the counter buy arimidex online with out prescription buy astelin tablets online provera dosage for menorrhagia buy wellbutrin sr online reviews differin tablet sale rumalaya sold over counter order generic metformin order zetia overnight altace next day delivery buy brand tofranil acheter glucophage pas cher vermox weight gain viagra professional sale sildenafil side effects of mirapex for rls biaxin 100 review losec 40 mg spc what is promethazine tablets used for generic cialis prices canada cozaar on line purchase generic drug atacand hct aciclovir tabletas (dosis pediatrica) kamagra order on web canada buy tamoxifen without prescription anxiety medication zoloft side effects post cycle therapy snovitra super power where to purchase methylprednisone without a prescription nexium prescription doctor best price finpecia feldene over counter uk buy phentermine 37.5 mg uk generic for actoplus met 18 850 buy lithium ion battery charger li 50c kamagra now contact us drug acivir pills reviews best place to buy kamagra online canadian pharmacy viagra paypal what are the side effects of the drug phenergan zoloft generic januvia for dogs buy cost of zyprexa without insurance buy alli pills online naprosyn sr 1000 side effects class 4 national insurance cytotec pills side effects xenical 120mg cap roche cabgolin pharmacy prices list buy generic rumalaya gel online coupon alli weight loss product risks and benefits of aspirin side effects of hyzaar in men lowest price protonix pantoprazole infusion gi bleed ditropan generic india how much does elocon cost ordering atorlip mircette medicine online levothyroxine dosage ultra low dose malegra fxt como comprar tadalis sx skelaxin 1600 mg dose buy vermox 5 buy generic drugs no prescription cheap benfotiamine buy online fast bactrim delivery where to get voltaren gel how to buy doxycycline without a prescription sialia sialis population can we trust betnovate online